tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 17 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 19.02.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że w chodniku przy ul. Stefana Okrzei 42 jest uszkodzony dekiel od studzienki, prawdopodobnie telekomunikacyjnej. Patrol SM potwierdził uszkodzenie pokrywy z niestabilnym, betonowym deklem. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej i tymczasowym oznakowaniu miejsca, zgłoszenie zostało przekazane telefonicznie firmie telekomunikacyjnej, w celu dokonania pilnej naprawy. (fot. nr 1, 1a)

W dniu 19.02.2024 r. mieszkaniec zwrócił się z prośbą do SM, która dotyczyła udzielenia pomocy w rozruchu pojazdu na ul. Jana Skrowaczewskiego 31. Strażnicy za pomocą urządzenia Booster, uruchomili silnik pojazdu marki Opel. (fot. nr 2)

W dniu 19.02.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanych pojazdów w miejscu, gdzie obowiązuje znak zakazu zatrzymywania się na ul. Stanisława Sławińskiego przy ul. 1 Maja. Patrol SM, w rejonie jednego nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu, zastał kierowcę, któremu nakazano przeparkować pojazd. (fot. nr 3)

W dniu 19.02.2024 r. Pani Dorota zgłosiła do dyżurnego SM, że na terenie przedszkola przy ul. ks. Stanisława Brzóski 11/13, przebywa bezpański pies średniej wielkości. Zgłoszenie przekazano telefonicznie do osoby zajmującej się odławianiem zwierząt z terenu miasta, w celu umieszczenia go w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej.

W dniu 19.02.2024 r. zwrócono się z prośbą do SM, która dotyczyła udzielenia pomocy przy zepchnięciu pojazdu z drogi na pobocze, ponieważ uległ awarii na ul. gen. Władysława Sikorskiego 12. Patrol SM na miejscu zgłoszenia udzielił oczekiwanej pomocy. (fot. nr 4)

W dniu 19.02.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, które dotyczyło zablokowanego wjazdu/wyjazdu z posesji przy ul. Andrzeja Struga, przez zaparkowany pojazd marki Peugeot. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego, który naruszył przepisy ruchu drogowego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 5)

W dniu 19.02.2024 r. patrol SM przeprowadził kontrolę umów i wywozów nieczystości z prowadzonej działalności gospodarczej w czterech punktach przy ul. Stefana Okrzei. W jednym przypadku wystawiono wezwanie, w celu dostarczenia stosownej dokumentacji do siedziby SM, w pozostałych przypadkach kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 20.02.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że przy ul. Stefana Okrzei 6 i ul. Waleriana Łukasińskiego są mocno pochylone słupki z tarczami znaków drogowych. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 6, 6a)

W dniu 20.02.2024 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Adama Mickiewicza 40 jest porzucony wózek sklepowy z nieczystościami, które również leżą w rejonie wiaty. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do WGK UM. (fot. nr 7)

W dniu 20.02.2024 r. mieszkaniec zgłosił do SM potrzebę zabrania padliny kota z jezdni ul. Pawła Hulki-Laskowskiego 3. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się usuwaniem martwych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 20.02.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Jana Skrowaczewskiego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Patrol SM na prośbę uczestniczki zdarzenia, wezwał zespół karetki Pogotowia Ratunkowego. Dyżurny SM uzyskał informację z KPP, że patrol drogowy już wie o zdarzeniu. Strażnicy zabezpieczali miejsca do czasu przyjazdu powiadomionych służb. (fot. nr 8, 8a)

W dniu 20.02.2024 r. patrol SM podjął interwencję na ul. ks. Ottona Wittenberga, w związku ze zgłoszeniem o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach. Strażnicy wystawili dwa wezwania dla kierujących pojazdami marki Hyundai i Opel, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. (fot. nr 10)

W dniu 20.02.2024 r. do dyżurnego SM przekazano zgłoszenie, które dotyczyło leżącego mężczyzny na przystanku komunikacji publicznej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego. Strażnicy na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich w ZOZ i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Paweł został osadzony do wytrzeźwienia. (fot. nr 9)

W dniu 20.02.2024 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu podjęli interwencję na ul. Gabriela Narutowicza, wobec kierującej Pani Agaty, która zaparkowała pojazd marki Mazda na przejściu dla pieszych. Za popełnione wykroczenie kierująca została ukarana mandatem karnym. (fot. nr 11)

