tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 18 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 04.03.2024 r. patrol SM nałożył mandat karny na kierującego pojazdem marki Ford, który zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. Polskiej Organizacji Wojskowej z ul. Henryka Sienkiewicza. (fot. nr 1)

W dniu 04.03.2024 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że mężczyzna zamieszkały na ul. Józefa Mireckiego wymieniał oponę w samochodzie, której nie sprzątnął i pozostawił przed budynkiem. Zgłoszenie zostało potwierdzone. W sprawie zaśmiecenia miejsca publicznego, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (fot. nr 2)

W dniu 04.03.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu zauważyli, że mężczyzna poruszający się rowerem na ul. Słowiańskiej przy ul. Adama Mickiewicza, przejechał po oznakowanym przejściu dla pieszych, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie, na Pana Romualda została nałożona kara grzywny.

W dniu 04.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. 1 Maja kierujący pojazdem marki Hyundai nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM podjął interwencję, która została zakończona nałożeniem kary grzywny na kierującego Pana Bogdana. (fot. nr 3)

W dniu 04.03.2024 r. mieszkaniec przekazał do dyżurnego SM, że teren nieruchomości przy ul. Ludwika Waryńskiego jest bardzo zanieczyszczony różnego rodzaju odpadami. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia, przeprowadzili rozmowę z kierownikiem obiektu, który został zobligowany do uprzątnięcia zanieczyszczeń z terenu.

W dniu 04.03.2024 r. wpłynęło do SM zgłoszenie od mieszkanki, że w rejonie pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego na ławce przed dworcem siedzi mężczyzna w średnim wieku, który ma zakrwawioną rękę i może potrzebować pomocy. Patrol SM na miejscu zgłoszenia zastał leżącego mężczyznę na ławce, który znajdował się w stanie upojenia alkoholowego z licznymi otarciami rąk. Biorąc pod uwagę stan mężczyzny, na miejsce wezwano zespół karetki Pogotowia Ratunkowego, który po wstępnej ocenie stanu zdrowia mężczyzny, zezwolił na jego przewiezienie do ZOZ. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich, Pan Piotr został dowieziony do miejsca przebywania. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności, zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji. (fot. nr 4)

W dniu 04.03.2024 r. patrol SM przeprowadził kontrole umów i wywozów nieczystości z prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Stefana Okrzei i ul. Józefa Mireckiego. W trakcie przeprowadzonej kontroli poszczególnym osobom wystawiono wezwania, w celu dostarczenia wymaganej dokumentacji do siedziby SM. (fot. nr 5)

W dniu 04.03.2024 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu podjęli interwencję wobec kierującego pojazdem marki Toyota, który zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. gen. Władysława Sikorskiego z ul. Franklina Roosevelta. Czynności zostały zakończone nałożeniem kary grzywny na kierującego Pana Janusza. (fot. nr 6)

W dniu 04.03.2024 r. patrol SM będąc na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila oraz ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej, stwierdził zanieczyszczenie miejsc publicznych przez pozostawione odpady przy pojemnikach. Nieprawidłowość przekazano do zarządcy terenu, w celu podjęcia działań porządkowych. (fot. nr 7, 7a)

W dniu 05.03.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie budowy przy ul. Dekerta są zrzucane różnego rodzaju odpady do kontenera, a odpryski tych odpadów mogą uszkodzić zaparkowane w pobliżu pojazdy. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy przeprowadzili rozmowę dyscyplinującą z osobą nadzorującą budowę oraz zobligowali do zaprzestania ww. działań.

W dniu 05.03.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie, które dotyczyło prośby o udzielenie pomocy w rozruchu pojazdu zaparkowanego przy ul. ks. Ottona Wittenberga. Funkcjonariusze SM za pomocą urządzenia rozruchowego Booster z powodzeniem uruchomili silnik pojazdu marki Peugeot.

