tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 3 interwencję w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto: 

W dniu 01.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ogrodzeniu przy skrzyżowaniu ul. Władysława Reymonta z ul. Adama Mickiewicza jest częściowo zerwany oraz porwany baner wyborczy. Uszkodzenie przekazano do pełnomocnika komitetu wyborczego.

W dniu 01.04.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie z prośbą o pomoc w uruchomieniu pojazdu znajdującego się przy ul. Józefa Mireckiego. Strażnicy za pomocą urządzenia rozruchowego Booster z powodzeniem uruchomili silnik pojazdu marki Mercedes. (fot. nr 1-1a)

W dniu 01.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie dotyczące grupy młodzieży przebywającej przy ul. Andrzeja Struga 4, która prawdopodobnie spożywa alkohol. Wysłani na miejsce strażnicy nie potwierdzili spożywania alkoholu. Została natomiast stwierdzona znaczna ilość nieczystości zalegających w ww. miejscu. Informację o nagromadzonych zanieczyszczeniach przekazano do zarządcy terenu. (fot. nr 2)

W dniu 01.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że w altanie znajdującej się w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha przebywa grupa nieletnich osób, która zachowuje się w sposób naganny, zanieczyszcza teren, a także pali wyroby tytoniowe. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM zastali grupę nieletnich, którzy podczas prowadzonych czynności zachowywali się niewłaściwie, używając także słów wulgarnych. Natomiast jedna z nieletnich w trakcie legitymowania podała fałszywe dane oraz używała słów obraźliwych. Została sporządzona stosowna dokumentacja w celu prowadzenia dalszych czynności przez Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP. (fot nr. 13)

W dniu 02.04.2024 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Filipa de Girarda 8 znajduje się mały kotek. Zgłoszenie przekazano osobie zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta.

W dniu 02.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że wokół pojemnika na elektroodpady przy ul. Izy Zielińskiej zgromadzone są nieczystości. Zgłoszenie przekazano do UM. (fot. nr 12)

W dniu 02.04.2024 r. z wykorzystaniem kamery monitoringu miejskiego zauważono przy ul. Mostowej grupę nieletnich, którzy oberwali już częściowo rozerwany baner wyborczy, po czym, osoby szybko się oddaliły z miejsca zdarzenia. (fot. nr 16)

W dniu 02.04.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie, że na terenie dworca przy Placu Marszałka Piłsudskiego przebywają cztery osoby po użyciu alkoholu, które zaczepiają przechodnich. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM dokonali patrolu wyżej wskazanego terenu jednak  nie potwierdzili zgłoszenia,  w związku z prawdopodobnym oddaleniem się osób, naruszających przepisy. (fot. nr 14)

W dniu 02.04.2024 r. funkcjonariusze SM patrolując ul. Ziołową zauważyli, że na terenie parkingu Zalewu Żyrardowskiego znajdują się zanieczyszczenia, a jeden fragment ogrodzenia został uszkodzony. Zgłoszenie przekazano do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie terenem. (fot. nr 3a-e)

W dniu 02.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Izy Zielińskiej przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca jest zaparkowany pojazd, który blokuje ruch, uniemożliwiając tym samym poruszanie się innych pojazdów.  Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Kierująca pojazdem marki Ford, Pani Roksana, została ukarana mandatem karnym za naruszenie przepisów ruchu drogowego. (fot. nr 5a-d)

W dniu 02.04.2024 r. zgłoszono dyżurnemu SM, że na terenie placu zabaw przy ul. Parkingowej 30 przebywają osoby, które puszczają psy luzem. Wysłany na miejsce zgłoszenia strażnicy przeprowadzili rozmowę prewencyjną z osobami, które następnie opuściły ww. teren.

W dniu 02.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło nieprawidłowości w postoju pojazdów przy ul. Spółdzielczej 56. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy potwierdzili pojazd zaparkowany poza miejscem wyznaczonym w strefie zamieszkania. Kierującemu pojazdem marki Skoda wystawiono wezwanie, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 4a-b)

W dniu 02.04.2024 r. do SM wpłynęło zgłoszenie z prośbą o pomoc w uruchomieniu pojazdu na ul. 11 Listopada przy ul. gen. Józefa Sowińskiego. Funkcjonariusze SM za pomocą urządzenia Booster uruchomili silnik pojazdu.

