tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 9 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 15.04.2024 r.  mieszkaniec przekazał do dyżurnego SM, że w bramie przejściowej od ul. Jasnej, leżą wyrwane słupki z tarczami znaków drogowych. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie, które telefonicznie przekazano do WDiTM UM. (foto. nr 1)

W dniu 15.04.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego stwierdzono, że namalowane pasy na przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Okrzei z ul. Waleriana Łukasińskiego, uległy wytarciu i wymagają odmalowania. Nieprawidłowość przekazano do zarządcy drogi. (foto. nr 2, 2a)

W dniu 15.04.2024 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że na ul. Izy Zielińskiej 20 jest zaparkowany pojazd marki BMW na terenie zieleni. Patrol SM wstawił wezwanie dla kierującego pojazdem, w celu stawienia się w siedzibie SM. (foto. nr 3)

W dniu 15.04.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, że w rejonie pergoli śmietnikowej przy ul. Filipa de Girarda 3, dwie kobiety wyrzuciły z pojazdu marki Nissan dużą ilość worków z odpadami oraz dywany. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (foto. nr 4)

W dniu 15.04.2024 r. mieszkaniec przekazał do SM zgłoszenie, że wewnątrz podwórka przy ul. Spółdzielczej 62-66 znajduje się latarnia, gdzie są uszkodzone drzwiczki do skrzynki rozdzielczej. Patrol SM po potwierdzeniu usterki, tymczasowo zabezpieczył i oznakował miejsce taśmą biało-czerwoną. Nieprawidłowość przekazano do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta. (foto. nr 5)        

W dniu 15.04.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na terenie Parku Seniora od strony ul. Franklina Roosevelta, leży złamany wiatrołom sosny. Informację o potrzebie uprzątnięcia drzewa przekazano do WGK UM. (foto. nr 6)

W dniu 15.04.2024 r. strażnicy przeprowadzili kontrolę pieca i spalanego materiału opałowego na nieruchomości przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego. Kontrola, z której sporządzono stosowną dokumentację, nie wykazała nieprawidłowości. (foto. nr 7)

W dniu 15.04.2024 r. patrol SM przeprowadził rekontrolę terenów na nieruchomości przy ul. Czystej, w związku z wcześniej stwierdzonym niewłaściwym stanem porządkowym. Zgodnie z wydanymi zaleceniami, teren został wygrodzony i gruntownie wysprzątany. (foto. nr 8)

W dniu 15.04.2024 r. patrol SM po wcześniejszym zgłoszeniu mieszkańca, podjął czynności na ul. Michała Ossowskiego, w związku z zanieczyszczonym terenem przy pojemnikach na odpady. W celu uprzątnięcia terenu, nieprawidłowość przekazano do PGM. (foto. nr 9)

W dniu 15.04.2024 r. po zmierzchu, funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Bohaterów Warszawy zauważyli, że kierujący rowerem przemieszcza się bez wymaganego oświetlenia. Za popełnione wykroczenie, na Pana Mateusza została nałożona kara grzywny.

W dniu 16.04.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu rejonu ul. Nowy Świat, zauważyli przy budynku porzucony i zdewastowany rower miejski. Informację o jednośladzie i jego lokalizację przekazano do firmy wypożyczającej rowery na terenie miasta. (foto. nr 10)

W dniu 16.04.2024 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że w rejonie pergoli śmietnikowej przy ul. ks. Stanisława Konarskiego/ul. Szarych Szeregów  jest brudno oraz zalegają duże ilości gabarytów. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie, które zostało przekazane do administratora wspólnoty mieszkaniowej.  Teren ma być uprzątnięty w wyznaczonym terminie. (foto. nr 11)

W dniu 16.04.2024 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie, które dotyczyło zanieczyszczenia pasa drogowego na ul. Piotra Skargi/ul. Emilii Plater, poprzez pozostawienie obciętych gałęzi oraz starego dywanu. Strażnicy potwierdzili niewielką ilość gałęzi po przycince kasztanowców i mały dywan. Informację o potrzebie uprzątnięcia terenu przekazano do WGK UM. (foto. nr 12)

W dniu 16.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu zaobserwowano, że w kilku miejscach przy krawężnikach na ul. Gabriela Narutowicza, są duże ubytki w nawierzchni jezdni. Nieprawidłowości przekazano do WDiTM UM. (foto. nr 13)

