tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 61 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Funkcjonariusze SM podejmowali również czynności na terenie miasta, w związku z zapisem w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby, które popełniły wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym to Halina S., Józef M., Marzena P., Włodzimierz Dz. i Eugeniusz K. Większość podjętych interwencji było realizowane przez patrol rowerowy, który jest niezawodny w docieraniu do miejsc trudno dostępnych dla patrolu zmotoryzowanego. Wszyscy ww. za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zostali ukarani grzywnami w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 13.07.2020 strażnicy miejscy podjęli czynności rekontrolne na posesji, przy ul. Adama Mickiewicza, gdzie w ubiegłym tygodniu ujawnili istotne nieprawidłowości, dotyczące zanieczyszczonego miejsca dla publiczności. Przypomnijmy, że właściciel nieporządku został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym. Powtórna kontrola porządkowa wykazała poprawę sytuacji w zakresie czystości i porządku.

W dniu 14.07.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Stefana Okrzei zaparkowały pojazdy marki Mercedes oraz marki BMW, w rejonie przejścia dla pieszych. W związku z powyższymi wykroczeniami, kierujący Bartłomiej F. i Żaneta P., zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 15.07.2020 strażnicy miejscy realizując zadania w patrolu rowerowym, podjęli interwencję przy ul. Ziołowej wobec Beaty T., kierującej pojazdem marki Toyota. Ww. zaparkowała pojazd na oznakowanym miejscu, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Funkcjonariusze na kierującą nałożyli grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 16.07.2020 operator monitoringu zauważył, przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki Peugeot, zaparkowany w rejonie obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Właścicielka pojazdu Dorota M., została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 17.07.2020 operator monitoringu zauważył, że w rejonie ul. Ludwika Waryńskiego i ulicy Jasnej na chodniku leży osoba, a przy niej przypadkowi przechodnie, którzy próbują osobę podnieść. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie oraz obecną przy ww. kobiecie córkę. Funkcjonariusze usłyszeli odmowę jakiejkolwiek pomocy, w tym medycznej. Córka osoby leżącej zobowiązała się do jej zabrania do miejsca zamieszkania. Wobec zachowania niezgodnego z prawem wystawiono wezwanie do stawienia się w siedzibie SM, w wyznaczonym terminie, w celu przeprowadzenia dalszych czynności, zmierzających do ukarania kobiety, która swym czynem, dopuściła się nieobyczajnego wybryku.

W piątek 17.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące psa, który utknął w studzience i nie mógł samodzielne się wydostać. O całym zdarzeniu poinformowali mieszkańcy z sąsiedztwa. Sytuacja miała miejsce na ul. Ogińskiego na terenie działki prywatnej. Pies przeraźliwie szczekał, dzięki czemu osoby go usłyszały i mogły zareagować. Nie wiadomo, ile czasu zwierzę spędziło w tej studzience. Na miejsce natychmiast został wysłany patrol straży miejskiej, który potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusze ujawnili, średniej wielkości psa, który prawdopodobnie przez to, że ktoś ukradł pokrywę studzienki wpadł do niej. W pobliżu znaleziono jeszcze dużą ilość niezabezpieczonych, podobnych miejsc. Na miejsce wezwano osobę zajmującą się odławianiem psów, który w niedługim czasie pojawił się we wskazanym rejonie i uwolnił przestraszone zwierzę z opresji. Psiak na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń i nie był agresywny, można było odczuć, że czekał na pomoc. Dziękujemy za obywatelską postawę osoby zgłaszającej, która wykazała się zaangażowaniem i empatią, co skutkowało uratowaniem życia czworonoga. Jednocześnie podjęto dalsze czynności w celu ustalenia właściciela niezabezpieczonego terenu i wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

W dniu 17.07.2020 operator monitoringu zauważył, że przy cokole kwietnika na pl. Jana Pawła II, leży jakieś stworzenie. Z uwagi na to, iż zwierzak znajdował się w bliskim otoczeniu miejsca wyznaczonego do parkowania niezwłocznie wysłano patrol SM. Na miejscu okazało się, że to pisklę gołębia, które prawdopodobnie wypadło z gniazda. Powiadomiono o niecodziennym zdarzeniu osobę, która zajmuje się odławianiem zwierząt, która umieściła małego ptaka we właściwej fundacji, znajdującej się na terenie miasta Warszawy. Pisklak miał szczęście, że czujne oko operatora monitoringu go wypatrzyło. Takie działanie uratowało życie pisklaka.

W dniu 18.07.2020 operator monitoringu zauważył, że na parkingu przy ul. Józefa Mireckiego, zaparkował pojazd marki Opel, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W związku z popełnionym wykroczeniem, właściciel pojazdu Krzysztof G., został ukarany mandatem karnym, ale uniknął poniesionych kosztów odholowania, z uwagi na to, że był obecny na miejscu popełnionego wykroczenia.

W dniu 18.07.2020 operator monitoringu zauważył przy ul. 1 Maja, pojazd marki Audi, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Sebastian T., został ukarany mandatem karnym.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 55 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 37 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 16 dotyczyło: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; dzieci jeżdżących na rolkach wewnątrz fontanny; nieobyczajnego wybryku; osoby leżącej na ławce; niesprawnego oświetlenia ulicznego; zasłoniętych tarcz znaków drogowych poprzez przerośniętą koronę drzewa.