tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 16 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 05.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano mężczyznę na ul. Ludwika Waryńskiego, który trzymając w ręku przedmiot, przypominający kij, uderzał w rower miejski, a także w znak drogowy, balustradę i rynnę. Zgłoszenie przekazano do KPP, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 1)

W dniu 05.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy przy ul. Drukarskiej zanieczyszczają jezdnię błotem, które zatyka studzienki kanalizacyjne. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie oraz sporządził stosowną dokumentację, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 2, 2a-c)

W dniu 05.04.2024 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Gabriela Narutowicza 9 leży mężczyzna, prawdopodobnie od wpływem alkoholu. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM potwierdził mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, do którego wezwano zespół ratownictwa medycznego, w celu wstępnej oceny zdrowia mężczyzny. Następnie po przeprowadzonych badaniach lekarskich w ZOZ i w związku z brakiem przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Kamil został osadzony do wytrzeźwienia. (fot. nr 3)

W dniu 05.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od kobiety, że na ul. Romana Dmowskiego przy ul. Grenadierów znajduje się suche drzewo, które jest pochylone i opiera się o inne drzewo. Zgłoszenie przekazano do WGK UM, w celu podjęcia dalszych czynności.

W dniu 05.04.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie, które dotyczyło zanieczyszczonej działki znajdującej się pomiędzy ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Zbigniewa Stanclika. Wysłani na miejsce strażnicy potwierdzili zalegające nieczystości na ww. terenie. Zgłoszenie przekazano do zarządcy terenu. (fot. nr 4, 4a-b)

W dniu 05.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono przy ul. Józefa Mireckiego, że kierujący pojazdem zaparkował na miejscu postojowym dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, bez wyłożonych uprawnień do zajmowania tego miejsca. Kierujący pojazdem marki Ford, Pan Rafał, został ukarany karą grzywny za ww. wykroczenie. (fot. nr 5)

W dniu 06.04.2024 r. funkcjonariusze SM wystawili dwa wezwania kierującym pojazdami marki Fiat oraz Audi, którzy parkowali w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym przy ul. Spółdzielczej 56. Na wystawione wezwanie stawiła się kierująca pojazdem marki Fiat, Pani Małgorzata, na którą nałożono karę grzywny. (fot. nr 6, 6a-b)

W dniu 06.04.2024 r. funkcjonariusze SM podjęli czynności w stosunku do rowerzysty, który przejeżdżał jednośladem przez przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Bolesława Limanowskiego. Za popełnione wykroczenie na Pana Daniela nałożono karę grzywny.

W nocy 06.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Ludwika Waryńskiego grupa osób licząca około 8-10 uczestników, bierze udział w bójce.

Po chwili grupa oddaliła się z miejsca. Po przeprowadzonym patrolu ww. terenu, strażnicy nie stwierdzili obecności napastników i poszkodowanego. (fot. nr 7)

W nocy 06.04.2024 r. przy użyciu kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano osoby, które trzymając w dłoniach niebezpieczne narzędzia przypominające maczety, goniły inne osoby, uderzając też w powieszone na ogrodzeniach banery wyborcze na ul. 1 Maja przy ul. Józefa Mireckiego. Te same osoby zaobserwowano na ul. Ludwika Waryńskiego, jak uderzają ww. narzędziami w płytę zabezpieczającą otwór okienny na parterze budynku, a następnie uciekają z tego miejsca. Zgłoszenie przekazano do KPP. Funkcjonariusze SM wykonali patrol rejonu, w trakcie którego nie ujawniono agresorów. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (fot. nr 8, 8a)

W nocy 06.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano na ul. 1 Maja przy Placu Jana dwie osoby, które wyrywają rowery ze stacji dokującej. Zgłoszenie przekazano do KPP, w celu podjęcia dalszych czynności. Funkcjonariusze SM przeprowadzili patrol wskazanego rejonu, w trakcie którego nie stwierdzono osób. (fot. nr 9)

W dniu 06.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, które dotyczyło braku oświetlenia ulicznego przy ul. Dalekiej i ul. Wiatracznej. Nieprawidłowość przekazano do konserwatora oświetlenia ulicznego.

