tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 19 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 11.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano, że na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej zaparkowany jest pojazd marki Peugeot, w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Została sporządzona dokumentacja z popełnionego wykroczenia, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (fot. nr 1)

W dniu 11.03.2024 r. przy pomocy kamery systemu monitoringu miejskiego, zarejestrowano pojazd marki Renault na ul. Bolesława Limanowskiego przy ul. 1 Maja, którego kierujący nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. W sprawie popełnionego wykroczenia, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (fot. nr 2)

W dniu 11.03.2024 r. mieszkaniec przekazał do dyżurnego SM, że chodnik przy ul. Bolesława Limanowskiego 18 jest zalany wodą, bo zapewne doszło do awarii wodociągowej. Strażnicy potwierdzili wybijającą wodę ze studzienki wodociągowej. Awaria została przekazana do WGK UM. (fot. nr 3, 3a-b)

W dniu 11.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano, że na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej kierujący pojazdem marki Citroen, zaparkował w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Sporządzono dokumentację z popełnionego wykroczenia, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (fot. nr 4)

W dniu 11.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że przy skrzyżowaniu ul. Józefa Mireckiego z ul. 1 Maja jest skrzywiony słupek łańcuchowy U-12b odgradzający jezdnię od chodnika. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 5)

W dniu 11.03.2024 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Ciasnej i ul. Fryderyka Chopina, stwierdzili zanieczyszczenie jezdni oraz pasa drogowego, zalegającymi liśćmi i różnego rodzaju odpadami. Po wykonaniu dokumentacji nieprawidłowość przekazano do PGK. (fot. nr 6, 6a)

W dniu 11.03.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego na ulicy al. Partyzantów, że kierujący pojazdem marki Opel parkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Po sporządzeniu dokumentacji z popełnionego wykroczenia, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (fot. nr 7)

W dniu 11.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że przy ul. Adama Mickiewicza jest zaparkowany pojazd marki Lexus, w miejscu przeznaczonym pod zieleń. Patrol SM przeprowadził rozmowę z kierującym, któremu nakazał przeparkować pojazd. (fot. nr 8)

W dniu 12.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. gen. Władysława Sikorskiego kierujący pojazdem nie zastosował się do znaku B-36 ,, zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia zastali dwa nieprawidłowo zaparkowane pojazdy marki Audi i Peugeot. Strażnicy wystawili wezwania dla kierujących, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 9)

W dniu 12.03.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, które dotyczyło udzielenia pomocy w uruchomieniu pojazdu na pl. Jana Pawła II. Strażnicy uruchomili pojazd marki Peugeot za pomocą urządzenia rozruchowego Booster. (fot. nr 13)

W dniu 12.03.2024 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu odcinka rowu burzowego zauważyli, że od strony ul. Krótkiej jest wyrwany kosz uliczny oraz brakuje kilka elementów wiaty rowerowej. Uszkodzenia przekazano do WGK UM. (fot. nr 10) 

W dniu 12.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Gabriela Narutowicza przy ul. Bolesława Limanowskiego są przekręcone tarcze znaków drogowych D-6 ,,przejście dla pieszych” i T-27 ,,Agatka”. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 11)

W dniu 12.03.2024 r. mieszkanka przekazała do dyżurnego SM zgłoszenie, które dotyczyło zanieczyszczenia jezdni piachem, przez wyjeżdżające samochody z placu budowy na ul. Jana Kasprowicza przy ul. Mazowieckiej. Strażnicy na miejscu zgłoszenia potwierdzili zanieczyszczenie jezdni. Skontaktowano się z osobą odpowiedzialną i zobligowano do podjęcia działań porządkowych w trybie pilnym. (fot. nr 15)

W dniu 12.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że został wyrwany jeden ze słupków stylowych przy al. Partyzantów oraz rozrzucona kostka brukowa. Nieprawidłowość przekazano do WGK UM.  (fot. nr 12)

W dniu 12.03.2024 r. mieszkaniec zgłosił, że na ul. Poziomkowej osoba zgrabiła liście z ul. Dębowej i ul. Borówkowej i spryzmowała w pasie drogowym. Patrol SM legitymował osobę zgrabiającą liście z terenu miejskiego, które będą spakowane w worki i zabrane przez PGK.

