tel. alarmowy – 986

W dniach 21-25.09.2020 strażnicy miejscy kontynuowali na terenie miasta kontrolę kolejnych punktów usługowych i handlowych zlokalizowanych przy ul. 1 Maja oraz ul. Stanisława Moniuszki, pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, co będzie skutkowało nałożeniem kar grzywny w postaci mandatów karnych lub skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu. Kontrole w powyższym zakresie, będą przez Straż Miejską w dalszym ciągu kontynuowane

Strażnicy miejscy kontynuowali na terenie miasta kontrolę kolejnych punktów usługowych i handlowych
Strażnicy miejscy kontynuowali na terenie miasta kontrolę kolejnych punktów usługowych i handlowych