tel. alarmowy – 986

12.02.2018-18.02.2018

KRONIKA  (12.02.2018-18.02.2018) W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 47 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.   W dniu 12.02.2018 funkcjonariusze SM udzielali asysty, pracownikowi Urzędu Miasta w czynnościach rekontrolnych przy ul. Warszawskiej, które dotyczyły dobrostanu psa. W dniu 12.02.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy Więcej…

05.02.2018-11.02.2018

KRONIKA  (05.02.2018-11.02.2018)W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 39 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych : W dniu 05.02.2018 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Gabriela Narutowicza z ulicą Stefana Okrzei, w rejonie przejścia dla pieszych, zaparkował pojazd marki Opel. Za popełnione wykroczenie, Kamil C. Więcej…

29.01.2018-04.02.2018

KRONIKA  (29.01.2018-04.02.2018) W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 68 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych: W dniu 29.01.2018 funkcjonariusze SM udzielali asysty pracownikowi Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w czynnościach  przy ul. Andrzeja Struga. Interwencja dotyczyła zanieczyszczania klatki schodowej budynku mieszkalnego, prawdopodobnie przez jednego z lokatorów. W Więcej…

22.01.2018-28.01.2018

KRONIKA  (22.01.2018-28.01.2018) W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 52 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.  Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 27.01.2018 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Bolesława Więcej…

15.01.2018-21.01.2018

KRONIKA  (15.01.2018-21.01.2018) W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 35 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.  Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 19.01.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Henryka Więcej…

08.01.2018-14.01.2018

KRONIKA  (08.01.2018-14.01.2018) W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi  46 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych: W dniu 08.01.2018 funkcjonariusze SM, udzielali asysty pracownikowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w czynnościach prowadzonych, przy ul. 1 Maja 31. Strażnicy miejscy asystowali podczas kontroli czystości nieruchomości. W dniu 08.01.2018 dyżurny Więcej…