W dniu 12.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Bolesława Limanowskiego 51 kierujący pojazdem marki Audi zaparkował na chodniku, utrudniając ruch pieszych. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił wezwanie dla kierującego, na które stawił się Pan Tomasz. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego ww. został ukarany mandatem karnym. (fot. nr 14)

W dniu 12.03.2024 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. ks. Ottona Wittenberga 12 od tygodnia stoi w zatoce parkingowej pojazd marki Citroen, który jest bez tablic rejestracyjnych. Strażnicy potwierdzili wskazany pojazd, który był zamknięty, a jego stan wizualny był bez zastrzeżeń. Pojazd będzie poddany ponownemu sprawdzeniu, pod kątem, czy jest użytkowany. (fot. nr 16)

W dniu 12.03.2024 r. funkcjonariusze SM za pomocą drona przeprowadzili kontrolę spalanego materiału opałowego w budynkach na ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Michała Ossowskiego i ul. Malinowej. W jednym przypadku stwierdzono przekroczony limit toksycznych substancji ulatniających się z komina. Po kontroli materiału opałowego stwierdzono, że w piecu są wypalane kable. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym oraz pouczony o konieczności wymiany pieca na taki, który spełnia wymagane przepisami normy klasowe.  W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. (fot. nr 17, 17a-d)

W dniu 13.03.2024 r. mieszkanka zwróciła się z prośbą do dyżurnego SM, dotyczącą uruchomienia pojazdu na ul. Andrzeja Struga 22. Strażnicy udzielili pomocy w uruchomieniu silnika pojazdu marki Mercedes. (fot. nr 25)

W dniu 13.03.2024 r. strażnicy podjęli czynności na ul. Lniarskiej, ze względu na zanieczyszczony teren w rejonie budynku. Po wykonaniu stosownej dokumentacji, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające wobec właściciela nieruchomości, zmierzające do uprzątnięcia nieczystości. (fot. nr 18, 18a-c)

W dniu 13.03.2024 r. patrol SM przekazał do WDiTM UM informację, która dotyczyła potrzeby usunięcia oznakowania w miejscach, gdzie znajdowały się przystanki komunikacji publicznej, które przestały funkcjonować. Ww. potrzeba, dotyczyła  ul. Strażackiej, ul. Legionów Polskich oraz ul. Słonecznej. (fot. nr 19)

W dniu 13.03.2024 r. zgłoszono do SM, że na peronach PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nie działają windy. Strażnicy na miejscu nie potwierdzili usterki. Po sprawdzeniu okazało się, że obie windy działają bez zastrzeżeń. (fot. nr 20)

W dniu 13.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Józefa Mireckiego kierujący pojazdem marki Audi zaparkował na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, bez wyłożonych uprawnień do zajęcia tego miejsca parkingowego. Po wykonaniu dokumentacji, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające w sprawie. (fot. nr 21)

W dniu 13.03.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, które dotyczyło zablokowanego wjazdu/wyjazdu z posesji zgłaszającego na ul. Karola Dittricha, przez zaparkowane pojazdy. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia, wystawili cztery wezwania dla kierujących pojazdami marki Toyota, Volkswagen, Renault i Honda. (fot. nr 22, 22a)

W dniu 13.03.2024 r. po zmierzchu, patrol SM udzielił pouczenia Panu Kazimierzowi, który przemieszczał się rowerem po ul. Franklina Roosevelta i ul. Legionów Polskich, bez wymaganego przepisami oświetlenia jednośladu.

W dniu 13.03.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila  zaparkowany jest w zatoce postojowej pojazd marki Volkswagen Transporter, który od dłuższego czasu jest nieużytkowany.  Strażnicy po sprawdzeniu, potwierdzili zgłoszenie. Pojazd był otwarty i nie posiadał powietrza w kołach. Została wykonana dokumentacja fotograficzna dla zarządcy drogi, w celu podjęcia czynności zmierzających do usunięcia pojazdu na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. (fot. nr 31)

W dniu 13.03.2024 r. strażnicy przekazali do zarządcy drogi informację, która dotyczyła powstałych dużych nierównościach w drodze gruntowej na ul. Roszarniczej oraz ubytków i nierówności na ul. Lniarskiej, powodujących utrudnienie w ruchu pojazdów. (fot. nr 23, 23a-d)

