tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (04.12.2017-10.12.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 56 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

W dniach 04 i 05.12.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniach Samorządów Mieszkańców nr 8 i nr 7. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 07.12.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja 130 leży osoba, prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Mężczyznę znaleziono leżącego w rowie po użyciu alkoholu, a przy nim rower. Do mężczyzny wezwano załogę ratowników medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie ww. do KPP, gdzie został osadzony w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Strażnicy miejscy zabezpieczyli własność prywatną ww. Następnego dnia wobec Wojciech CH., zastosowano mandat karny za popełnione wykroczenie oraz zwrócono zabezpieczony rower.  

W dniu 09.12.2017 z ul. 1 Maja 41 odholowano pojazd marki Mercedes, który blokował wjazd/ wyjazd do posesji prywatnej. Za popełnione wykroczenia Igor S., otrzymał mandat karny oraz  poniósł koszty odholowania pojazdu.
W dniu 09.12.2017 funkcjonariusze SM, udzielali asysty Pracownikowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w czynnościach,  przy ul. Fryderyka Chopina, przy otwarciu lokalu mieszkalnego, w związku z awarią wodociągu.

W dniu 09.12.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Bohaterów Warszawy, przy słupie, stoi prawdopodobnie nietrzeźwa kobieta i chwieje się. Na miejsce zgłoszenia wysłano funkcjonariuszy SM, którzy podjęli czynności wobec Bożeny G. Do ww. wezwano załogę ratowników medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie kobiety do KPP, gdzie została osadzona w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia kobieta otrzymała mandat karny, za popełnione wykroczenie.

W dniu 10.12.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Borucha Szulmana za        „Dekadą”, przy śmietniku siedzi prawdopodobnie kobieta, po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM udzielił pomocy wychłodzonej kobiecie, wzywając na miejsce ratowników medycznych. Po wstępnych badaniach, lekarz nie stwierdził zagrożenia życia i zdrowia u ww. W związku z powyższym, kobietę dowieziono do miejsca zamieszkania, nie stwierdzając znamion wykroczenia.

W dniu 10.12.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w budynku dworca PKP, przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, osoba zachowuje się nagannie i nie wykonuje poleceń pracownik ochrony. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął Damiana W. Funkcjonariusze SM na sprawcę wykroczenia nałożyli mandat karny, który używał słów wulgarnych w miejscu publicznym.

W dniu 10.12.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Tadeusza Kościuszki zaparkował pojazd marki Volkswagen Polo, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, nie posiadając stosownych uprawnień. Właściciel pojazdu Paweł K,. za popełnione wykroczenie, otrzymał mandat karny oraz poniósł koszty odholowania pojazdu .
W dniu 10.12.2017 strażnicy miejscy udzielili pomocy osobie bezdomnej. Funkcjonariusze SM dowieźli kobietę do Domu dla osób starszych „Monar-Markot” w Oryszewie, zapewniając tym samym osobie dach nad głową.

W nocy z 10/11.12.2017 około godziny 02.04 operator monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej w Żyrardowie, prowadząc obserwację rejonu dworca PKP, przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego zauważył, trzech mężczyzn stojących przed wejściem do budynku dworca, którzy prawdopodobnie spożywają alkohol oraz wprowadzając do nosa jakiś proszek. Dyżurny SM niezwłocznie powiadomił o powyższym fakcie Policję, która po paru minutach pojawiła się na miejscu zdarzenia. Operator  monitoringu, w dalszym ciągu obserwował grupę mężczyzn, do czasu pojawienia się na miejscu patrolu KPP.  W wyniku podjętej interwencji jeden mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu, w celu przeprowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 95 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 69 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 22 dotyczyły m.in.: oberwanego bannera reklamowego; przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; przewróconego drzewa w parku; podejrzanego zachowania grupy osób; uszkodzonego znaku drogowego; mężczyzny pod wpływem alkoholu mającego problemy z przemieszczaniem się; częściowo niesprawnego oświetlenia ulicznego.