W dniu 06.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano na ul. Bolesława Limanowskiego przy ul. Legionów Polskich, że w wiacie przystanku komunikacji publicznej jest wyrwana pleksa. Zgłoszenie przekazano do WGK UM.

W dniu 07.04.2024 r. strażnicy pełniąc patrol zauważyli, że w rejonie skrzyżowania ul. Jaktorowskiej z ul. Lelewela, oberwany jest sygnalizator świetlny. Nieprawidłowość przekazano do Mazowieckiego Zarządu Rejonu Dróg Wojewódzkich. (fot. nr 10, 10a)

W dniu 07.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, które dotyczyło kobiety siedzącej na ławce przy ul. ks. Stanisława Konarskiego, która nie może samodzielnie wstać, a także używa słów wulgarnych oraz zakłóca ład i porządek publiczny. Strażnicy potwierdzili kobietę w stanie nietrzeźwości, którą przewieziono do ZOZ, w celu przeprowadzenia badań lekarskich. W związku z brakiem przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Panią Irynę osadzono do wytrzeźwienia. (fot. nr 11)

W dniu 07.04.2024 r. strażnicy podjęli czynności w stosunku do kierującego, który przy ul. Mostowej zaparkował pojazdem marki Hyundai na chodniku, nie pozostawiając wymaganej szerokości 1,5 m na przejście dla pieszych. Na wystawione wezwanie stawiła się Pani Kamila, która za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym. (fot. nr 12, 12a)

W dniu 08.04.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano, że w ustawieniach zegara umieszczonego na terenie Parku Seniora przy ul. gen. Stanisława Sosabowskiego, brakuje wskazania temperatury powietrza. Nieprawidłowość przekazano do UM. (fot. nr 13)

W dniu 08.04.2024 r. mieszkanka przekazała do dyżurnego SM, że kierujący pojazdami nie stosują się do zakazu zatrzymywania się na ul. ks. Ottona Wittenberga 3. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił dwa wezwania dla kierujących pojazdami marki Fiat oraz dla kierującego pojazdem marki Renault, w celu stawienia się w siedzibie SM. Ponadto na miejscu zastano kierującego pojazdem marki Skoda, któremu nakazano przeparkować auto. (fot. nr 14, 14a-d)

W dniu 08.04.2024 r. przekazano do dyżurnego SM zgłoszenie, że ze ściany szczytowej niezamieszkałego budynku spadają cegły na chodnik przy ul. Tadeusza Kościuszki 23 oraz zapada się konstrukcja dachu. Strażnicy na miejscu po potwierdzeniu zgłoszenia, wykonali materiały dokumentujące nieprawidłowości. Zobligowano właściciela do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz usunięcia zagrożenia. (fot. nr 15, 15a)

W dniu 08.04.2024 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie, dotyczące spożywania alkoholu przez mężczyznę na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, który siedzi pod drzewem i spożywa piwo, a w pobliżu na terenie placu zabaw, znajdowali się rodzice z małymi dziećmi. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie, Za popełnione wykroczenie na Pana Łukasza została nałożona kara grzywny, który następnie opuścił ww. teren. (fot. nr 16)

W dniu 08.04.2024 r. patrol SM po otrzymanym zgłoszeniu udał się na ul. Towarową, gdzie na terenie parkingu miała być uszkodzona skrzynka elektryczna oraz nawierzchnia chodnika. Patrol SM potwierdził brak drzwiczek zabezpieczających dostęp do skrzynki, którą oznakował przy pomocy taśmy biało-czerwonej oraz oznakował miejsce uszkodzonej nawierzchni chodnika. Informację o nieprawidłowościach przekazano do UM. (fot. nr 17, 17a-b)

W dniu 08.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, które dotyczyło dwóch osób spożywających alkohol w miejscu publicznym oraz zachowujących się głośno na ul. Stanisława Moniuszki 32. Strażnicy na miejscu zgłoszenia potwierdzili zgłoszenie, za które Pani Iwona i Pan Sławomir, zostali ukarani mandatami karnymi.   