W dniu 02.04.2024 r. strażnicy pełniąc patrol ul. Romualda Mielczarskiego zauważyli złamany słupek z tarczą znaku drogowego „droga jednokierunkowa”. Nieprawidłowość przekazano do UM. (fot. nr 6a-b)

W nocy 03.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na Placu Jana Pawła II dwóch mężczyzn kradnie ozdoby wielkanocne. Zgłoszenie przekazano do KPP, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 9a-b)

W dniu 03.04.2024 r. przy użyciu kamery monitoringu zaobserwowano wyciek nieznanej cieczy na ul. Jaktorowskiej przy ul. Adama Mickiewicza. Podjęto czynności zmierzające do usunięcia awarii. (fot. nr 10)

W dniu 03.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło dużego zadymienia na ul. Tadeusza Kościuszki spowodowanego prawdopodobnie nieprawidłowym rozpalaniem pieca. Strażnicy przeprowadzili kontrolę spalanego materiału opałowego, w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości. Właściciel nieruchomości został pouczony, w związku z używaniem pieca bezklasowego, który zgodnie z przepisami podlega wymianie. (fot. nr 15)

W dniu 03.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ogrodzeniu przy ul. Kacperskiej jest powieszony baner wyborczy bez zgody właściciela. Informacje o nieprawidłowości przekazano do pełnomocnika komitetu wyborczego, który poinformował, że baner zostanie usunięty, co też zostało zrobione. (fot. nr 8a-b)

W dniu 03.04.2024 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, które dotyczyło uszkodzonego znaku drogowego na terenie sklepu przy ul. Legionów Polskich. Funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowę z pracownikiem sklepu, który zapewnił, że oznakowanie zostanie przywrócone do poprzedniego stanu. (fot. nr 7)

W dniu 03.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono uszkodzone ramię szlabanu na terenie parkingu przy ul. Jana Skrowaczewskiego. Usterkę przekazano do UM, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 11)

W dniu 03.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od kobiety, które dotyczyło prośby o pomoc w zabezpieczeniu znalezionego psa przy ul. Tadeusza Kościuszki, który najprawdopodobniej został potrącony przez pojazd. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta, który przewiózł pieska do lecznicy dla zwierząt, w celu udzielenia pomocy.

W dniu 03.04.2024 r. funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę porządkową przy ul. Czystej, podczas której nałożono karę grzywny na zarządcę terenu, który nie spełnił obowiązku utrzymania czystości i porządku, a także nie zabezpieczył w sposób odpowiedni studzienek znajdujących się na terenie nieruchomości, które stanowiły zagrożenie dla życia lub zdrowia.

W dniu 04.04.2024 r. strażnicy pełniąc patrol ul. Jaktorowskiej zauważyli, że na poboczu leży martwy kot. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się uprzątaniem padłych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 04.04.2024 r. funkcjonariusze SM pełniąc patrol ulic miasta zauważyli dwa uszkodzone banery wyborcze znajdujące się kolejno na ul. Ziołowej i ul. Radziwiłłowskiej. Zgłoszenie przekazano do pełnomocnika komitetu wyborczego.

W dniu 04.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki, które dotyczyło zanieczyszczonej odchodami końskimi ścieżki rowerowej przy ul. Ziołowej i ul. Słowiańskiej. Zgłoszenie przekazano do UM. (fot. nr 20a-b)

W dniu 04.04.2024 r. strażnicy przeprowadzili kontrolę porządkową działki oraz terenu przyległego przy ul. Michała Ossowskiego, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości w stanie porządkowym. Została sporządzona stosowna dokumentacja, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 18a-b)

W dniu 04.04.2024 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło ograniczonej widoczności w rejonie przejścia dla pieszych przez zaparkowany pojazd w zatoce parkingowej na ul. Izy Zielińskiej przy ul. Salezjańskiej. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie oraz sporządzili stosowną dokumentację, która została przekazana do organizatora ruchu drogowego, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 17a-c)

W dniu 04.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Stefana Okrzei leży pijana osoba. Funkcjonariusze SM potwierdzili mężczyznę, który dopuścił się zakłócania spokoju i porządku publicznego w stanie nietrzeźwości. Mężczyznę przewieziono do ZOZ, w celu przeprowadzenia badań lekarskich. W związku z brakiem przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Krystian został osadzony do wytrzeźwienia.

W dniu 04.04.2024 r. funkcjonariusze SM pełniąc patrol ul. Parkingowej znaleźli na przystanku komunikacji publicznej porzucony worek z rzeczami osobistymi, które zabezpieczono w siedzibie SM. (fot. nr 19a-b)

« z 2 »