W dniu 05.03.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, które dotyczyło błąkającego się lisa na ul. Anielewicza. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy potwierdzili leżącego, chorego lisa, do którego wezwano lekarza weterynarii, w celu udzielenia mu pomocy. (fot. nr 10a)

W dniu 05.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego operator zauważył, że na Pl. Jana Pawła II z miejsca postojowego wytoczył się pojazd i tamował ruch po drodze. Wysłany na miejsce patrol SM wepchnął pojazd marki Rover na miejsce postojowe oraz zabezpieczył przed ponownym stoczeniem. Na wystawione wezwanie stawiła się kierująca pojazdem, Pani Leokadia, którą ukarano karą grzywny za ww. wykroczenie. (fot. nr 8a-d)

W dniu 05.03.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że teren placu pomiędzy ul. Józefa Mireckiego a ul. Józefa Hallera jest zaśmiecony. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie oraz sporządził stosowną dokumentację, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 11, 11a)

W dniu 06.03.2024 r. przekazano zgłoszenie do dyżurnego SM, że na parkingu w rejonie pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest zaparkowany pojazd, którego kierujący nie zastosował się do znaku ,,Parking” z tabliczką do 30 minut, uniemożliwiając innym kierującym na czasowe skorzystanie z miejsca parkingowego. Po potwierdzeniu zgłoszenia, patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Fiat Panda. (fot. nr 12)

W dniu 06.03.2024 r. zgłoszono do SM, że na zieleńcu pasa rozdzielającego jezdnie przy ul. Mostowej 34,  leży padlina kota. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 06.03.2024 r. strażnicy przeprowadzili kontrolę umowy i wywozów nieczystości w punktach prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Gabriela Narutowicza. W związku z brakiem potwierdzenia realizowanych wywozów, osoba prowadząca działalność została ukarana mandatem karnym.

W dniu 06.03.2024 r. patrol SM podjął interwencje na ul. Stefana Okrzei oraz na ul. Joachima Lelewela, w związku z zanieczyszczonymi terenami nieruchomości różnego rodzaju odpadami. Po wykonaniu dokumentacji obrazującej stan zamieszczenia terenu, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (fot. nr 13, 13a-c)

W dniu 06.03.2024 r. po zmierzchu, strażnicy w trakcie patolu na  ul. Izy Zielińskiej zauważyli, że kobieta przemieszcza się rowerem bez wymaganego przepisami oświetlenia jednośladu. Strażnicy udzielili pouczenia Pani Monice.

W dniu 07.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. 1 Maja, że w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się” jest zaparkowany pojazd marki Volkswagen.    Po sporządzeniu materiałów dokumentujących popełnione wykroczenie, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (fot. nr 14)

W dniu 07.03.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że przy przychodni na ul. Stanisława Wyspiańskiego, błąka się średni pies bez nadzoru. Zwierzak posiada obrożę i w ocenie zgłaszającej wydaje się być agresywny. Patrol SM na miejscu potwierdził zwierzaka, który nie przejawiał żadnej agresji. W trakcie czynności okazało się, że piesek poszedł za sąsiadką właściciela, która zobowiązała się odprowadzić psiaka do jego domu.

W dniu 07.03.2024 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że na ul. Romualda Mielczarskiego kobieta posiada psa, którego bardzo źle traktuje i rzadko wychodzi z nim na spacer. Strażnicy udzielili asysty pracownikowi schroniska dla zwierząt, w celu oceny dobrostanu psa w miejscu jego przebywania, gdzie ustalono, że pies jest  nadpobudliwy i po przejściach. Zalecano kontakt z behawiorystą oraz zostało wystawione wezwanie na okazanie aktualnych szczepień psa przeciwko wściekliźnie. (fot. nr 15)

W dniu 07.03.2024 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że na terenie miejskim przy ul. Zielony Zaułek 7, zagospodarowanym przez mieszkańców do posadzenia roślinności, od            pewnego czasu są przywożone kable i inne rzeczy, zgromadzone przy drzewach. Strażnicy potwierdzili zgromadzone materiały. Uzyskano informację, że w tym rejonie nie są prowadzone żadne inwestycje. Materiał fotograficzny przekazano do UM. (fot. nr 16)

W dniu 07.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Ludwika Waryńskiego, że w ciągu pieszym są wykonywane prace, w wyniku których powstał duży wykop. Wykonawca nie oznakował samego miejsca prowadzonych prac oraz nie umieścił informacji o konieczności przejścia na drugą stronę ulicy. Patrol SM na miejscu przeprowadził rozmowę z wykonawcą prac, informując o konieczności oznakowania wykonywanych prac w pasie drogowym.  (fot. nr 17, 17a)