W dniach 08-09.04.2024 r. patrol SM przeprowadził kontrolę umów i wywozów w dwóch punktach prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Jana Kilińskiego. W jednym przypadku wystawiono wezwanie, w celu dostarczenia wymaganej dokumentacji do siedziby SM. W drugim przypadku wywozy były realizowane zgodnie z przepisami.

W godzinach nocnych 09.04.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego zamaskowaną osobę, która nanosi sprayem napisy na elewację budynku na ul. Ludwika Waryńskiego 50. Zauważone zdarzenie przekazane zostało do dyżurnego KPP. (fot. nr 18)

W dniu 09.04.2024 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Nowy Świat 11 przy jazie obluzowane są deski w kładce drewnianej. Nieprawidłowość przekazano do UM. (fot. nr 19, 19a)

W dniu 09.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, które dotyczyło prośby o rozruch pojazdu na ul. Józefa Mireckiego. Strażnicy udzielili pomocy w uruchomieniu pojazdu marki Mercedes za pomocą urządzenia rozruchowego. (fot. nr 20, 20a)

W dniu 09.04.2024 r. mieszkaniec przekazał do SM, że na jezdni i chodniku przy ul. Stefana Okrzei 54B, leżą betonowe elementy uszkodzonego krawężnika. Nieprawidłowość przekazano do zarządcy drogi.

W dniu 09.04.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanych pojazdów na chodniku utrudniających ruch pieszych po chodniku przy ul. Gabriela Narutowicza 14/18. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia zastali kierujących Panią Jagodę i Pana Roberta, którym udzielili pouczenia i nakazali przeparkować auta. (fot. nr 21)

W dniu 09.04.2024 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że w siatkę zabezpieczającą przed ptactwem na balkonie bloku mieszkalnego przy ul. Chabrowej 5, zaplątał się gołąb. Patrol SM na miejscu zgłoszenia ustalił, że gołąb żyje i fruwa na balkonie. Strażnicy nikogo nie zastali w lokalu. Nawiązano kontakt z zarządcą nieruchomości, który przekazał informację do najemcy i gołąb został uwolniony. (fot. nr 22)

W dniu 09.04.2024 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że przy stolikach na terenie podwórka przy ul. Gabriela Narutowicza 40, bardzo często dochodzi w godzinach popołudniowych i wieczornych do spożywania alkoholu przez osoby, które swoim zachowaniem zakłócają spokój. Podjęta interwencja patrolu SM potwierdziła zgłoszenie. Czynności zostały zakończone legitymowaniem dwóch osób oraz nałożeniem mandatów karnych na Pana Dariusza i Pana Mariusza, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. (fot. nr 23)

W dniu 10.04.2024 r. strażnicy patrolując rejon ul. Gdańskiej zauważyli wśród zarośli unoszący się dym. Okazało się, że ktoś rozpalił ognisko i pozostawił bez nadzoru. Funkcjonariusz SM do ugaszenia ognia użył gaśnicy, w celu zapobieżenia jego rozprzestrzenienia. (fot. nr 24)

W dniu 10.04.2024 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące leżącego mężczyzny na zieleńcu przy ul. Bohaterów Warszawy 61, który się trzęsie. Patrol SM na miejscu zastał wezwany zespół Pogotowia Ratunkowego. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia, strażnicy przewieźli mężczyznę do CZMZ. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich, w związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania ww.  w PDOZ, Pan Przemysław został osadzony do wytrzeźwienia. (fot. nr 25)

W dniu 10.04.2024 r. dyżurny Sm otrzymał zgłoszenie, że przy bloku mieszkalnym na ul. Tadeusza Kościuszki 15/17, są prowadzone jakieś prace przycinki gałęzi drzew. Strażnicy legitymowali pracownika wykonywanych prac, które były zlecone przez administratora. (fot. nr 26)                                  

W dniu 10.04.2024 r. po otrzymanym zgłoszeniu patrol SM podjął interwencję na ul. Bolesława Limanowskiego 49, w związku z zaparkowanym pojazdem marki BMW na miejscu dla osób niepełnosprawnych, bez wyłożonych uprawnień. Na miejscu zastano kierującą, której udzielono pouczenia i nakazano przeparkować pojazd. (fot. nr 27)

W dniu 10.04.2024 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że na ul. Kolejowej pomiędzy budynek nastawni a parking, w zarośla weszła grupa nastolatków, która tak jakby jednego z nich wciągała w krzaki. Strażnicy na miejscu zastali grupę nastolatków rozmawiających między sobą. W trakcie przeprowadzonej rozmowy ustalono, że żadna z osób nie oczekuje pomocy, po czym opuściły miejsce udały się na peron, oczekując na pociąg.