W dniu 13.03.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu zauważyli, że w rejonie skrzyżowania ul. Andrzeja Struga z ul. Edmunda Orlika leży złamany słupek ze znakami drogowymi D-1 ,,droga z pierwszeństwem” oraz D-6 ,,przejście dla pieszych”. Informację o uszkodzeniu przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 24)

W dniu 14.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że kierujący pojazdem marki Volkswagen zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza z ul. Józefa Mireckiego. Sporządzono materiał dokumentujący popełnione wykroczenie, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (fot. nr 26)

W dniu 14.03.2024 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej wjazd /wyjazd z parkingu jest utrudniony przez zaparkowane pojazdy. Strażnicy na miejscu nie potwierdzili naruszenia przepisów ruchu drogowego. W pobliżu miejsca zgłoszenia wystawiono wezwanie dla kierującego pojazdem marki Citroen, który zaparkował w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. (fot. nr 27)

W dniu 14.03.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, które dotyczyło nieużytkowanego pojazdu marki Fiat na ul. Rodzinnej 3. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia potwierdzili pojazd bez powietrza w kołach, którego stan wizualny wskazywał na to, że jest nieużytkowany. Wykonano dokumentację fotograficzną dla zarządcy drogi, w celu podjęcia czynności zmierzających do usunięcia pojazdu na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. (fot. nr 28, 28a)

W dniu 14.03.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanego pojazdu marki BMW, przed wejściem do klatki schodowej bloku mieszkalnego przy ul. ks. Ottona Wittenberga 9. Strażnicy przeprowadzili rozmowę z kierującym, któremu nakazano przeparkować pojazd.

W dniu 14.03.2024 r. funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę stanu porządkowego posesji przy ul. Poziomkowej, przy pomocy drona. W związku z potwierdzeniem zalegających zanieczyszczeń na nieruchomości, zostały rozpoczęte czynności wyjaśniające. (fot. nr 32, 32a)

W dniu 14.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że kobieta jadąca na rowerze przewróciła się na ul. Stefana Okrzei. Informację o zdarzeniu przekazano do patrolu SM. Przechodzące osoby podniosły kobietę. Strażnicy przeprowadzili rozmowę z kobietą, która odmówiła udzielenia jej pomocy, w tym medycznej, po czym o własnych siłach prowadząc rower oddaliła się do miejsca zamieszkania. (fot. nr 29, 29a)

W dniu 14.03.2024 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że potrzebne jest Pogotowie Ratunkowe na ul. Spółdzielczą 52, gdzie znajduje się kobieta po użyciu alkoholu i ma okaleczoną głowę. Patrol SM na miejscu zgłoszenia zastał nietrzeźwa kobietę, która miała opuchniętą i zakrwawioną twarz z licznymi otarciami. Wezwany zespół karetki Pogotowia Ratunkowego zdecydował zabrać kobietę, w celu hospitalizacji. (fot. nr 33)

W dniu 14.03.2024 r. przekazano do SM, że na ul. Ludwika Waryńskiego na wysokości ul. Szpitalnej, leży padlina kota przy bramie wjazdowej do szpitala. Strażnicy potwierdzili padlinę. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby zajmującej się uprzątaniem padłych zwierząt z terenu miasta. (fot. nr 34)

W dniu 14.03.2024 r. funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrole porządkowe na ul. Henryka hr. Łubieńskiego, ul. Borucha Szulmana ul. Gabriela Narutowicza, ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Romualda Mielczarskiego. W związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem terenów posesji różnego rodzaju odpadami przy ul. Gabriela Narutowicza, po udokumentowaniu stanu czystości terenu, będą kontynuowane dalsze czynności wyjaśniające, mające na celu zobligowanie właściciela nieruchomości do jej uprzątnięcia. (fot. nr 30, 30a)

W dniu 15.03.2024 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że są wykonywane prace w pasie drogowym na ul. 1 Maja przy ul. Stefana Okrzei, na które może firma może nie posiadać zezwolenia. Strażnicy po potwierdzeniu wykonywania prac wykonali dokumentację zdjęciową, w celu prowadzenia dalszych czynności sprawdzających. (fot. nr 35)

W dniu 15.03.2024 r. mieszkanka przekazała dyżurnemu SM, że między garażami przy ul. Filipa de Girarda od kilku dni stoi rower. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Był to rower miejski, z którego zostało usunięto oznakowanie. Informację o lokalizacji roweru przekazano WDiTM UM. (fot. nr 36)

