tel. alarmowy – 986

W związku z pandemią do 17 stycznia obowiązuje zakaz korzystania z plenerowych siłowni. W tym celu strażnicy miejscy przeprowadzają codziennie kontrole siłowni na skwerach i w parkach. W dniu 31.12.2020 podjęli czynności w Parku Seniora, dyscyplinując kobietę, która korzystała z takich urządzeń. Tym razem czynności zakończyły się na pouczeniu. Jednak pamiętajmy, że kary za niestosowanie się do zakazów i nakazów są bardzo wysokie.

4. Interwencja w Parku Seniora wobec kobiety która pomimo zakazu korzystała z urządzeń na siłowni plenerowej.