W dniu 16.04.2024 r.  do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej zgłosiły się osoby, które przywiozły bezpańskiego psa złapanego poprzedniego dnia, poza granicami miasta. Ponieważ pies został znaleziony na terenie Starych Kozłowic, osobę przekierowano do gminy Wiskitki. (foto. nr 14)

W dniu 16.04.2024 r. przekazano do SM, że na ul. Gabriela Narutowicza 9 od kilku miesięcy parkuje nieużytkowany pojazd marki Fiat. Funkcjonariusze SM we wskazanym miejscu potwierdzili wskazany pojazd, którego stan nie wskazywał na to, że jest nieużytkowany i tym samym nie dawał podstawy do podjęcia interwencji. (foto. nr 15)

W dniu 16.04.2024 r. wpłynęło do SM zgłoszenie, które dotyczyło leżącego gołębia ze złamanym skrzydłem na chodniku przy ul. Polskiej Organizacji Wojakowej 5. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do lekarza weterynarii. Gołąb został zabezpieczony przez patrol SM, a następnie zabrany do lecznicy. (foto. nr 16)

W dniu 17.04.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na tyłach garaży przy ul. Józefa Mireckiego jest nieporządek. Zalegają różnego rodzaju odpady w postaci worków, tektury, krzesła, opon i innych nieczystości. Zanieczyszczenie zostało przekazane do administratora terenu. (foto. nr 17)

W dniu 17.04.2024 r. patrol SM podjął interwencję na ul. Waleriana Łukasińskiego, wobec kierującej Pani Eweliny, która zaparkowała pojazd marki Audi w miejscu, gdzie obowiązywał znak B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie kierująca została ukarana mandatem karnym. (foto. nr 18)

W dniu 17.04.2024 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że mężczyzna handlujący na Targowisku Miejskim przy ul. Stanisława Moniuszki, nie chce uiścić obowiązującej opłaty targowej. Strażnicy przeprowadzili rozmowę dyscyplinującą z mężczyzną, któremu udzielili pouczenia, po czym Pan Krzysztof uiścił należną opłatę. (foto. nr 19)

W dniu 17.04.2024 r.  za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Ludwika   Waryńskiego 50, że kierujący pojazdem marki Man zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Strażnicy podjęte czynności zakończyli pouczeniem kierującego Pana Sławomira. (foto. nr 20, 20a)

W dniu 17.04.2024 r. zauważono przy pomocy kamery monitoringu miejskiego, że kierujący pojazdem marki Audi zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się” na ul. Waleriana Łukasińskiego. W trakcie czynności do pojazdu wrócił kierujący Pan Mateusz, któremu udzielono pouczenia i nakazano przeparkować pojazd. (foto. nr 21)

W dniu 17.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano, że na chodniku w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania ul. Waleriana Łukasińskiego z ul. Stefana Okrzei jest zaparkowany pojazd marki Toyota. Została sporządzona dokumentacja z popełnionego wykroczenia, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (foto. nr 22)

W dniu 17.04.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu podjęli interwencję na ul. Józefa Mireckiego, wobec kierującej pojazdem marki Opel, która zaparkowała w rejonie przejścia dla pieszych. Po przeprowadzonej rozmowie, Pani Kamili udzielono pouczenia. (foto. nr 23)

W dniu 17.04.2024 r.  patrol SM wyznaczył termin właścicielowi nieruchomości na ul. Nowy Świat, do zabezpieczenia pustostanu przed dostępem osób postronnych. Ponadto zobligował do wykonania niezbędnych prac porządkowych w rejonie nieruchomości oraz uzupełnienie brakującego dekla na studzience. (foto. nr 24, 24a)

W dniu 18.04.2024 r. po wcześniej otrzymanym zgłoszeniu o codziennym dużym zadymieniu przy rozpalaniu pieca na nieruchomości przy ul. ul. Pawła Hulki-Laskowskiego, patrol SM przeprowadził kontrolę pieca i stosowanego materiału opałowego oraz przeprowadził rozmowę dotyczącą prawidłowego rozpalania w piecu. Materiał używany do palenia był zgodny z obowiązującymi przepisami, a drewno posiadało właściwą wilgotność.  Na zakończenie interwencji sporządzono protokół z przeprowadzonych czynności. (foto. nr 25)

W dniu 18.04.2024 r. patrol SM uczestniczył w spotkaniu mieszkańców Radzie Osiedla Teklin i Wschód. Najbardziej nurtującym problemem dla mieszkańców tego rejonu, okazały się nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. W związku z powyższym uczestnicy spotkania zwrócili się z prośbą o podjęcie czynności w tym zakresie.

