tel. alarmowy – 986

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez

Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

 

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500-2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 182 przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 93 mandaty karne, skierowano 43 wnioski do sądu oraz udzielono 46 pouczeń.

 • Ujęto 2 osoby poszukiwane przez Policję.

 • Zatrzymano 13 sprawców czynów przestępczych.

 • Wykonano 184 służb patrolowych w rejonie szkół.

 • Ujęto 6 nieletnich sprawców aktów wandalizmu oraz podejrzanych o kradzież.

 • Ujęto 41 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 65 służb.

 • Dokonano 1563 legitymowań profilaktycznych. czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez

Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500-2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 144 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

 • W 44 przypadkach zostały skierowane wnioski do Sądu Grodzkiego. W 65 nałożono mandaty karne oraz w 35 udzielono pouczeń.

 • Ujęto 5 osób poszukiwanych przez Policję.

 • Zatrzymano 11 sprawców czynów przestępczych.

 • Wykonano 179 służb patrolowych w rejonie szkół.

 • Ujęto 11 nieletnich sprawców aktów wandalizmu podejrzanych o kradzież itp.

 • Ujęto 75 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 98 służb.

 • Dokonano 1280 legitymowań profilaktycznych. czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

Zadania Referatu Ogólno-Organizacyjnego

Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności: przygotowywanie projektu planu finansowego Straży, realizowanie budżetu miasta w części dotyczącej Straży oraz obsługa finansowo – księgowa Straży, naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, analiza wykorzystania środków finansowych będących… czytaj więcej Zadania Referatu Ogólno-Organizacyjnego