tel. alarmowy – 986

Wspólne zdania komórek organizacyjnych Straży

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Straży należy: prowadzenie spraw w zakresie swej właściwości, przygotowanie projektów korespondencji w zakresie spraw, realizacja zadań przekazywanych przez zwierzchników służbowych, opracowanie projektów, planów i programów rozwojowych, przygotowanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów na polecenia zwierzchników służbowych, współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między… czytaj więcej Wspólne zdania komórek organizacyjnych Straży