tel. alarmowy – 986

Zadania Komórki Kontroli Wewnetrznej i Współpracy z Mediami

Do zadań Komórki Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności: Bieżąca kontrola wszelkiej prowadzonej dokumentacji według terminarza określonego przez Komendanta, opracowywanie danych statystycznych i przygotowywanie materiałów do sprawozdań, nadzór nad terminowym prowadzeniem elektronicznej bazy danych Straży, współpraca z mediami, przy realizacji powyższych… czytaj więcej Zadania Komórki Kontroli Wewnetrznej i Współpracy z Mediami

Zadania Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego

Do zadań Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego należy w szczególności: Realizacja zadań zleconych przez dyżurnego Straży, reagowanie bez zbędnej zwłoki na wszelkie przejawy naruszania prawa, podejmowanie działań i niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie, prowadzenie planowych i doraźnych kontroli porządkowych, prowadzenie… czytaj więcej Zadania Referatu Patrolowo – lnterwencyjnego

Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

Do zadań Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu należy w szczególności: Realizowanie bieżącej (na żywo) obserwacji rejonów miasta oraz archiwizowanie materiału z wykorzystaniem funkcjonującego systemu monitoringu miejskiego, dbanie o sprawność systemu oraz działanie w kierunku jego rozwoju, informowanie dyżurnych Straży o… czytaj więcej Zadania Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2010 r.

Informacja o działaniach podjętych przez

Straż Miejską w 2010 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

  • Stwierdzono 145 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.
  • Nałożono 79 mandaty karne, skierowano 20 wniosków do sądu oraz udzielono 46 pouczeń.
  • W 332 przypadkach sprawy przekazano do KPP.
  • Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 15 osób – sprawców wykroczeń.
  • Zatrzymano 8 sprawców czynów przestępczych.
  • Wykonano 178 służb patrolowych w rejonie szkół.
  • Ujęto 13 nieletnich sprawców aktów wandalizmu oraz podejrzanych o kradzież.
  • Ujęto 7 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.
  • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 66 służb.
  • Dokonano 1865 legitymowań profilaktycznych. czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2010 r.