W dniu 07.03.2024 r. do dyżurnego SM wpłynęło  zgłoszenie od mieszkanki, że na ul. Agnieszki Tomaszewskiej od tygodnia parkuje pojazd marki Volvo, który może został skradziony i porzucony. Strażnicy ustalili, że brak jest  podstaw do podjęcia interwencji. Wskazany pojazd posiadał powietrze w kołach, był zamknięty i bez oznak włamania. (fot. nr 18)

W dniu 07.03.2024 r. kierujący pojazdem zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Jana Dekerta nie może przejechać, ponieważ są zaparkowane pojazdy na pasach wyłączonych z ruchu. Strażnicy na miejscu ustalili kierującą pojazdem marki , która nie zastosowała się do znaku P-21, na którą została nałożona kara grzywny. (fot. nr 19)

W dniu 07.03.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że na ul. Legionów Polskich ma zablokowany wjazd/wyjazd z garażu przez zaparkowany inny pojazd. Na miejscu zgłoszenia strażnicy potwierdzili zaparkowany pojazd marki Volkswagen blokujący drzwi garażowe oraz zastali zgłaszającą. W trakcie podjętych czynności do pojazdu przyszedł kierujący, który za naruszenie przepisów ruchu drogowego został ukarany mandatem karnym. (fot. nr 20)

W dniu 07.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że w rejonie kosza na śmieci na terenie podwórka przy ul. Gabriela Narutowicza, leżą nieczystości, które zostały wygrzebane z kosza przez ptaki. Nieprawidłowość przekazano do administratora nieruchomości. (fot. nr 21)

W dniu 07.03.2024 r. mieszkaniec przekazał do SM, że na parkingu przy ul. Środkowej jest zaparkowany pojazd na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, w którym nie ma wyłożonej karty uprawniającej do korzystania z tego miejsca. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Ford, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 22)

W dniu 07.03.2024 r. patrol SM w rejonie ul. Moniuszki przy ul. Marii Konopnickiej ustawił słupek ostrzegawczy na jezdni w miejscu, gdzie utworzyła się duża zapadlina w kostce brukowej przy studzience kanalizacyjnej. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 24, 24a)

W dniu 07.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano grupę czterech młodych mężczyzn przemieszczających się po ul. 1 Maja i pl. Jana Pała II, których zachowanie było nadpobudliwe i naganne, poprzez uderzanie w znaki drogowe, kosz uliczny, kopania i szarpania ławki. Na miejsce przybył patrol SM. Dokonano legitymowania wskazanych osób. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności.  (fot. nr 23, 23a)

W dniu 07.03.2024 r. strażnicy podjęli czynności na ul. Legionów Polskich, w związku z zaśmieconym terenem działek i chodnika. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające zmierzające do ustalenia właścicieli nieruchomości i zobligowania ich do uprzątnięcia. (fot. nr 25, 25a)

W dniu 08.03.2024 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na skrzyżowaniu ul. Stanisława Wyspiańskiego z ul. Stefana Okrzei doszło do kolizji dwóch pojazdów. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Uczestnicy kolizji pojazdów marki Opel i Peugeot odmówili pomocy medycznej. Kierujący doszli do porozumienia między sobą oraz spisali stosowne dokumenty. (fot. nr 26, 26a)

W dniu 08.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano, że na ul. Mostowej i ul. gen Władysława Sikorskiego w rejonie skrzyżowania oraz zatoki postojowej, są ubytki w nawierzchni jezdni. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 27, 27a)

W dniu 08.03.2024 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie, że ma zablokowany wjazd/wyjazd z posesji przy ul. Ludwika Waryńskiego, przez zaparkowany pojazd. Strażnicy na miejscu zgłoszenia wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Citroen, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 28, 28a)

W dniu 08.03.2024 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że są ograniczenia widoczności dla kierujących wyjeżdżających z terenu przy ul. Filipa de Girarda 5, poprzez ustawiony duży baner reklamowy cyrku. Wysłany na miejsc patrol SM, ustawił baner w prawidłowy sposób.