W dniu 20.02.2024 r. strażnicy patrolowali rejon przy Szkole Podstawowej Nr 7 na ul. Franklina Roosevelta, pod kątem dyscyplinowania rodziców przywożących dzieci do szkoły, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego oraz nieprawidłowości dotyczących parkowania pojazdów w rejonach przejść dla pieszych. Podjęte działania mają na celu bezpieczne dotarcie dzieci do szkoły. (fot. nr 12, 12a)

W dniu 20.02.2024 r. został nałożony mandat karny na właściciela posesji przy ul. Michała Ossowskiego, który dopuścił do zalegania różnego rodzaju nieczystości na jego nieruchomości. Pan Łukasz został zobligowany do podjęcia działań mających na celu uprzątnięcie terenu. Strażnicy w najbliższych dniach przeprowadzą czynności kontrolne, czy nieczystości zostały usunięte.  (fot. nr 13) 

W dniu 21.02.2024 r. strażnicy wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystości upamiętnienia Żydów z Żyrardowa i okolic, zamordowanych przez niemieckich okupantów w latach 1940-1943. W tym dniu nastąpiło odsłonięcie pomnika „Macewa Pamięci”, postawionego na skwerze przy zbiegu ul. 1 Maja z ul. Józefa Mireckiego. (fot. nr 14-14b)

W dniu 21.02.2024 r. funkcjonariusze SM podjęli czynności rekontrolne, gdzie potwierdzili, uprzątnięty teren przy ul. Ludwika Waryńskiego. Zanieczyszczenia ww. miejsca ujawniono w dniu 17.02.2024, które niezwłocznie przekazano do pilnego uprzątnięcia zarządcy nieruchomości. Po podstawieniu kontenera, nieczystości zostały zabrane. Straż Miejska apeluje do mieszkańców o wrzucanie odpadów do przypisanych pojemników w miejscu zamieszkania, a gabarytów w wyznaczone miejsca przez administratorów. (fot. nr 15, 15a,15 b)

W dniu 21.02.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej jest zaparkowany pojazd marki Toyota, którego kierujący nie zachował 10 m od przejścia dla pieszych. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 16, 16a)

W dniu 21.02.2024 r. patrol SM podjął interwencję, która dotyczyła zaśmieconego terenu działki i przylegającego do niej chodnika przy ul. Michała Ossowskiego. Po wykonaniu stosownej dokumentacji, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające zmierzające do zobligowania właściciela do uprzątnięcia terenu. (fot. nr 17, 17a-b)

W dniu 22.02.2024 r. mieszkaniec przekazał zgłoszenie do dyżurnego SM, że wyjeżdżające pojazdy ciężarowe z terenu budowy zanieczyszczają jezdnię na ul. Mazowieckiej i ul. Jana Kasprowicza. Patrol SM po potwierdzeniu zgłoszenia, przeprowadził rozmowę z kierownikiem wykonywanych prac budowlanych, który już zlecił prace porządkowe, mające na celu usunięcie zanieczyszczenia z jezdni. Interwencja została zakończona pouczeniem. (fot. nr 18, 18a)

W dniu 22.02.2024 r. strażnicy dotarli do kierownika budowy przy ul. Chabrowej, z którym przeprowadzili rozmowę dyscyplinującą, dotyczącą bieżącego usuwania zanieczyszczeń z terenu, które powstają przy wykonywaniu prac budowlanych. W dniu rekontroli teren był uprzątnięty.  (fot. nr 19, 19a)

W dniu 22.02.2024 r. strażnicy na ul. Franklina Roosevelta, nałożyli mandat karny na kierującą, która zaparkowała pojazd marki Citroen w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.

W dniu 22.02.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Dziekańskiej przy granicy z terenem marketów, tworzy się wysypisko śmieci. Patrol potwierdził zgłoszenie, które było już przekazywane do realizacji. Ponowiono czynności, w celu zobligowania administratora terenu do usunięcia zanieczyszczeń. (fot. nr 20)

W dniu 22.02.2024 r. patrol SM na ul. Franklina Roosevelta przy ul. 11 Listopada, wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Mercedes, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Na wezwanie stawił się kierujący, który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.