W dniu 10.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ul. 1 Maja, że potrzebuje pomocy i chce wezwać również policję, ponieważ jej partner się awanturuje. Strażnicy na miejscu ustalili, że mężczyzna uciekł z lokalu. Po przeprowadzonej rozmowie, kobieta nie potrzebowała pomocy i oświadczyła, że wraz z dzieckiem uda się na policję, w celu dokonania zgłoszenia. (fot. nr 28)

W dniu 11.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Stanisława Sławińskiego znajduje się słupek z tarczami znaków drogowych, który jest złamany w pół i utrudnia poruszanie się pieszych, stanowiąc również dla nich zagrożenie. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM potwierdzili zasadność zgłoszenia, a także oznaczyli miejsce biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą. Następnie zgłoszenie przekazano do zarządcy drogi. (fot. nr 29)

W dniu 11.04.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące osób spożywających alkohol w miejscu publicznym przy ul. 1 Maja 46. Strażnicy potwierdzili we wskazanym miejscu trzy osoby, które zakłócały ład i porządek publiczny po użyciu alkoholu. Na dwóch mężczyzn, Pana Łukasza i Pana Damiana, została nałożona kara grzywny za ww. wykroczenie. Natomiast Pani Klaudia, ze względu na stan upojenia alkoholowego została dowieziona do ZOZ, w celu przeprowadzenia badań lekarskich. Z uwagi na brak przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, kobieta została osadzona do wytrzeźwienia. (fot. nr 33)

W dniu 11.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od kobiety, że w galerii przy ul. 1 Maja wieczorami gromadzi się młodzież, która zaczepia przechodniów oraz wyłudza od nich wyroby tytoniowe, a następnie ucieka do pustostanu znajdującego się przy ul. Nowy Świat. W sprawie będą kontynuowane dalsze czynności wyjaśniające przez funkcjonariuszy SM. (fot. nr 30, 30a-b)

W dniu 11.04.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, które dotyczyło gałęzi leżącej na kładce wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM potwierdzili uszkodzenie kładki. Zgłoszenie przekazano do UM. (fot. nr 32)

W dniu 11.04.2024 r. na ul. Spółdzielczej patrol SM podjął czynności zmierzające do odholowania pojazdu marki Toyota, którego stan wskazywał na to, że jest nieużytkowany.  Na miejscu został wezwany holownik i pojazd został odholowany na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Dzięki temu zostało odzyskane kolejne miejsce parkingowe. (fot. nr 31, 31a-d)

W dniu 12.04.2024 r. zwrócono się do SM o udzielenie pomocy w odzyskaniu zamkniętego roweru przy sklepie na ul. Środkowej. Po legitymowaniu właścicielki jednośladu, strażnicy przecięli zabezpieczenie roweru, ponieważ zamka nie dało się otworzyć przy pomocy klucza. (foto. nr 34, 34a)

W dniu 12.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. gen. Władysława Sikorskiego jest zaparkowany pojazd na terenie przeznaczonym pod zieleń. Strażnicy na miejscu zgłoszenia wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Renault. Na wystawione wezwanie stawił się Pan Sylwester, któremu udzielono pouczenia. (foto. nr 35)

W dniu 12.04.2024 r. mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że na ul. Równoległej przy ul. Jałowcowej przebywa na ulicy duży bezpański pies, który skacze na osoby. Po przekazaniu zgłoszenia do osoby zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta uzyskano informację, że pies uciekł. Ustalono, że w przypadku pojawienia się zwierzaka, zgłaszająca bezpośrednio powiadomi ,,łapacza”.

