tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (20.11.2017-26.11.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 58 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.  Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W dniu 25.11.2017 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy Bolesława Limanowskiego z ulicą Fryderyka Chopina mężczyznę stojącego na ulicy, który prawdopodobnie spożywa alkohol, w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął Przemysława K. Za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, sprawca wykroczenia otrzymał mandat karny.

Ponadto :
W dniu 20.11.2017 funkcjonariusze SM, udzielali ponownie asysty Pracownikowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w czynnościach,  przy ul. Fryderyka Chopina, gdzie została przeprowadzona rekontrola pod kątem gromadzonych nieczystości na nieruchomości. Przypomnijmy, że najemca lokalu posiada na ww. terenie kilka pojazdów, w których są gromadzone duże ilości śmieci, jak również na terenie posesji. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że właściciel nieporządku, który został zobligowany w dniu 13.11.2017 do usunięcia śmieci, nie zastosował się do nakazu. W związku z powyższym Krzysztof T., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 20.11.2017 funkcjonariusze SM, udzielali asysty Pracownikowi Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zachód w czynnościach,  przy ul. Legionów Polskich, gdzie została przeprowadzona kontrola pod kątem uprzątnięcia opakowań z farbą malarską, które były usytuowane na klatce schodowej budynku mieszkalnego.  

W dniu 20.11.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja 58, zaparkował pojazd marki  Peugeot, w strefie obowiązywania znaku B 36 – zakaz zatrzymywania się. Kierująca pojazdem Agnieszka P., otrzymała mandat karny za popełnione wykroczenie.

W dniu 21.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Marii Nietrzebki siedzi na chodniku osoba, prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Mężczyźnie w stanie upojenia alkoholowego udzielono pomocy, wzywając na miejsce załogę Ratowników Medycznych, którzy przewieźli osobę bezdomną do placówki medycznej, w celu hospitalizacji. W dniu 24.11.2017 funkcjonariusze SM podjęli kolejne czynności wobec ww., przy ul. Jadwigi Janiny Kacperskiej, gdzie mężczyzna leżał w stanie upojenia alkoholowego na ziemi. Do mężczyzny wezwano załogę ratowników medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie ww. do KPP, gdzie został osadzony w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Wobec Pawła Z., będą prowadzone czynności zmierzające do skierowania wniosku do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.  

W dniu 21.11.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja 39, doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem marki Mercedes z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w słupki biało-czerwone, odgradzające przejście dla pieszych, niszcząc je. Na miejsce wysłano patrol SM, w celu zabezpieczenia miejsce zdarzenia. Wezwano również patrol KPP, któremu przekazano dalsze czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia.

W dniu 22.11.2017 funkcjonariusze SM, udzielali asysty Pracownikowi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy ul. Izy Zielińskiej, w związku z prowadzonymi czynnościami w sprawie składowania odpadów na terenie nieruchomości, poza pojemnikami przeznaczonymi do tego celu.

W dniu 22.11.2017 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Bolesława Limanowskiego z ulicą Fryderyka Chopina, doszło do zdarzenia drogowego prawdopodobnie z udziałem dwóch pojazdu osobowych. W wyniku zdarzenia doszło do złamania drzewa. Na miejsce wysłano patrol SM, w celu zabezpieczenia miejsca kolizji drogowej, do czasu przybycia jednostki policji. Strażnicy miejscy podczas dojazdu do miejsca zdarzenia użyli sygnałów uprzywilejowania. Wezwano również załogę ratowników medycznych, do osoby z objawami duszności. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze SM legitymowali trzy osoby. Dalsze czynności w ustaleniu okoliczności kolizji drogowej, przejęła policja.

W dniu 22.11.2017 operator monitoringu zauważył że, przy ul. 1 Maja 43 b, nieprawidłowo zaparkowane pojazdy osobowe marki Volkswagen oraz marki Opel. Na Izabelę L. nałożono mandat karny wobec Tadeusza K., zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

W dniu 22.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Waleriana Łukasińskiego,   leży osoba na klatce schodowej budynku mieszkalnego, prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Do mężczyzny w stanie upojenia alkoholowego wezwano załogę ratowników medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie ww. do KPP, gdzie został osadzony w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Wobec Andrzeja B., w dniu 24.11.2017 zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 23.11.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Teklin. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 23.11.2017 operator monitoringu zauważył w rejonie przejścia dla pieszych,  przy ul. Gabriela Narutowicza nieprawidłowo zaparkowany pojazd osobowy marki Volvo. Za powyższe wykroczenie na Kamila K., nałożono mandat karny.

W dniu 24.11.2017 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Izy Zielińskiej z ulicą Salezjańską, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdu osobowych. Do miejsca zdarzenia wysłano patrol SM, w celu zabezpieczenia miejsca kolizji drogowej. Strażnicy miejscy podczas dojazdu do miejsce kolizji użyli sygnałów uprzywilejowania. Na miejscu nie stwierdzono osób poszkodowanych, a uczestnicy zdarzenia drogowego doszli do porozumienia, bez udziału służb porządkowych. Udzielono pomocy przy uprzątnięciu elementów z jezdni.

W dniu 25.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Filipa de Girarda, chora osoba potrzebuje pomocy. Z relacji jaką otrzymano, stwierdzono że sprawa jest poważna. Schorowana kobieta wpadła do wanny i nie może samodzielnie z niej wyjść. Zaniepokojony sąsiad samotnie zamieszkałej kobiety, poprosił strażników miejskich o pomoc, w wyciągnięciu jej z wanny. Z uwagi na to, że osoba jest słusznej wagi. Funkcjonariusze SM udali się na miejsce zgłoszenia oraz wezwali karetkę pogotowia do pomocy. Kobietę udało się wyciągnąć z wanny wspólnymi siłami, którą następnie przebadała załoga ratowników medycznych. Powiadomiono Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w celu zainteresowania się samotnie mieszkającą kobietą.

W dniu 25.11.2017 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną wobec mężczyzny, który ulicą Bolesława Limanowskiego poruszał się rowerem po zmierzchu, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Wobec Macieja F., funkcjonariusze SM zastosowali mandat karny.

W dniu 26.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że do schroniska przy ul. Czystej zgłosił się mężczyzna po odbiór swojego pupila, który błąkał się bez nadzoru ulicami miasta i został odłowiony. Wysłany na miejsce patrol SM na Kamila A., nałożył mandat karny, za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa.

Podczas pełnionych służb dokonano 20 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 53 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 40 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 10 dotyczyło m.in.; przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; niesprawnego oświetlenia ulicznego.

Kategorie: KRONIKA 2017r.