tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 16 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 26.02.2024 r. funkcjonariusze SM patrolowali rejon przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Jasnej, dyscyplinując rodziców przywożących dzieci do szkoły, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego oraz nieprawidłowości dotyczących parkowania pojazdów w rejonach przejść dla pieszych. Podjęte działania mają na celu bezpieczne dotarcie dzieci do szkoły.   

W dniu 26.02.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że przy krawędzi chodnika na
ul. Bohaterów Warszawy 28, leży martwy kot. W celu uprzątnięcia padliny, zgłoszenie przekazano telefonicznie do osoby zajmującej się uprzątaniem padłych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 26.02.2024 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy z ul. Piaskową jest ubytek w jezdni oraz nieprawidłowo zaparkowany pojazd na trawniku przy posesji. Patrol SM nie stwierdził pojazdu w miejscu zgłoszenia, natomiast potwierdził dużą zapadlinę w nawierzchni jezdni. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 1, 1a)

W dniu 26.02.2024 r. mieszkaniec przekazał do SM, że na peronie dworca PKP przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego siedzi kobieta z walizką, która jest pod wpływem alkoholu i może potrzebować pomocy. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. W toku prowadzonych czynności stwierdzono dużą zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz przyjmowane leki, na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego, który po wstępnych badaniach zezwolił na transport kobiety do ZOZ. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i w związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pani Martyna została osadzona do wytrzeźwienia. (fot. nr 2)

W dniu 26.02.2024 r. przekazano do dyżurnego SM, że teren wokół budynku przy skrzyżowaniu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej z ul.  Jana Dekerta jest wygrodzony taśmą, prawdopodobnie bez zezwolenia. Dyżurny SM ustalił, że teren został  wygrodzony ze względu na odpadający tynk z elewacji, co zostało przekazane do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Właściciel budynku został zobligowany do poinformowania SM o uzyskaniu pozwolenia na zajęcie pasa drogowego z UM. (fot. nr 3,3a)

W dniu 26.02.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. Stefana Okrzei, podjęli interwencję wobec kierującej pojazdem marki Skoda, która zaparkowała na miejscu dla osób niepełnosprawnych, nie posiadając do tego uprawnień. Za popełnione wykroczenie, na Panią Zuzannę została nałożona kara grzywny. (fot. nr 4)

W dniu 27.02.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na skrzyżowaniu ul. Władysława Reymonta z ul. Adama Mickiewicza doszło do kolizji drogowej z udziałem pojazdów. Dyżurny SM przekazał informację o zdarzeniu do dyżurnego  KPP. wysłany patrol SM na miejscu zastał jednostki PSP, usuwające elementy pokolizyjne z jezdni oraz neutralizujące wyciek płynów z pojazdu. Po przybyciu zespołu karetki Pogotowia Ratunkowego i patrolu KPP, strażnicy udali się do realizacji dalszych czynności. (fot. nr 5, 5a)

W dniu 27.02.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że na chodniku pod drzewem przy ul. Józefa Mireckiego, leży martwy kot. Zgłoszenie przekazano telefonicznie do osoby zajmującej się usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 27.02.2024 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Stefana Okrzei 29B jest zaparkowany pojazd marki Peugeot w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem, w celu stawienia się w siedzibie SM. Na wezwanie stawił się Pan Krzysztof, który za naruszenie przepisów ruchu drogowego został ukarany mandatem karnym. (fot. nr 6)

W dniu 27.02.2024 r. patrol SM podjął czynności na ul. Bohaterów Warszawy, w związku z otrzymanym zgłoszeniem od mieszkańca, które dotyczyło zanieczyszczonego terenu nieruchomości. Wykonano stosowną dokumentację, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających zmierzających do uprzątnięcia terenu. (fot. nr 7)

W dniu 27.02.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Jaktorowskiej jest zaparkowany pojazd, który blokuje wjazd/wyjazd z terenu zakładu. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia nałożyli mandat karny na kierującego pojazdem marki Opel. (fot. nr 8)

W dniu 27.02.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że dzień wcześniej znalazła na ul. Stanisława Wyspiańskiego bezpańskiego psa rasy yorkshire i prosi o pomoc przy umieszczeniu go w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej. Po kontakcie telefonicznym z pracownikiem schroniska, uzyskano zgodę na przyjęcie zwierzaka.