W dniu 15.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu zauważono, że na skrzyżowaniu ul. Jaktorowskiej z ul. Adma Mickiewicza są zgięte słupki odgradzające jezdnię od chodnika. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 37)

W dniu 15.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano na pl. Jana Pawła II przy ul. 1 Maja, że kierujący pojazdami marki Ford oraz Mercedes, parkowali na chodniku w rejonie skrzyżowania. Została sporządzona stosowna dokumentacja, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (fot. nr 38)

W dniu 15.03.2024 r. przekazano do SM, że na ul. Nowy Świat 11 jest zaparkowany pojazd marki Audi na miejscu dla inwalidy, bez wyłożonej karty parkingowej uprawniającej do zajęcia tego miejsca. Strażnicy na miejscu zastali kierując, której udzielono pouczenia i nakazano przeparkować pojazd. (fot. nr 39)

W dniach 15-16.03.2024 r. funkcjonariusze SM przeprowadzili kolejne kontrole porządkowe nieruchomości, tym razem na ul. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Jana Dekerta, al. Partyzantów, ul. Piotra Wysockiego, ul. Dębowej, ul. Radziwiłłowskiej, ul. Makowej, ul. Jana Matejki, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Emilii Plater, ul. gen. Józefa Bema, ul. Sosnowej, ul. Traugutta, ul. Letniej, ul. Żniwnej, ul. Ziołowej, ul Słowiańskiej. W trakcie kontroli ujawniono zanieczyszczone tereny nieruchomości, gdzie wobec ustalonych ich właścicieli będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające, zmierzające do przywrócenia terenów do właściwego stanu czystości. Natomiast, zarządcy zanieczyszczonych nieruchomości przy ul. Stanisława Moniuszki i ul. Bielnikowej zostali poinformowani o stanie faktycznym terenów, w celu ich uprzątnięcia. (fot. nr 40, 40a-g)

W dniu 16.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul.  Ludwika Waryńskiego kierujący pojazdem marki Honda zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Została wykonana dokumentacja z popełnionego wykroczenia, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (fot. nr 41)

W dniu 16.03.2024 r. do dyżurnego SM przekazano zgłoszenie, które dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych  pojazdów na ul. gen. August Emila Fieldorfa-Nila. Strażnicy na miejscu zgłoszenia nałożyli mandat karny na kierującego pojazdem marki Mercedes, który zaparkował na trawniku oraz wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem  marki Mazda, który zaparkował w miejscu przeznaczonym pod zieleń. (fot. nr 42, 42a)

W dniu 16.03.2024 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie,  że na ul. Piotra Wysockiego są zaparkowane pojazdy w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen, który nie zastosował się do znaku B-36. Na wezwanie stawiła się Pani Milena, na którą za popełnione wykroczenie została nałożona kara grzywny. (fot. nr 43)

W dniu 16.03.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że na skrzyżowaniu ul. Stefana Okrzei z ul. Gabriela Narutowicza doszło do kolizji pojazdów. Patrol SM przeprowadził rozmowę z uczestnikami kolizji, którzy nie potrzebowali pomocy medycznej i doszli do porozumienia we własnym zakresie. (fot. nr 44)

w dniu 17.03.2024 r. funkcjonariusze SM prowadzili patrol Targowiska Miejskiego przy ul. Stanisława Moniuszki oraz ulic przyległych, pod kątem spokoju i porządku, prawidłowości prowadzonego handlu, zwracając również uwagę na nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. W trakcie patrolu nie odnotowano istotnych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb legitymowano prewencyjnie 12 osób w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 40 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 13 dotyczyło m.in.: skrzywionych słupków odgradzających jezdnię od chodnika, przekręconej tarczy znaku drogowego, zalegającego piachu na nawierzchni jezdni, wyrwanego słupka stylowego oraz uszkodzonej kostki brukowej, wyłączonego z eksploatacji słupka z tarczą znaku przystanku autobusowego, ubytków w nawierzchni jezdni, nieczytelnego oznakowania poziomego przejścia dla pieszych, leżącej kobiety z rowerem, przewracającej się osoby za wiatą komunikacji publicznej, chłopców bujających się na znaku drogowym, mężczyzn zachowujących się agresywnie w stosunku do dwóch kobiet.

« z 3 »