tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (28.08.2017-03.09.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 65 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 30.08.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję przy ul. Karola Doczkała 4, gdzie ujęli kobietę, która spożywała alkohol w miejscu publicznym. Na  mieszkankę Warszawy, Monikę Ś. strażnicy miejscy nałożyli mandat karny.

W dniu 31.08.2017 operator monitoringu zauważył, że na Pl. Jana Pawła II, na jednej z ławek leży osoba, a przy niej znajdują się butelki oraz puszki. Wysłany na miejsce patrol ujął osobę, która swoim zachowaniem wzbudzała ogólne zgorszenie. Rafał Ł. za zbieżność wykroczeń został ukarany mandatami karnymi.

W dniu 02.09.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Radziejowskiej 1/5, gdzie ujęli dwóch mężczyzn, którzy spożywali alkohol w miejscu objętym zakazem. Tomasz G. oraz Marin Ł. za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym otrzymali grzywny w postępowaniu mandatowym. Kilka godzin później, ten sam patrol SM podjął kolejną interwencję przy ul. Towarowej, wobec osoby spożywającej alkohol w miejscu objętym zakazem. Marek P., również został ukarany mandatem karnym.  

W dniu 03.09.2017 funkcjonariusze SM podczas czynności patrolowych przy ul. Bohaterów Warszawy, ujęli dwie osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym. Wobec Macieja K. i Andrzeja Ł. zastosowano mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 28.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na tyłach budynków przy ul. 1 Maja 60, prawdopodobnie osoby spożywają alkohol oraz zaśmiecają teren publiczny. Wysłany na miejsce patrol, nie potwierdził znamion popełnionych wykroczeń. Funkcjonariusze SM zastali na miejscu, jedynie siedzącego mężczyznę pod wpływem alkoholu. Do mężczyzny wezwano załogę ratowników medycznych. Osoba bezdomna odmówiła udzielenia mu pomocy. Po zakończonej interwencji, strażnicy miejscy oddalili się do dalszych czynności.

W dniu 29.08.2017 operator monitoringu zauważył, że na Pl. Józefa Piłsudskiego, przed budynkiem dworca PKP, doszło do bójki dwóch osób. W celu podjęcia szybkiej interwencji  dyżurny SM niezwłocznie wysłał w ww. rejon patrol SM. Na miejscu ujęto jednego  uczestnika bójki, drugi z mężczyzn zbiegł z miejsca zdarzenia. Za zakłócanie spokoju i porządku publicznego Adrian K. otrzymał grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 30.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Jana Skrowaczewskiego, osoba zanieczyszcza miejsce publiczne, poprzez rzucanie śmieci na chodnik. Wysłany na miejsce patrol, ujął sprawcę wykroczenia. Wobec Andrzeja B., funkcjonariusze SM zastosowali mandat karny z art. 145 kw, oraz zobligowano mężczyznę do uprzątnięcia miejsca publicznego.

W dniu 30.08.2017 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Towarowej, w stosunku do Macieja L., który poruszał się rowerem po zmierzchu bez wymaganego przepisami oświetlenia. W związku z powyższym rowerzysta został ukarany mandatem karnym. Kolejna ukarana osoba, która poruszała się rowerem po zmierzchu bez wymaganego przepisami oświetlenia, została ujęta w dniu 02.09.2017, przy ul. Henryka Dąbrowskiego. Sławomir Z., również otrzymał mandat karny.

W dniu 30.08.2017 operator monitoringu zauważył, na skrzyżowaniu ulicy Bolesława Limanowskiego z ulicą Stefana Żeromskiego, że doszło do zdarzenia w ruchu drogowym, z udziałem pojazdu osobowego marki Ford Focus. Pojazd, który uszkodził słupki oddzielające chodnik od jezdni, prawdopodobnie uszkodzony stał przy krawężniku. W tracie dojazdu na miejsce zdarzenia użyto sygnałów uprzywilejowania. Obserwując dalej zdarzenie za pomocą  monitoringu,  operator ustalił, że kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Strażnicy miejscy ujęli oraz legitymowali osobę kierującą pojazd, na terenie byłych Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego, przy ul. Karola Dttricha. O zdarzeniu powiadomiono funkcjonariuszy KPP, którzy po przybyciu na miejsce zdarzenia, podjęli dalsze czynności.

W dniu 30.08.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Władysława Sikorskiego zaparkował pojazd marki Peugeot, w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie na kierowcę pojazdu, strażnicy miejscy nałożyli mandat karny.

W dniu 30.08.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. P.O.W zaparkował pojazd ciężarowy, bezpośrednio przy przejściu dla pieszych, stwarzając bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym i pieszym. Zawodowy kierowca, również otrzymał mandat karny (foto nr 5).

W dniu 31.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy zalewie Św. Jana leży mężczyzna. Na miejsce wysłano patrol SM oraz wezwano jednostkę ratowników medycznych. Z uwagi na to, iż stan zdrowia nie zagrażał bezpośrednio życiu mężczyzny, funkcjonariusze SM przewieźli Krzysztofa M. do miejsca zamieszkania, oraz wręczyli mu wezwanie do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej. Wobec sprawcy wykroczenia będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 01.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Władysława Sikorskiego biega duży pies bez nadzoru, którego wygląd wskazuje na psa rasy niebezpiecznej. Zwierzak  został odłowiony  i umieszczony w schronisku dla zwierząt, przy ul. Czystej. Tego samego dnia, do schroniska zgłosił się Janusz K., podając się za właściciela czworonoga. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa,  na ww. strażnicy miejscy nałożyli mandat karny.

W dniu 01.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Kapitana Pałaca między sklepami, na schodkach śpią dwie osoby nietrzeźwe. Wysłany na miejsce patrol SM zastał dwie osoby siedzące, po użyciu alkoholu. Z uwagi na to, iż jeden z mężczyzn miał rozbitą głowę,  funkcjonariusze SM udzielili pomocy mężczyźnie, wzywając na miejsce ratowników medycznych. Mężczyznę z urazem głowy hospitalizowano.

Podczas pełnionych służb dokonano 23 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 71 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 46 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 18 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; uszkodzonego banera reklamowego; bójki osób; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; nieobyczajnego wybryku; osoby siedzącej na jezdni; obróconej tarczy znaku drogowego; niesprawnego oświetlenia ulicznego.

Kategorie: KRONIKA 2017r.