W dniu 27.02.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że w rejonie budynku przy ul. Stefana Okrzei i Gabriela Narutowicza, wyczuwalny jest fetor. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Skontaktowano się z właścicielką nieruchomości, która przekazała, że ktoś złośliwy nasączył materiał w cuchnącej substancji nieznanego pochodzenia i wrzucił do środka pustostanu. Mimo usunięcia materiału fetor pozostał, ponieważ elementy budynku nasiąkły substancją. Właścicielka posesji próbuje usunąć problem nieprzyjemnego zapachu.

 W dniu 27.02.2024 r. mężczyzna przekazał do SM, że w rejonie ul. Radziwiłłowskiej i ul. gen. Władysława Sikorskiego, przy chodniku jest dół po usunięciu słupa energetycznego. Patrol SM zlokalizował dziurę, którą prowizorycznie oznakował taśmą biało-czerwoną. Zgłoszenie przekazano do UM. (fot. nr 9)

W dniu 27.02.2024 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu udzielili pomocy mężczyźnie, który  będąc po użyciu alkoholu przewrócił się na chodniku przy ul. Tadeusza Kościuszki i doznał  urazów twarzy. Po zdezynfekowaniu ran na miejsce wezwano zespół karetki Pogotowia Ratunkowego, która zabrała Pana Zdzisława, w celu wykonania dalszych badań diagnostycznych. (fot. nr 10, 10a-b)

W dniu 28.02.2024 r. zgłoszono do SM, że przy ul. Bolesława Limanowskiego 18-20 na trawniku parkuje pojazd Opel Vectra. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Po wystawieniu wezwania do siedziby SM stawiła się kierująca, która za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym. (fot. nr 11)

W dniu 28.02.2024 r. mieszkaniec zwrócił się do SM z prośbą, która dotyczyła udzielenia pomocy przy rozruchu pojazdu. Strażnicy udali się na ul. Mieczysławowską, gdzie oczekiwał zagaszający. Przy pomocy urządzenia rozruchowego Booster udało się uruchomić silnik pojazdu marki Opel Vectra. (fot. nr 12)

W dniu 28.02.2024 r. po przekazanym zgłoszeniu do SM, strażnicy przeprowadzili kontrolę pieca i spalanego materiału opałowego na nieruchomości przy ul. Gdańskiej. W trakcie kontroli nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji. Piec był opalany materiałem spełniającym wymagane kryteria. Strażnicy sprawdzili wilgotność używanego drewna opałowego, która była w odpowiedniej wartości. Właścicielka posesji została pouczona, w związku z używaniem pieca pozaklasowego i koniecznością jego wymiany. (fot. nr 13, 13a)

W dniu 28.02.2024 r. funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrole umów i wywozów nieczystości stałych, w pięciu punktach działalności gospodarczej na ul. Piotra Skargi, ul. Kutnowskiej, ul. Wiejskiej, ul. 1 Maja, ul. Stefana Okrzei i ul. Józefa Mireckiego. W trakcie kontroli wystawiono  wezwania, w celu dostarczenia wymaganej dokumentacji do siedziby SM. W jednym punkcie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 28.02.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. Wiejskiej, zauważyli rozległy ubytek w nawierzchni jezdni. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 14)

W dniu 28.02.2024 r. strażnicy przeprowadzili kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych na ul. Izy Zielińskiej i ul. Filipa de Girarda, w związku z Ogólnopolskim Badaniem Liczby Osób Bezdomnych. W trakcie kontroli nie stwierdzono przebywania wskazanych osób.

W dniu 29.02.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca miasta, które dotyczyło zalegających nieczystości w rejonie sklepu przy ul. Środkowej. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Po przeprowadzonej rozmowie z osobą odpowiedzialną za stan porządkowy wskazanego terenu, polecono pilnie uprzątnąć nieczystości.