W dniu 18.04.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu, zauważyli kawałki asfaltu leżące przy tworzącym się dużym ubytku w nawierzchni jezdni na ul. Marii Nietrzebki. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (foto. nr 26)

W dniu 18.04.2024 r. zauważone za pomocą kamery monitoringu miejskiego ubytki w nawierzchni jezdni na ul. Środkowej przy ul. Józefa Mireckiego oraz na ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki, informacje o nieprawidłowościach zostały przekazane do WDiTW UM. (foto. nr 27, 27a-d)

W dniu 18.04.2024 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że na ul. Wincentego Witosa  jest niezabezpieczona studzienka. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia, prowizorycznie zabezpieczyli miejsce przy pomocy desek oraz dokonali oznakowania taśmą biało-czerwoną. (foto. nr 28)

W dniu 18.04.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, które dotyczyło pozostawionego średniej wielkości psa, na klatce schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki. Na miejscu patrol dotarł do właścicielki zwierzaka, której udzielił pouczenia, w związku niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Ponadto wystawiono wezwanie, celem okazania aktualnych szczepień psa.

W dniu 18.04.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Ludwika Waryńskiego leży potrącony kot. Patrol SM na miejscu stwierdził, że kot jest martwy. Po przeniesieniu padliny kota z jezdni na pobocze, zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta. (foto. nr 29)

W dniu 19.04.2024 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że na trawniku przy ul. Stefana Okrzei 53, leży porzucony rower. Po potwierdzeniu zgłoszenia rower został zabezpieczony przez patrol SM, a następnie przekazany do Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Limanowskiego. (foto. nr 30)

W dniu 19.04.2024 r. mieszkaniec przekazał do SM zgłoszenie, że na ul. Janiny Kacperskiej jest nieporządek wokół pojemników na odzież używaną. Patrol SM na miejscu zastał pracowników wybierających odzież z pojemników. Teren został uprzątnięty.

W dniu 19.04.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono pojazd marki Ford, którego kierujący zaparkował na chodniku przy ul. Waleriana Łukasińskiego, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Po sporządzeniu stosownej dokumentacji, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (foto. nr 31)

W dniu 19.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu zarejestrowano, że w rejonie skrzyżowania na ul. Józefa Mireckiego jest zaparkowany pojazd marki Citroen, ograniczający widoczność kierującym wyjeżdżającym z ul. Michała Ossowskiego. Została sporządzona stosowna dokumentacja do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (foto. nr 32)

W dniu 19.04.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że na ul. Stefana Okrzei przy ul. Waleriana Łukasińskiego jest zaparkowany pojazd marki Mazda, w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (foto. nr 33)

W dniu 19.04.2024 r. mieszkanka przekazała do dyżurnego SM zgłoszenie, które dotyczyło odtwarzania głośnej i uciążliwej muzyki przed lokalem na ul. Stefana Okrzei. Strażnicy na miejscu zgłoszenia przeprowadzili rozmowę z Panem Oskarem, który był w trakcie pakowania sprzętu odtwarzającego muzykę.

W dniu 19.04.2024 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że na klatce schodowej przy ul. Szpitalnej 2/4 jest pogryziony kot, który nie daje się złapać. Zgłoszenie przekazano telefonicznie do lekarza weterynarii.

W dniu 19.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, dotyczące przebywającego krukowatego ptaka w rejonie bloku przy ul. Filipa de Girarda 6, który prawdopodobnie wymaga pomocy. Zgłoszenie przekazano do osoby odławiającej zwierzęta z terenu miasta, która odebrała ptaka od zgłaszającej, w celu dowiezienia do lecznicy.

