tel. alarmowy – 986

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2011 r.

 

Informacja o działaniach podjętych przez

Straż Miejską w 2011 r.

 

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze  szczególnym  zwróceniem uwagi na rejony  największego zagrożenia.

Stwierdzono 166 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 106 mandatów karnych, skierowano 8 wniosków do sądu oraz udzielono 52 pouczenia.

Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 13 osób – sprawców wykroczeń.

Zatrzymano 12 sprawców czynów przestępczych.

Ogółem w 288 przypadkach sprawy przekazano do KPP.

Wykonano 182 służby patrolowych w rejonie szkół.

Ujęto 4 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 41 służb.

Dokonano 1650 legitymowań profilaktycznych.

 

 

czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2011 r.

Zadania Komórki Kontroli Wewnetrznej i Współpracy z Mediami

Do zadań Komórki Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności: Bieżąca kontrola wszelkiej prowadzonej dokumentacji według terminarza określonego przez Komendanta, opracowywanie danych statystycznych i przygotowywanie materiałów do sprawozdań, nadzór nad terminowym prowadzeniem elektronicznej bazy danych Straży, współpraca z mediami, przy realizacji powyższych… czytaj więcej Zadania Komórki Kontroli Wewnetrznej i Współpracy z Mediami