tel. alarmowy – 986

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

W dniu 10 grudnia 2013 r. przedstawiciel Straży Miejskiej w Żyrardowie przeprowadził zorganizowane przez Urząd Miasta, szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących na terenie miasta Żyrardowa sprzedaż napojów alkoholowych.Uczestnikom szkolenia przedstawiono szczegółowo obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące sprzedaży alkoholu, a zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uświadamiając jednocześnie z jakimi konsekwencjami powinni się liczyć w sytuacji, gdy nie zastosują się do zapisów ustawy.

(więcej…)

Skutki orkanu “Ksawery” w Żyrardowie

W związku z zagrożeniem związanym z orkanem „Ksawery”, Straż Miejska uruchomiła w minionym tygodniu dodatkowe patrole. Podejmowano interwencje między innymi w związku z uszkodzonym dachem na jednej ze szkół, przewróconymi drzewami, uszkodzonymi liniami energetycznymi, nie licząc licznie poobłamywanych gałęzi powodujących zagrożenie w ruchu drogowym. W miarę posiadanych możliwości funkcjonariusze usuwali Więcej…

Chuligański wybryk

Chuligański wybryk.

W nocy z 16 na 17.11.2013 około godz. 1.40 operator monitoringu miejskiego zauważył jak przechodzący mężczyzna przystanął i zaczął kopać w furtkę Parku Miejskiego przy ul. Dittricha. Dyżurny zadysponował na miejsce patrol S.M., który w rejonie ul. Żeromskiego ujął sprawcę w/w czynu, wyczerpującego znamiona czynu chuligańskiego.

(więcej…)

STRAŻ MIEJSKA DZIECIOM

Straż Miejska w Żyrardowie realizując zadania w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży nie zapomina również o innych formach współpracy z jednostkami zajmującymi się dziećmi. Między innymi w wyniku tych działań, Straż Miejska zorganizowała wycieczkę do „Stajni Sobiescy” dla dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej, której kierownikiem jest Pani Anna Rzeczkowska, a której siedziba mieści się w budynku przy ul. Waryńskiego 25 w Żyrardowie. (więcej…)

BEZPIECZEŃSTWO W REJONIE CMENTARZA.

Już od 28 października strażnicy miejscy szczególną pieczą objęli rejon cmentarza oraz tereny bezpośrednio do niego przylegające. Nasilenie działań nastąpiło 31 października gdzie służbę będą pełniły 3 patrole dwuosobowe w godzinach poranno-popołudniowych oraz również 3 patrole w godzinach nocnych. W dzień Wszystkich Świętych przy zabezpieczeniu rejonu cmentarza Straż Miejska współpracowała z Policją. (więcej…)