W dniu 22.02.2024 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej, z prośbą o wsparcie. W ,,Galerii Dekada” przy ul. 1 Maja, mężczyzna uruchomił alarm przeciwpożarowy bez potrzeby, zachowywał się agresywne i próbował zbiec. Wysłani na miejsce strażnicy ujęli mężczyznę, który jak się okazało przed załączeniem alarmu dokonał kradzieży towaru w sklepie. Na miejsce wezwano patrol KPP, któremu przekazano sprawcę do prowadzenia dalszych czynności, zgodnie z kompetencjami. (fot. nr 21)

W dniu 22.02.2024 r. po otrzymanym zgłoszeniu funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Toyota, który zaparkował na ul. ks. Jerzego Popiełuszki w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. (fot. nr 22)

W dniu 22.02.2024 r. strażnicy przeprowadzili kontrole umów i wywozu nieczystości stałych, w punktach prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Bohaterów Warszawy i ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Filipa de Girarda. Podczas kontroli wystawiono wezwania, w celu dostarczenia wymaganej dokumentacji do siedziby SM.

W dniu 22.02.2024 r. funkcjonariusze SM po otrzymanym zgłoszeniu, wystawili cztery wezwania dla kierujących pojazdami marki Opel, Jeep, Mercedes i Iveco, którzy nie zastosował się do znaku B-35 ,,zakaz postoju” przy ul. Bolesława Limanowskiego 13B. Wobec kierujących, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (fot. nr 23)

W dniu 22.02.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu zauważyli na ul. Ziołowej przy ul. Słowiańskiej, że jest uszkodzona barierka znajdująca się w pasie drogowym. Nieprawidłowość została przekazana do WDiTM UM. (fot. nr 24, 24a)

W dniu 23.02.2024 r. strażnicy podjęli interwencję przy ul. Adama Mickiewicza, gdzie teren wokół budynku był bardzo zaśmiecony różnego rodzaju odpadami. Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej, przeprowadzono rozmowę z kierownikiem obiektu, którego zobligowano do uprzątnięcia terenu do dnia 24.02.2024 r. Czynności w dniu dzisiejszym zostały zakończone pouczeniem. (fot. nr 25, 25a-b)

W dniu 23.02.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. ks. Ottona Wittenberga 3 jest przekrzywiony słupek ze znakiem B-36 ,,zakaz zatrzymywania się” i tabliczką ,,Strefa ruchu”. Uszkodzenie zostało przekazane do WDiTM UM. (fot. nr 26)

W dniu 23.02.2024 r. przekazano do dyżurnego SM, że przy ul. Krótkiej tworzy się wysypisko śmieci. Strażnicy potwierdzili zaśmiecony teren rozrzuconymi odpadami. Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej, przekazano informację o zanieczyszczeniu do administratora terenu, w celu podjęcia pilnych działań porządkowych. (fot. nr 27, 27a)

W dniu 23.02.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło wyciekającej wody ze studzienki przy ul. Adama Mickiewicza. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do PGK. (fot. nr 28)

W dniu 23.02.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, że na ul. Słonecznej 22 jest zapadlina. Strażnicy na miejscu zgłoszenia potwierdzili głęboką zapadlinę w kostce brukowej przy krawędzi jezdni. Po prowizorycznym oznakowaniu miejsca, informację o zapadlinie przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 29, 29a)

W dniu 23.02.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że jadący pojazd marki Opel zatrzymał się na skrzyżowaniu ul. Bolesława Limanowskiego z ul. 1 Maja i nie porusza się dalej. Wysłany na miejsce patrol SM stwierdził, że pojazd uległ awarii i nie da się zepchnąć na pobocze, ponieważ urwało się koło. Na miejsce został wezwany pojazd holujący. Do czasu załadowania pojazdu na lawetę, strażnicy kierowali ruchem drogowym. (fot. nr 30, 30a)

W dniu 23.02.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, które dotyczyło osoby wynoszącej gruz z remontu łazienki pod pergolę śmietnikową, z lokalu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego. Strażnicy dotarli do właścicielki dokonującej remontu, która po przeprowadzonej rozmowie została zobligowana do wywiezienia gruzu na PSZOK. Interwencję zakończono pouczeniem. (fot. nr 31)