W dniu 08.03.2024 r. patrol SM podjął interwencję wobec kierującego pojazdem marki Audi, który zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. Andrzeja Struga z ul. Promienną. Na miejscu pouczono kierującego i nakazano przeparkować pojazd. (fot. nr 45, 45a)

W dniu 08.03.2024 r. strażnicy patrolując ul. Franklina Roosevelta, wykonali dokumentację zdjęciową dużego ubytku w nawierzchni jezdni, w celu przekazania do WDiTM UM. (fot. nr 46)

W dniu 08.03.2024 r. patrol SM przeprowadzili kontrolę stanu drewnianej, edukacyjnej kładki dla pieszych, prowadzącej wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny od ul. Kanałowej do  Zalewu Żyrardowskiego. W trakcie kontroli strażnicy nie zaobserwowali nieprawidłowości. (fot. nr 47, 47a)

W dniu 08.03.2024 r. strażnicy w tracie patrolu podjęli czynności na ul. Czystej, gdzie stwierdzono zanieczyszczony teren nieruchomości różnego rodzaju odpadami. Po wykonaniu dokumentacji obrazującej stan zanieczyszczenia, będą prowadzone dalsze czynności wobec właściciela posesji, zmierzające do uprzątnięcia terenu. (fot. nr 48, 48a-d)

W dniu 08.03.2024 na kolejnym spotkaniu kursu samoobrony przybliżono aspekty prawne związane z samoobroną.  To potrzebna wiedza, która pozwoli uniknąć problemów prawnych. Sytuacja w której osoba broni się przed bezpośrednim i bezprawnym atakiem na swoje życie, zdrowie lub wolność, ma prawo do obrony i użyć siły, aby odeprzeć atak. Użycie tej siły jest uzasadnione wtedy, gdy jest ono proporcjonalne do zagrożenia. W zajęciach czynnie uczestniczyły mieszkanki, które zadawały dużo pytań dotyczących ww. aspektów. Wszystkie uczestniczki uzyskały odpowiedzi na zadawane pytania, a wszelkie wątpliwości, czy broniąc się kursantki działają zgodnie z prawem, zostały wyjaśnione.

Każda kobieta zasługuje, aby docenić ją codziennie, nie tylko od święta, a miłe życzenia z okazji Dnia Kobiet z pewnością przyjmie z wielką radością. Dlatego korzystając z okazji, Z- ca  Komendanta Zbigniew Biegański w imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników, złożył najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich uczestniczek kursu samoobrony z okazji wyjątkowego święta, jakim jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. To była też doskonała okazja, by również podziękować za codzienne poświęcenie i trud, jaki wkładają Panie we wzorowe wykonywanie swoich obowiązków w pracy zawodowej, doskonale godząc je z życiem rodzinnym. Życzymy Paniom samych radosnych dni, obfitujących w dobre zdrowie, optymizm i pogodę ducha, a także wszelkiej pomyślności, realizacji planów oraz spełnienia marzeń. ( foto nr 50,50a-50c)

W dniu 09.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Stefana Okrzei przy al. Partyzantów jest zaparkowany pojazd na przejściu dla pieszych oraz powierzchni wyłączonej z ruchu. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Hyundai, na które stawił się Pan Krzysztof. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego, na ww. nałożona została kara grzywny.  (fot. nr 29)

W dniu 09.03.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, że na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mostowej 13,  na dach budynku wchodzą dzieci. Patrol SM na miejscu przeprowadził rozmowę pouczającą z dziećmi, nakazując opuszczenie niebezpiecznego miejsca. (fot. nr 30, 30a)

W dniu 09.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano, że kierujący pojazdem marki Opel parkując na chodniku przy ul. Legionów Polskich, nie pozostawił 1,5 m szerokości chodnika na przejście dla pieszych. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Opel, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 31)

W dniu 09.03.2024 r. zwrócono się z prośbą do SM, która dotyczyła udzielenia pomocy przy uruchomieniu pojazdu na ul. Romualda Mielczarskiego. Strażnicy uruchomili silnik pojazdu marki Nissan, przy pomocy urządzenia rozruchowego Booster. (fot. nr 32)

