tel. alarmowy – 986

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2016 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2016 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300, na zasadzie patrolu zmotoryzowanego oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300), ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 103 przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 62 mandatów karnych, skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz udzielono 39 pouczeń.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto jednego sprawce kradzieży- przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ujęto 1 osobę, sprawcę bójki – przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

W jednym przypadku ujawniono zwłoki mężczyzny, powiadomiono funkcjonariuszy KPP.

Ponadto ujęto 8 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, zakłócali spokój i porządek publiczny oraz dokonywali aktów dewastacji.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 15 służb.

czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2016 r.