W dniu 23.02.2024 r. funkcjonariusze SM patrolowali rejon przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Franklina Roosevelta, pod kątem dyscyplinowania rodziców przywożących dzieci do szkoły, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zwracając również uwagę na nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów w rejonach przejść dla pieszych. Podjęte działania mają na celu bezpieczeństwo dzieci zmierzających do szkoły. (fot. nr 32, 32a)

W dniu 23.02.2024 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu zauważyli, że przy ul. 1 Maja 74 zwisa przewód energetyczny, który przechodzi do budynku przy ul. 1 Maja 53. Ponieważ przewód iskrzył i był pod napięciem, strażnicy oznakowali teren taśmą biało-czerwoną i zabezpieczali miejsce, oczekując na przyjazd Pogotowia Energetycznego. Do prac naprawczych niezbędny był również podnośnik. W trakcie usuwania zagrożenia, strażnicy kierowali ruchem pojazdów. (fot. nr 33, 33a)

W dniu 24.02.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, dotyczące zaparkowanego pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez karty uprawniającej do zajęcia tego miejsca parkingowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila 13. Strażnicy na miejscu zgłoszenia wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Audi, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 34)

W dniu 24.02.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w chodniku przy ul. Władysława Reymonta na wysokości stawu św. Jana, zapadła się kostka brukowa. Strażnicy prowizorycznie zabezpieczyli miejsce, poprzez oznakowanie. Uszkodzenie przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 35)

W dniu 24.02.2024 r. patrol SM wystawił wezwania dla kierujących na ul. Piotra Wysockiego, którzy parkując pojazdami nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. (fot. nr 36)

W dniu 24.02.2024 r. mężczyzna zgłosił do dyżurnego SM, że znalazł dwa bezpańskie psy wałęsające się w rejonie ogródków działkowych przy ul. Adama Mickiewicza. Po wyrażeniu zgody przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej, zgłaszający dowiózł i przekazał zwierzaki.

W dniu 25.02.2024 r. zgłoszono do SM nieprawidłowo zaparkowany pojazdy, którego kierujący zaparkował na trawniku przy ul. Legionów Polskich. Strażnicy na miejscu pozostawili ,,żółtą kartkę” ostrzegawczą dla kierującego pojazdem marki Audi.

W dniu 25.02.2024 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie, że na ul. Danuty Siedzikówny ,,Inki” są nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Strażnicy wystawili wezwania dla kierujących pojazdami marki Mitsubishi, Toyota i Honda, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 37)

W dniu 25.02.2024 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, które dotyczyło zaparkowanych pojazdów w rejonie skrzyżowania ul. Jana Kilińskiego z ul. Szpitalną. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił wezwania dla kierujących pojazdami marki Kia, Opel i Renault, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 38, 38a-b)

W dniu 25.02.2024 r. zwrócono się z prośbą do SM, dotyczącą udzielenia pomocy w rozruchu pojazdu stojącego na ul. Parkingowej 30. Strażnicy skutecznie uruchomili silnik pojazdu marki Honda. (fot. nr 39, 39a)

W dniu 25.02.2024 r. wpłynęła prośba do dyżurnego SM o pomoc przy rozruchu pojazdu, który jest zaparkowany przy ul. Marii Nietrzebki 12. Patrol SM przy użyciu urządzenia rozruchowego Booster, uruchomił silnik pojazdu marki BMW. (fot. nr 40, 4a)

W dniu 25.02.2024 r. mieszkanka przekazała do dyżurnego SM, że na ul. Wypoczynkowej w rejonie lasu, znalazła bezpańskiego psa. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się odławianiem zwierząt z terenu miasta, w celu umieszczenia go w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej.

W dniu 25.02.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie, które dotyczyło prawdopodobnie chorego lisa, przebywającego na terenie placu zabaw przy ul. Ludwika Waryńskiego 1. Strażnicy zabezpieczyli miejsce przebywania zwierzaka, do czasu przyjazdu wezwanego lekarza weterynarii, który odłowił chore zwierzę i zabrał do lecznicy. (fot. nr 41, 41a)

Podczas pełnionych służb prewencyjnie legitymowano 8 osób w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 26 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 5 dotyczyło m.in.: pochylonych słupków z tarczami znaków drogowych, niesprawnego oświetlenia ulicznego oraz podświetlenia pomnika przy Pl. Jana Pawła II, bójki osób.

« z 3 »