W dniu 12.04.2024 r. strażnicy udzielili asysty dla pracowników administracji PGM, którzy prowadzili czynności związane z komisyjnym otwarciem lokalu na ul. Tadeusza Kościuszki. (foto. nr 36. 36a)

W dniu 13.04.2024 r. patrol SM podjął czynności na ul. Krótkiej, które dotyczyły zaparkowanego pojazdu marki Hyundai na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez wyłożonej karty uprawniającej do zajęcia tego miejsca parkingowego. Po wezwaniu pojazdu holującego, auto zostało przetransportowane na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. (foto. nr 37, 37a)

W dniu 13.04.2024 r. poczet sztandarowy SM uczestniczył w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przy głazie upamiętniającym żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych z Żyrardowem i Rudą Guzowską, którzy zostali zamordowani przez sowietów wiosną 1940 roku. (foto. nr 38, 38a-b)

W dniu 13.04.2024 r. patrol SM nałożył mandat karny na kierującego Pana Pawła, który zaparkował pojazdem marki Kia na ul. Krótkiej, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.

W dniu 13.04.2024 r. po otrzymanym zgłoszeniu strażnicy podjęli interwencję na ul. Tadeusza Kościuszki, w związku z zadymieniem spowodowanym spalaniem odpadów w ognisku. Na sprawcę termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią Pana Rafała, została nałożona kara grzywny.

W dniu 13.04.2024 r. mieszkaniec przekazał do SM, że na ul. 1 Maja przy ul. Stanisława Sławińskiego są umieszczone naklejki na tarczach znaków drogowych. Patrol SM potwierdził naklejone reklamy na tarczach znaku. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (foto. nr 39, 39a)

W dniu 13.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na skrzyżowaniu ul. Marii Skłodowskiej-Curie z ul. Mostową jest zaparkowany pojazd dostawczy. Strażnicy na miejscu zastali kierującego, któremu udzielili pouczenia i nakazali przeparkować pojazd. (foto. nr 40, 40a)

W dniu 13.04.2024 r. wpłynęło zgłoszenia do dyżurnego SM, że po boisku szkolnym przy ul. Jasnej 11, biega mały pies bez opieki. Po przekazaniu zgłoszenia do osoby odławiającej bezpańskie zwierzęta z terenu miasta, piesek został złapany i umieszczony w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej. (foto. nr 41)

W dniu 13.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o leżącej padlinie kota na ul. Bohaterów Warszawy 26. Zgłoszenie przekazano do osoby usuwającej padłe zwierzęta z terenu miasta.

W dniu 13.04.2024 r. do SM przekazano zgłoszenie, że na ul. Mazowieckiej 14 jest nieprawidłowo zaparkowany autobus, który zajmuje kilka miejscach parkingowych. Strażnicy na miejscu zastali kierującego pojazdem marki Mercedes Pana Jakuba, któremu udzielili pouczenia.

W dniu 13.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono grupę młodzieży, która postanowiła wejść i pobiegać po dachu na garażach przy ul. Jadwigi Kacperskiej. Po upływie kilku minut osoby zeszły z dachu i oddaliły się poza pole widzenia kamer. Patrol SM prewencyjnie wykonał objazd ww. rejonu, w trakcie którego osób nie stwierdzono. (foto. nr 41)

W dniu 14.04.2024 r. strażnicy podjęli czynności na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila wobec kierującego pojazdem marki Opel, który zaparkował na miejscu dla osób niepełnosprawnych, nie posiadając karty uprawniającej do zajęcia tego miejsca parkingowego. Za popełnione wykroczenie na Pana Piotra został nałożony mandat karny. (foto. nr )

Podczas pełnionych służb legitymowano prewencyjnie 11 osób w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 10 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 6 dotyczyło zdarzeń drogowych, a pozostałe 4 dotyczyło m.in.: braku wyświetlanej wartości temperatury powietrza na zegarze, osoby malującej sprayem po elewacji, niesprawnej latarni oświetlenia ulicznego, nieletnich osób na dachu.

« z 3 »