tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 20 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 29.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na tyłach pawilony handlowego przy ul. Michała Ossowskiego, dwóch mężczyzn nie stosuje się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ujął sprawców wykroczenia. Wobec Mateusza R. i Jarosława P., zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 27.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Piotra Wysockiego na chodniku leży osoba, prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Do mężczyzny w stanie upojenia alkoholowego wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po wstępnej ocenie wykluczyli zagrożenie zdrowia i życia mężczyzny. Strażnicy miejscy udzielili pomocy Piotrowi W dowożąc mężczyznę do miejsca zamieszkania i przekazując ww. pod opiekę rodzinie. Wystawiono wezwanie do stawienia się w siedzibie SM w celu, podjęcia dalszych czynności w sprawie o wykroczenie.

W dniu 27.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy. Tadeusza Kościuszki, znajduje się nietrzeźwy mężczyzna, który leży na chodniku pod ławką. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszeni. Mężczyzna oświadczył, że przeszedł operację głowy i to może być przyczyną złego samopoczucia. Z uwagi na zaistniałe okoliczności na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych. W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, że stan zdrowia mężczyzny bezpośrednio nie zagraża jego zdrowiu i życiu. Z uwagi na powyższe, Andrzeja N., przewieziono do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia wobec sprawcy wykroczenia, nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 29.08.2019 z parkingu przy al. Partyzantów, odholowano pojazd marki Daewoo, na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, którego stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie. Tym samym kierowcy naszego miasta zyskali kolejne miejsce parkingowe.

W dniu 29.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ulicy Gabriela Narutowicza i ulicy Józefa Mireckiego pali się kontener z odpadami. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy potwierdzili zgłoszeni. Funkcjonariusz SM podjęli czynności zmierzające do zażegnania zagrożenia i ugasili pożar we własnym zakresie.

W dniu 30.08.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. 1 Maja, pojazd marki Opel, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Krzysztof M., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 31.08.2019 strażnicy miejscy świętowali.
Wyłonienie pośród funkcjonariuszy formacji Strażnika Roku oraz wręczenie funkcjonariuszom SM awansów służbowych, to główne punkty obchodów święta Straży Miejskiej. Ale też podsumowanie osiągnięć w minionym okresie. W uroczystości udział wzięli Przewodniczący RMŻ Ryszard Mirgos, Prezydent Miasta Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski z zastępcami oraz zaproszeni goście a także przyjaciele, na których pomoc „Rodzina Strażników” zawsze może liczyć. Prezydent Miasta Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski złożył podziękowanie na ręce Komendanta Straży Miejskiej Jana Sankowskiego, za osiągnięcia oraz działania na rzecz poprawy porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Gratulacje wręczyli również Przewodniczący RMŻ, Komendant KPP oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP. Prezes Klubu Strzeleckiego w Żyrardowie, Pan Andrzej Lemański, odznaczył Komendanta Jana Sankowskiego oraz Prezydenta Miasta złotymi medalami za zasługi, w 75 Rocznicę Ligi Obrony Kraju. Komendant Jan Sankowski wręczył podziękowania ludziom dobrej woli, którzy od lat wspierają Straż Miejską w Żyrardowie. Awanse na wyższe stanowiska otrzymali: Marta Białek -Placha, na stanowisko specjalisty oraz Piotr Janiszewski na stanowisko st. inspektora. Tytuł „Strażnika Roku”, za wybitne osiągnięcia, otrzymał st. inspektor Mariusz Wojciechowski. Na zakończenie uroczystości przewidziano występ znanego wokalisty i kompozytora Krzysztofa Gwiazdy, który uświetnił ten dzień radosnymi utworami. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na przysłowiową lampkę szampana i słodki poczęstunek.
Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

W dniu 01.09.2019, w związku z imprezą plenerową związaną z zakończeniem lata, która obyła się na terenie „Zalewu Żyrardowskiego”, strażnicy miejscy czuwali nad porządkiem i spokojem publicznym społeczności lokalnej. Jednym z punków imprezy był wyścig kolarski ulicami miasta. Strażnicy miejscy wstrzymywali czasowo ruch drogowy przy wyznaczonych skrzyżowaniach, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W trakcie imprezy nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

Podczas pełnionych służb dokonano 20 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 20 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 13 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 3 dotyczyło m.in.: krzewów ograniczających widoczność kierującym pojazdami; osoby lezącej na trawniku; osoby bezdomnej przebywającej w banku.