tel. alarmowy – 986

LIS

W dniu 24.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w sieni budynku mieszalnego przy ul. Kamiennej, przebywa prawdopodobnie lis. Wysłano niezwłocznie patrol SM w ww. rejon. Funkcjonariusze SM potwierdzili niecodzienne zgłoszenie. W niedługim czasie lis został odłowiony przez osobę do tego powołaną. Lokatorzy ww. budynku odetchnęli z ulgą

KONTROLA CHOINEK

Ruszyły pierwsze punkty sprzedaży świątecznych drzewek, a wraz z nimi kontrole miejsc, w których żyrardowianie mogą zakupić choinki. Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia strażnicy miejscy wspólnie ze strażą leśną prowadzili kontrolę sprzedaży choinek, na terenie całego miasta. Dowód zakupu ze wskazaniem źródła pochodzenia drzewek lub zgoda na wycinkę Więcej…

03.12.2018-09.12.2018

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 56 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. W dniu 03.12.2018 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole pod kątem ewentualnego spalania odpadów w piecach, w dwóch budynkach zamieszkałych, przy ul. Stanisława Staszica. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które wskazywałyby, że Więcej…

Profilaktyka uzależnień

W dniu 07.12.2018 strażnicy miejscy w ramach profilaktyki spotykali się z dziećmi, w Zespole Szkół Społecznych, Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie, przy ul. Armii Krajowej. Podczas zajęć funkcjonariusze SM przedstawili uczniom starszych klas problem uzależnień. Żyjemy w czasach, kiedy jednym z największych zagrożeń jest problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Więcej…

Pomoc przy uruchamianiu silnika

Uruchomienie silnika po mroźnej nocy, nie jest łatwe. Szczególnie jeśli auto stoi ,,pod chmurką”, a akumulator ma kilka lat. W tej sytuacji o tym, czy uda nam się odpalić silnik, decyduje pierwsze kilkadziesiąt sekund. Jeśli wtedy nie da się silnika uruchomić, to pozostaje ,,pych” lub autobus komunikacji publicznej. Jak sobie Więcej…

APEL O POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Okres zimowy, w szczególności gdy temperatura spada poniżej zera stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych. Dlatego też Straż Miejska w Żyrardowie uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, nieporadne lub uzależnione od alkoholu przebywające na klatkach schodowych, piwnicach, letnich altanach i pustostanach. W Więcej…

AUTOCHODZIK

Według polskiego prawa po skończeniu 7 roku życia dziecko może poruszać się po drogach bez opieki dorosłych. Ale czy takie dziecko jest już „gotowe do drogi”? To pytanie zadają sobie funkcjonariusze SM zajmujący się profilaktyką bezpieczeństwa. Przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym nie jest łatwe. Analogicznie do uczenia przydatnych Więcej…

KONTROLA WAG

W dniu 24.11.2018 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży na terenie targowiska miejskiego, w celu potwierdzenia, czy używane tam wagi oraz odważniki mają ważne cechy legalizacyjne. Obowiązkiem sprzedawców jest przestrzeganie zapisów ustawy prawo o miarach. Funkcjonariusze SM są uprawnieni do nakładania kar w przypadku naruszenia art. 26 ust. 1 pkt Więcej…

Bezpieczeństwo w rejonie cmentarza

Już od 29 października strażnicy miejscy szczególną pieczą objęli rejon cmentarza oraz tereny bezpośrednio do niego przylegające. Nasilenie działań nastąpiło 31 października, gdzie służbę będą pełniły 2 patrole dwuosobowe w godzinach poranno-popołudniowych oraz również 2 patrole w godzinach wieczorno-nocnych. W dzień Wszystkich Świętych przy zabezpieczeniu rejonu cmentarza Straż Miejska współpracowała Więcej…