W dniu 29.02.2024 r. patrol SM podjął czynności na ul. Stefana Okrzei, gdzie pojazd marki Toyota został zaparkowany na miejscu dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez wyłożonych uprawnień do zajęcia tego miejsca parkingowego. Wezwany na miejsce pojazd holujący przetransportował auto na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Po odbiór pojazdu stawiła się kierująca Pani Iwona, która za naruszenie przepisów ruchu drogowego została ukarana mandatem karnym oraz poniosła koszty odholowania pojazdu. (fot. nr 15, 15a)

W dniu 29.02.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie, że przy ul. Andrzeja Struga 3 w okolicy trzepaka jest pozostawiony rower miejski. Informację o porzuconym rowerze miejskim przekazano do UM.

W dniu 29.02.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przy ul. Joanny Froehlich. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem  marki Honda, który zaparkował w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym. Na wystawione wezwanie stawiła się kierująca Pani Jolanta, wobec której czynności zostały zakończone pouczeniem. (fot. nr 16, 16a)

W dniu 29.02.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że w klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Filipa de Girarda 8, leży osoba. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali leżącego mężczyznę, który był w stanie po użyciu alkoholu i zachowywał się agresywnie. Mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia do zachowania zgodnego z prawem, w związku z czym funkcjonariusze SM zmuszeni byli do użycia wobec mężczyzny środków przymusu bezpośredniego, w postaci kajdanek na ręce trzymane z tyłu. Pan Hubert został przewieziony do ZOZ, gdzie po przeprowadzonych badaniach lekarskich i w związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 01.03.2024 r. ww. za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, został ukarany mandatem karnym. (fot. nr 17, 17a)

W dniu 29.02.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że przy ul. Stefana Okrzei 8 i Alei Partyzantów nie działa oświetlenie uliczne. Nieprawidłowość przekazano do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

W dniu 29.02.2024 r. strażnicy przeprowadzili kontrole, w punktach prowadzonej działalności gospodarczej na ul. ks. Ottona Wittenberga, ul. Stefana Okrzei i ul. Gabriela Narutowicza, pod kątem posiadania umów oraz udokumentowania wywozu odpadów. W trakcie kontroli wystawiono wezwanie, w celu dostarczenia wymaganej dokumentacji do siedziby SM.

W dniu 01.03.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, które dotyczyło potrąconego lisa leżącego w lasku przy ul. Romana Dmowskiego. Informację o rannym zwierzęciu przekazano do lekarza weterynarii.

W dniu 01.03.2024 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Karola Hiellego są nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Patrol SM na miejscu zgłoszenia podjął czynności wobec kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. (fot. nr 18)

W dniu 01.03.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, ze na ul. Legionów Polskich 64 prowadzona jest wycinka gałęzi, gdzie umiejscowione są gniazda gawronów. Strażnicy potwierdzili, że prowadzona jest wycinka gałęzi i są usuwane gniazda niezamieszkałe przez gawrony. Uzyskano informację z WGK UM, że jest wydana zgoda na wycinkę gałęzi dla ŻSM.  (fot. nr 19)

W dniu 01.03.2024 r. przekazano do dyżurnego SM, że teren przy ul. Jana Dekerta jest bardzo zanieczyszczony. Strażnicy na miejscu zgłoszenia ustalili, że zanieczyszczony teren jest przy punkcie handlowym. Przeprowadzono rozmowę z pracownikiem punktu, obligując do przywrócenia terenu do właściwego stanu czystości. Przeprowadzona rekontrola w dniu 02.03.2024 r. wykazała, że nieczystości zostały usunięte. (fot. nr 20)

W dniu 01.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że prawdopodobnie nietrzeźwa kobieta zostawiła na chodniku torebkę przy ul. Ludwika Waryńskiego 25, po czym oddaliła się na ul. Strażacką, gdzie po jakimś czasie upadła. W pobliżu znajdowała się grupa osób, która przyniosła torebkę i zainteresowała się kobietą. Zaobserwowaną sytuację przekazano dyżurnego KPP i wezwano pogotowie ratunkowe, do leżącej kobiety. (fot. nr 21, 21a)

