tel. alarmowy – 986

W dniu 24.09.2020 operator monitoringu miejskiego zauważył na pl. Jana Pawła II, kobietę zrywającą kwiaty z klombu. sprawczynią wykroczenia okazała się Agnieszka O., która za swój czyn tym razem została pouczona i uświadomiona o ewentualnych sankcjach w sytuacji powtórzenia się takiego czynu.

pl. Jana Pawła II, kobietę zrywającą kwiaty z klombu
pl. Jana Pawła II, kobietę zrywającą kwiaty z klombu