tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 26 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 18.07.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące, psa potrąconego przez pojazd na ul. Krótkiej, który leży z połamanymi łapami. Wysłany na interwencję patrol SM potwierdził zgłoszenie, wzywając do cierpiącego zwierzaka, lekarza weterynarii. Na miejscu pojawiła się również właścicielka czworonoga Danuta K., która za niezachowanie środków ostrożności przy jego trzymaniu, została ukarana mandatem karnym. Po wykonaniu czynności medycznych, lekarz zabrał zwierzaka do lecznicy.

W dniu 18.07.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki, że na ul. Jasnej 3 kobieta w stanie po użyciu alkoholu przewraca się i nie może wstać. Patrol SM na miejscu zastał leżącą kobietę, z którą nie można było nawiązać rozmowy. Po przeprowadzeniu badań lekarskich i potwierdzeniem braku przeciwwskazań do przebywania w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, Marta W. została osadzona do wytrzeźwienia. Za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym, w dniu 19.07.2022 r. ww. została ukarana mandatem.

W dniu 18.07.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Stefana Okrzei pojazd dostawczy marki Mercedes, zaparkowany w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym. Wysłany na interwencję patrol SM na miejscu zastał kierującego Jakuba K., który poniósł koszty naruszenia przepisów ruchu drogowego.

W dniu 18.07.2022 r., wpłynęło zgłoszenie mieszkanki do dyżurnego SM, która obawia się dwóch psów biegających codziennie w godzinach porannych bez nadzoru po ul. ks. Piotra Ściegiennego, szczekających na przechodzące osoby. Zgłoszenie zostało potwierdzone w dniu 20.07.2022 r. Właścicielka psów za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierząt została ukarana mandatem karnym.

W dniu 18.07.2022 r., patrol SM podjął czynności na ul. Stefana Okrzei, w związku z zaparkowanymi pojazdami w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Kierująca pojazdem marki Volkswagen Eliza M. i kierujący pojazdem marki Mazda Leszek J. zostali ukarani mandatem karnym.

W dniach od 19-22.07.2022 r., patrol SM kontynuował kontrolę umów i realizację wywozów nieczystości z punktów prowadzonej działalności gospodarczej. Przeprowadzona kontrola dotyczyła ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, ul. Mordechaja Anielewicza, ul. Browarnej i ul. Chocimskiej. W jednym przypadku zostało wystawione wezwanie, w celu dostarczenia wymaganej dokumentacji, w pozostałych nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 19.07.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że przed klatką schodową bloku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 16, dwóch mężczyzn spożywa alkohol. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Radosław S. i Daniel K., za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 19.07.2022 r., na ul. Legionów Polskich za pomocą systemu monitoringu miejskiego zauważono, że pojazd marki Volkswagen zaparkowany na chodniku, blokuje ruch pieszych. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, który nie pozostawił 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych.

W dniu 19.07.2022 r., patrol SM podjął interwencję na ul. Wojska Polskiego 16, w związku ze zgłoszeniem o tamowaniu ruchu pojazdów, przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd marki Volkswagen. Na wystawione wezwanie stawił się kierujący Andrzej S., który został ukarany mandatem karnym.

W dniu 19.07.2022 r., za pomocą systemu monitoringu, zaobserwowano zaparkowany na chodniku pojazd marki Nissan, którego kierujący nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się” przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego.

W dniu 19.07.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, w związku z nieprawidłowo zaparkowanym pojazdem na chodniku przy ul. Wojska Polskiego 23, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Interweniujący patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił wezwania dla kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego.

W dniu 19.07.2022 r., mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, problem z wysypywaniem przez nn. mężczyznę dużych ilości jedzenia przy śmietnikach na ul. kpt. Stanisława Pałaca 37, co powoduje gromadzenie się gryzoni. Przeprowadzono rozmowę z pracownikiem administracji ŻSM Wschód, który zobowiązał się do wywieszenia informacji o zakazie dokarmiania zwierząt.

W dniu 19.07.2022 r., współpracując z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego miejskich placów zabaw i siłowni plenerowych, usytuowanych przy ul. Olszowej, skwerze przy ul. Władysława Reymonta, Parku Procnera i Górnym Stawie. Stwierdzone nieprawidłowości zostały wpisane do protokołu, w celu ich usunięcia w trybie pilnym.

W dniu 18.07.2022 r., mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że pozostawiany jest pies na jednym z balkonów bloku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 15, który stwarza dużą uciążliwość, poprzez głośne ujadanie. Przy współpracy z pracownikiem administracji ŻSM, funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowę z właścicielem zwierzaka.

W dniu 20.07.2022 r., przy pomocy monitoringu miejskiego, zauważono grupę osób, która spożywa alkohol w miejscu objętym zakazem, przy komórkach przy ul. Tadeusza Kościuszki 37. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Łukasz T., Wiktoria S., Kinga J. i Damian P., zostali ukarani mandatami karnymi oraz jedna osoba została legitymowana.

