tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 27 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 23.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przed klatką budynku mieszkalnego, przy ul. Stefana Okrzei, dwóch mężczyzn nie stosuje się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Michała P. i Przemysława L., wobec których za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zastosował grzywny w postępowaniach mandatowych.

W dniu 24.07.2019 operator monitoringu zauważył na Pl. Jana Pawła II, przy fontannie osobę, która spożywa alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol potwierdził popełnione wykroczenie przez Leszka S. Wobec powyższego ww. został ukarany mandatem karnym (foto nr 1). Dwa dni później ww. ponownie pojawił się pod czujnym okiem operatora monitoringu, w tym samym miejscu i spożywając piwo z puszki w miejscu publicznym popełnił kolejne wykroczenie, za co został ponownie ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 27.07.2019 operator monitoringu zauważył, na Eko Parku przy ul. Jana Skrowaczewskiego, siedzącą w altance grupę osób, w której dwie z nich spożywają alkohol. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM, na Annę K. i Tomasza D., nałożyli grzywny w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 22.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy ulicy Działkowej i ul. Kwiatowej, znajduje się nietrzeźwy mężczyzna w samej bieliźnie, który swoim wyglądem wzbudza odrazę przechodzących osób. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, że Grzegorz K., mieszkaniec Henryszewa, oprócz wyczerpania znamiona nieobyczajnego wybryku, zakłócał spokój i porządek publiczny po użyciu alkoholu. Wobec powyższego mężczyzna został ukarany mandatem karnym, a następnie przekazano go pod opiekę ojca.

W dniu 24.07.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. gen. Józefa Bema, gdzie kierujący naruszył warunki parkowania, poprzez postój pojazdem osobowym na trawniku. Za popełnione wykroczenie Klaudia M., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 24.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Środkowej znajduje się kobieta w stanie upojenia alkoholowego. Z przekazu osoby zgłaszającej, która zaopiekowała się kobietą, można było wywnioskować, że Bożena W., potrzebuje pomocy medycznej. Na miejsce wysłano patrol SM oraz powiadomiono załogę ratowników medycznych. Po wstępnej diagnostyce medycznej, kobietę z rozciętym łukiem brwiowym przewieziono do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 25.07.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, w czynnościach przy ul. Środkowej, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psa.

W dniu 28.07.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Ziołowej, gdzie zaparkował pojazd marki Peugeot, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W trakcie prowadzonych czynności związanych z wezwaniem holownika w miejscu popełnionego wykroczenia, pojawił się właściciel pojazdu. W związku z powyższym Paweł M., został ukarany mandatem karnym, unikając dodatkowych kosztów odholowania pojazdu.

Wysokie temperatury mają znaczący wpływ na samopoczucie człowieka. Przykładem na to była dziewczynka, która w dniu 28.07.2019 podczas uroczystego nabożeństwa, zasłabła w kościele, pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Natychmiastowej pomocy udzielili jej funkcjonariusze Straży Miejskiej, jednocześnie powiadamiając o zdarzeniu załogę ratowników medycznych i PSP. Jako pierwsza na miejscu pojawiła się załoga PSP i dzięki posiadanym kompetencjom z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratunkowy, podali tlen dziewczynce. Na szczęście dziewczynka poczuła się lepiej i nie wymagała interwencji Pogotowia Ratunkowego. Po chwili odpoczynku zaopiekowali się nią rodzice.

W dniu 28.07.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną wobec Jarosława G., który na terenie Zalewu Żyrardowskiego zakłócał spokój i porządek publiczny w miejscu publicznym. Zachowanie mężczyzny było wyjątkowo naganne, poruszał się rowerem pomiędzy stolikami na pomoście, używając słów wulgarnych, a następnie po drodze publicznej. W związku z tym, iż ww. nie stosował się do zachowania zgodnego z prawem oraz stosował bierną postawę do wydawanych poleceń, strażnicy miejscy ujęli mężczyznę oraz użyli wobec niego środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. W przedmiotowej sprawie będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

Podczas pełnionych służb dokonano 12 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 21 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 10 dotyczyło m.in.: niesprawnej lampy oświetlenia ulicznego; przekręconego znaku drogowego; osób leżących na ławce. W pomieszczeniu banku i na trawniku; bójki osób; uszkodzonych biało- czerwonych taśm, odgradzających; mężczyzny układającego kołek w poprzek jezdni.