W dniu 19.04.2024 r. mieszkaniec przekazał zgłoszenie do SM, że w rejonie pergoli śmietnikowej przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila 30, przebywa prawdopodobnie bezdomny, pijany mężczyzna. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Ujęty mężczyzna, został przewieziony do CZMZ, w celu przeprowadzenia badań lekarskich. W związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Andrzej został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 20.04.2024 r. za popełnione wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 19.04.2024 r. patrol SM przeprowadził kontrolę porządkowe na ul. Wawelskiej i ul. Dziekańskiej, w trakcie której stwierdzono zalegające nieczystości na wskazanym terenie. Po sporządzeniu dokumentacji, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (foto. nr 41, 41a-b)

W dniu 20.04.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. Romana Dmowskiego przy ul. gen. Leopolda Okulickiego stwierdzili, że pojemniki na odzież używaną są przepełnione, a wokół leżą pozostawione worki z odzieżą. Nieprawidłowość przekazano do UM. (foto. nr 34)

W dniu 20.04.2024 r. osoba zgłosiła do SM, że znalazła bezpańskiego, dużego psa na ul. Środkowej 20. Po przekazaniu zgłoszenia do osoby odławiającej zwierzęta z terenu miasta, otrzymano informację, że piesek został zabrany i umieszczony w schronisku przy ul. Czystej.

W dniu 20.04.2024 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie, że na szczycie bloku przy ul. Romualda Mielczarskiego 19/23, są ustawione pojemniki na odzież używaną, gdzie ktoś wyrzucił odpady, w których mogą być dane sprawcy. Strażnicy potwierdzili pozostawione nieczystości przy pojemnikach. W związku z brakiem możliwości ustalenia sprawcy, informację o zanieczyszczeniu przekazano do zarządcy terenu. (foto. nr 42)

W dniu 21.04.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że na ul. Stefana Okrzei jest przepełniony kosz uliczny, z którego nieczystości leżą na chodniku i w rejonie skrzyżowania. Nieprawidłowość przekazano do zarządcy drogi. (foto. nr 35)

W dniu 20.04.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Michała Ossowskiego jest brudno przy śmietnikach, a nieczystości leżą wokół. Strażnicy potwierdzili zanieczyszczenie, które po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej, zostało przekazane do administratora terenu. (foto nr 36)

W dniu 21.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano mężczyznę, który w Parku Seniora przy ul. Franklina Roosevelta, spożywa alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Za popełnione wykroczenie, funkcjonariusze SM nałożyli karę grzywny na Pana Szymona, który po przeprowadzonych czynnościach opuścił park. (foto. nr 37)

W dniu 21.04.2024 r. strażnicy nałożyli mandaty karne na Pana Sławomira i Pana Andrzeja, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem, przed budynkiem Resursy przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Bolesława Limanowskiego. (foto. nr 38)

W dniu 21.04.2024 r. patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Ligier, który zaparkował na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wyłożonej karty parkingowej uprawniającej do zajęcia tego miejsca na ul. Krótkiej. (foto. nr 39)

W dniu 21.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. 1 Maja dwaj mężczyźni spożywają alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Strażnicy na sprawców popełnionego wykroczenia nałożyli mandaty karne. (foto nr 40)

W dniu 21.04.2024 r. patrol SM na terenie podwórek przy ul. 1 Maja, zastał dwóch mężczyzn spożywających alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie, na Pana Sławomira nałożono karę grzywny, natomiast drugi z obecnych mężczyzn, po spożytym alkoholu znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Ujęty mężczyzna został przebadany przez lekarza w CZMZ. W związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Andrzej został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 22.04.2024 r. za popełnione wykroczenie, na ww. nałożono karę grzywny.

Podczas pełnionych służb legitymowano prewencyjnie 8 osób w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 40 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 17 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 16 dotyczyło m.in.: kierującego wysiadającego z samochodu prawdopodobnie po użyciu alkoholu, nieczystości zalegających nieczystości na zieleńcu oraz w pasie drogowym, oznakowania poziomego wymagającego odmalowania, obróconych tarcz znaków drogowych, złamanej sosny w Parku Seniora, ubytków w nawierzchni jezdni, uszkodzonego kosza ulicznego, nieporządku przy pergoli śmietnikowej oraz przy zespole garażowym, niesprawnego oświetlenia ulicznego.

« z 2 »