tel. alarmowy – 986

KRONIKA  ( 11.12.2017-17.12.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 90 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.  

W minionym tygodniu, funkcjonariusze SM pełniący służbę w patrolu szkolnym, udzielili  pomocy osobie, przy wymianie uszkodzonego koła w pojeździe, na zapasowe. Widząc z jakim problemem zmaga się kobieta, strażnicy miejscy niezwłocznie zaproponowali pomoc. Pani Weronika L. za okazaną pomoc, złożyła podziękowanie na ręce Komendanta Straży Miejskiej,
drogę elektroniczną.  

W dniu 12.12.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Kapitana Pałaca 88, w trzeciej klatce budynku mieszkalnego, przebywa pies w charakterystycznej czerwonej obroży. Poinformowano o tym fakcie osobę, która odławia błąkające się czworonogi z terenu miasta. Kilka godzin później, do schroniska przy ul. Czystej, zgłosiła się Urszula Sz. po odbiór ww. psa. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa, funkcjonariusze SM na właścicielkę błąkającego się zwierzaka, nałożyli mandat karny.

W dniu 13.12.2017 funkcjonariusze SM, udzielali asysty pracownikowi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz pracownikowi Powiatowemu Weterynarii w czynnościach podczas kontroli handlu mięsa na Targowisku Miejskim, w związku z zagrożeniem ASF- afrykańskiego pomoru świń.

W dniu 13.12.2017 przedstawiciel straży miejskiej wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyli w obchodach, XXXVI Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Po uroczystym nabożeństwie, które odbyło się w parafii Ks. Karola Boromeusza, wszyscy członkowie delegacji oddali hołd bohaterom, składając kwiaty pod pomnikiem NSZZ
„ Solidarność”.

W dniu 15.12.2017 funkcjonariusze SM przeprowadzili na targowisku miejskim, rekontrolę legalizacji wag. W wyniku pięciu przeprowadzonych kontroli, odnotowano dwa uchybienia. Wobec Iwony G. oraz Tomasza S., którzy prowadzili handel bez ważnej legalizacji urządzenia pomiarowego, zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 15.12.2017 funkcjonariusze SM udzielili pomocy osobie bezdomnej. Strażnicy miejscy dowieźli mężczyznę do Domu dla osób starszych „Monar-Markot” w Oryszewie, zapewniając tym samym osobie dach nad głową.

W dniu 15.12.2017 w hali sportowej AQUA, odbyło się oficjalne zakończenie II edycji kursu samoobrony. W spotkaniu uczestniczyły kursantki, organizatorzy oraz partnerzy szkolenia. Był czas na podsumowanie kursu, wyrażenie opinii, podzielenia się spostrzeżeniami, ocenę zaangażowania kursantek. Tym razem w szkoleniu uczestniczyło 24 Panie, z naszego miasta. Udział w uroczystym zakończeniu wzięli: Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Zbigniew Biegański, Trener Piotr Bonikowski, Naczelnik Wydziału Prewencji Magdalena Popowczak oraz Mł. Specjalista Rafała Śliwiński i Mł. Specjalista Piotr Janiszewski, którzy czynnie uczestniczyli w prowadzonym kursie. Podczas edycji kursu, jego uczestniczki brały udział w zajęciach, m.in. z podstawowych technik i chwytów samoobrony oraz dowiedziały się między innymi, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i jak postępować, gdy dojdzie do ewentualnej napaści. Uczestniczki kursu dowiedziały się także, jak wykorzystać do samoobrony przedmioty codziennego użytku, takie jak torebka czy inne przedmioty w niej przenoszone oraz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz zajęć praktycznych, Panie uczestniczyły również w zajęciach teoretycznych. Dotyczyły one psychologii rozpoznawania sytuacji zagrożenia między innymi w środkach komunikacji publicznej. Kursantki dzięki zajęciom prowadzonym przez trenera sportów walki oraz eksperta ds. ochrony osobistej, Piotra Bonikowskiego mogły także pogłębić swoją wiedzę, z zakresu obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, a także przemocy w rodzinie. Na kursie przedstawiono również aspekty prawne samoobrony. Z rąk organizatorów, Panie otrzymały certyfikaty i gratulacje z okazji ukończenia szkolenia. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów były przygotowane przez uczestniczki kuru podziękowania, które przekazane zostały organizatorom z rąk uczestniczek, w formie oryginalnego pomysłu prac autorskich, za które funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie serdecznie dziękują. Należy pamiętać, że to nie ostatnie spotkanie na macie. Na początku 2018 roku zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji kuru „Bezpiecznej Żyrardowianki”.

W dniu 15.12.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy Pl. Jana Pawła II , wobec Katarzyny R., która zaparkowała pojazd marki Nissan, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych bez wymaganych uprawnień. W związku z popełnionym wykroczeniem właścicielka pojazdu została ukarana mandatem karnym.

W dniu 16.12.2017 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną wobec mężczyzny, który ulicą Ludwika Waryńskiego poruszał się rowerem po zmierzchu, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Wobec Macieja F., funkcjonariusze SM zastosowali mandat karny.

W dniu 16.12.2017 z ul. Stanisława Moniuszki 27 odholowano pojazd marki Opel, na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, który blokował wjazd/ wyjazd do posesji prywatnej. Sprawca wykroczenia Ryszard P., poniósł koszty odholowania pojazdu oraz otrzymał mandat karny za niewłaściwe parkowanie.

W dniu 16.12.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że  przy ul. Ireny Przybysz potrzebna jest pomoc, w uruchomieniu pojazdu za pomocą urządzenia Star Booster. Wysłany na miejsce patrol SM udzielił pomocy w rozruchu rozładowanego akumulatora, w pojeździe. Kolejne zgłoszenia, gdzie strażnicy udali się z pomocą w uruchomieniu silnika miało miejsce, przy ul. Filipa de Girarda. Jak widać w powyższych przypadkach, urządzenie znów jest pomocne i spełnia oczekiwania kierowców. Wdzięczni właściciele pojazdów dziękowali strażnikom miejskim za pomoc.

W dniu 16.12.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną, przy ul. Jana Skrowaczewskiego na parkingu pawilonu handlowego „ Kaufland”,  wobec Andrzeja G., który zaparkował pojazd marki Seat, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych bez wymaganych uprawnień. W związku z popełnionym wykroczeniem wobec właściciela pojazdu zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 17.12.2017 funkcjonariusze SM zabezpieczali stacjonarnie Wigilię miejską, zorganizowaną przez władze miasta na Pl. Jana Pawła II. Strażnicy miejscy czuwali nad bezpieczeństwem, spokojem i porządkiem publicznym, aby uroczystość przebiegała w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Podczas uroczystości Wigilijnej nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.
Podczas pełnionych służb dokonano 21 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 62 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 39 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 20 dotyczyło m.in.; oberwanych banerów reklamowych oraz ogłoszeń za słupa ogłoszeniowego; przepełnionych koszy ulicznych i kontenerów śmieciowych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; podejrzanego zachowania się osób; przewróconego kontenera z odzieżą używaną;  częściowo niesprawnego oświetlenia ulicznego; mężczyzny palącego papierosy na terenie dworca PKP.