tel. alarmowy – 986

Do zadań Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego należy w szczególności:

Realizacja zadań zleconych przez dyżurnego Straży, reagowanie bez zbędnej zwłoki na wszelkie przejawy naruszania prawa, podejmowanie działań i niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie, prowadzenie planowych i doraźnych kontroli porządkowych, prowadzenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, współdziałanie z jednostkami Policji, Straży Pożarnej i Służbami Ratownictwa Medycznego przy realizowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.