W dniu 09.03.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, które dotyczyło pojazdu marki Peugeot blokującego ruch pieszych na chodniku przy ul. Andrzeja Struga 13. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 33)

W dniu 09.03.2024 r. zgłoszono do SM, że jest duże zadymienie z komina budynku przy ul. Środkowej. Patrol SM przeprowadził kontrolę przy piecu pod kątem spalanego materiału opałowego, która nie wykazała nieprawidłowości. Zadymienie było spowodowane prawdopodobnie nieumiejętnym rozpalaniem. (fot. nr 34)

W dniu 09.03.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych na skrzyżowaniu ul. Adama Mickiewicza z ul. Jaktorowską. Informację o zdarzeniu przekazano telefonicznie do dyżurnego KPP. Na miejscu podjęła czynności również jednostka PSP oraz zespół karetki Pogotowia Ratunkowego. (fot. nr 35, 35a)

W dniu 10.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono w Parku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego, że kobieta siedząca na ławce spożywa alkohol. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Kobieta otrzymała wezwanie do stawienia się w siedzibie SM z dowodem osobistym. W dniu 11.03.2024 r. za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na Panią Joannę został nałożony mandat karny. (fot. nr 37)

W dniu 10.03.2024 r. zwrócono się z prośbą do dyżurnego SM, w celu udzielenia pomocy przy uruchomieniu pojazdu na ul. Ks. Ottona Wittenberga. Strażnicy uruchomili silnik pojazdu marki Peugeot za pomocą urządzenia rozruchowego Booster. (fot. nr 38)

W dniu 10.03.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że na ul. Adama Mickiewicza przy ul. Jana Kasprowicza doszło do zaśmiecenia terenu różnego rodzaju odpadami. Patrol SM wykonał dokumentację potwierdzającą zanieczyszczenie, pozostawiając informację dla użytkowników terenu do kontaktu w ww. sprawie. (fot. nr 39)

W dniu 10.03.2024 r. przekazano do dyżurnego SM, że na ul. Stefana Okrzei jest zanieczyszczony chodnik oraz przepełniony kosz ulicznym. Informację o zanieczyszczeniu przekazano do UM. (fot. nr 40)

W dniu 10.03.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu zauważono, że przy ul. Adama Mickiewicza stoją pojazdy zaparkowane na pasie przeznaczonym pod zieleń. Patrol SM na miejscu zastał kierującego, któremu nakazano przeparkować pojazd marki Lexus. (fot. nr 41)

W dniu 10.03.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Piotra Wysockiego są zaparkowane pojazdy w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się. Strażnicy po udaniu się na miejsce zgłoszenia, wystawili cztery wezwania dla kierujących pojazdami  marki Volkswagen, Mazda, Seat i Toyota, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 42, 42a-d)

W dniu 10.03.2024 r. strażnicy patrolując rejon Targowiska Miejskiego na ul. Stefana Okrzei, udzielili pouczenia mężczyźnie prowadzącemu handel odzieżą poza miejscem wyznaczonym. (fot. nr 43)

W dniu 10.03.2024 r. przekazano zgłoszenie do SM, ze w tylnej ścianie wiaty rowerowej przy ul. Krótkiej brakuje ścianek z pleksi. Nieprawidłowość przekazano do WGK UM. (fot. nr 44)

W dniu 10.03.2024 r. patrol SM patrolując ul. Pustynną zauważył, że  doszło do zaśmiecenia pasa drogowego, poprzez pozostawienie różnego rodzaju odpadów. Informację o zanieczyszczeniu przekazano do zarządcy terenu. (fot. nr 49, 49a)

Podczas pełnionych służb prewencyjnie legitymowano 15 osób w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 21 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 14 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonej jezdni piachem i nieczystościami oraz miejsca przy przepełnionym koszu ulicznym, niesprawnej latarni oświetlenia ulicznego, wykonywanie prac drogowych bez oznakowania, naganne zachowanie nieletnich, ubytków w nawierzchni jezdni, dzieci biegających po dachu budynku, nanoszenia napisów na budynek.

« z 3 »