W dniu 01.03.2023 r., funkcjonariusze SM brali udział w zabezpieczaniu przemarszu kolumny osób, które uczestniczyły w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości brał udział przedstawiciel SM wraz z pocztem sztandarowym. Po Apelu Pamięci i złożeniu kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej, odbyła się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny. W trakcie uroczystości nie odnotowano nieprawidłowości. (fot. nr 22, 22a-b)

W dniu 02.02.2024 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że na siłowni plenerowej usytuowanej przy ul. Romana Dmowskiego, jedno z urządzeń jest uszkodzone. Patrolowi SM potwierdził usterkę. Urządzenie zostało wyłączone z użytkowania poprzez oznakowanie taśmą biało-czerwoną.        W dniu 04.03.2024 r. funkcjonariusz SM wraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontrolę wszystkich urządzeń na ww. siłowni plenerowej, gdzie ujawniono kolejne nieprawidłowości, które zostaną przekazane do zarządcy terenu, w celu wyłączenia urządzeń z użytkowania lub naprawy. Urządzenia również zostały zabezpieczone taśmą. (fot. nr 23, 23a-d)

W dniu 02.02.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy przy ul. Stefana Okrzei, zanieczyszczają błotem jezdnię. Funkcjonariusze SM  przeprowadzili rozmowę z wykonawcą prac, któremu udzielono pouczenia i zobligowano do bieżącego oczyszczania jezdni w trakcie wyjeżdżania pojazdów. (fot. nr 24, 24a)

W dniu 03.03.2024 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, który potrzebował pomocy przy rozruchu pojazdu na ul. Tadeusza Kościuszki. Strażnicy przy pomocy urządzenia Booster uruchomili silnik pojazdu marki Skoda. (fot. nr 25)                    

W dniu 03.03.2024 r. na właścicielkę psa, która zgłosiła się po jego odbiór ze schroniska przy ul. Czystej, funkcjonariusze SM nałożyli dwa mandaty karne. Pani Elżbieta została ukarana za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa oraz brak jego aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie.

W dniu 03.03.2024 r. funkcjonariusze SM zabezpieczali przebieg zorganizowanego XII biegu ,,Tropem Wilczym ” na terenie Parku Procnera. W trakcie zabezpieczenia nie odnotowano żadnych incydentów.

W dniu 03.03.2024 r. kobieta przekazała do SM, że w budynku przy ul. 1 Maja jest bezdomny mężczyzna, który potrzebuje pomocy i wyraża chęć przebywania w ośrodku dla bezdomnych. Zgłaszająca doprowadziła mężczyznę do SM. Po wylegitymowaniu mężczyzny, sprawdzono jego stan trzeźwości, który nie wykazał stanu po spożyciu alkoholu. Po skontaktowaniu się z pracownikiem Ośrodka MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu w miejscowości Oryszew-Osada i wyrażeniu zgody na przyjęcie mężczyzny, strażnicy przewieźli Pana Michała do ośrodka. 

W dniu 03.03.2024 r. mieszkanka przekazała do dyżurnego SM zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanego pojazdu przed klatkami schodowymi przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila. Patrol SM wystawił kierującemu ,,żółtą kartkę” ostrzegającą, w związku  z nieprawidłowym zaparkowaniem pojazdu.

W dniu 03.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, na tyłach bloku że przy ul. Józefa Mireckiego, koło garażu jest złamane drzewo. Informację o nieprawidłowości przekazano do WGK UM. (fot. nr 26) 

Podczas pełnionych służb prewencyjnie legitymowano 9 osób w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 30 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 10 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 17 dotyczyło m.in.: ubytków w nawierzchni jezdni, osób udzielających pomocy leżącej osobie, skrzywionych słupków w ogrodzeniu łańcuchowym U-12b, zalegających liści i piachu przy krawężniku, odklejonych ogłoszeń z słupa ogłoszeniowego, niesprawnego oświetlenia ulicznego, leżącej kobiety, nieletnich usiłujących przewrócić Toi Toi, zanieczyszczonych pasów zieleni i przepełnionego kosza ulicznego, złamanego drzewa, śpiącej osoby na ławce, zalegających nieczystości przy pojemniku na elektroodpady.

« z 2 »