W dniu 20.07.2022 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące młodych osób, które kopiąc w szkło akrylowe balustrady odgradzającej peron dworca PKP, doprowadziły do jego uszkodzenia. Wysłany na interwencję patrol SM, ujął nieletniego sprawcę wandalizmu. W związku ze zniszczeniem mienia, w sprawie będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 21.07.2022 r., przy pomocy monitoringu miejskiego, zaobserwowano dwa pojazdy na ul. Józefa Mireckiego 103, zaparkowane na chodniku w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie kierujący pojazdem marki Opel Robert. T. i pojazdem marki Volkswagen Wiesława M., zostali ukarani mandatami karnymi

W dniu 21.07.2022 r., osoba zgłosiła dyżurnemu SM, że na ul. Łużyckiej w okolicy zespołu garaży, powstało wysypisko różnego rodzaju odpadów. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Została sporządzona dokumentacja fotograficzna, w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 21.07.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Józefa Mireckiego pojazd marki Volkswagen, którego kierujący bez wymaganych uprawnień, zaparkował na miejscu dla osób o obniżonej sprawności ruchowej. Funkcjonariusze SM na miejscu nałożyli karę grzywny na kierującego Piotra N.

Funkcjonariusze SM w trakcie patroli ulic miasta Żyrardowa, zwracali uwagę na nieprawidłowości związane ze zbyt bujnie rozrośniętą roślinnością, zasłaniającą znaki drogowe. Stwierdzono przerośniętą zieleń, która zasłania znaki drogowe m.in. na ul. Piotra Wysockiego i ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Nieprawidłowości zostały przekazane do Wydziału Urzędu Miasta Żyrardowa. Przekręcone znaki drogowe na ul. Bohaterów Warszawy, patrol SM ustawił prawidłowo we własnym zakresie.

W dniu 21.07.2022 r., patrol SM podjął czynności w związku z zaparkowanym pojazdem marki Audi na chodniku, w rejonie skrzyżowania ul. gen. Władysława Sikorskiego z ul. Franklina Roosevelta. Na kierującego Tadeusza W., został nałożony mandat karny.

W dniu 21.07.2022 r., patrol SM został skierowany na zgłoszenie, dotyczące kobiety po użyciu alkoholu, leżącej przy ul. 1 Maja. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Po przeprowadzeniu badań lekarskich i potwierdzenia braku przeciwwskazań do przebywania w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, kobieta została osadzona do wytrzeźwienia. Za popełnienie nieobyczajnego wybryku Marta W. w dniu 22.07.2022 r., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 22.07.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące uszkodzonej kurtyny wodnej w Parku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego, z której woda rozlewa się po terenie. Patrol SM na miejscu potwierdził usterkę, która naprawił we własnym zakresie.

W dniu 22.07.2022 r., mieszkaniec zgłosił, że na ul. Adama Mickiewicza przy ul. Słowińskiej w związku z prowadzonymi pracami remontowymi drogi, jest niezabezpieczony wykop, który stwarza bezpośrednie zagrożenie dla kierujących skręcających w ul. Słowiańską. Wysłany na interwencję patrol SM potwierdził zgłoszenie. Przeprowadzono rozmowę z kierownikiem robót, który został zobligowany do zabezpieczenia zagrożonego miejsca w trybie natychmiastowym.

W dniu 22.07.2022 r., mieszkanka zgłosiła dyżurnemu SM, że na ul. Nizinnej leży człowiek, z którym nie można nawiązać kontaktu. Patrol SM na miejscu zgłoszenia zastał przytomnego mężczyznę po użyciu alkoholu, który posiadał liczne otarcia naskórka i głowy. Do Jana N. został wezwany zespól ratowników medycznych. Po opatrzeniu ran, funkcjonariusze SM dowieźli mężczyznę do miejsca zamieszkania, udzielając mu pouczenia.

W dniu 22.07.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazd dostawczy marki Renault, zaparkowany na trawniku przy ul. Filipa de Girarda. Za niszczenie zieleni na kierującego Ireneusza K., patrol SM nałożył karę grzywny.

W dniu 22.07.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące chorej kobiety siedzącej na klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Limanowskiego. Ze względu na stan zdrowia kobiety, patrol SM wezwał zespół ratownictwa medycznego, który zdecydował o zabraniu kobiety do szpitala. Funkcjonariusze SM zabezpieczyli świnkę morską, którą Monika P. miała przy sobie. Zwierzak został umieszczony w schronisku przy ul. Czystej.

W dniu 22.07.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące prośby w zabezpieczeniu dwóch pustułek, które wypadły z gniazda, gdyż nie potrafią jeszcze latać. Ptaki po dostarczeniu przez zgłaszającego, zostały zabrane przez osobę zajmującą się odławianiem zwierząt z terenu miasta Żyrardowa, w celu umieszczenia w placówce azylowej dla dzikich zwierząt w Warszawie.

W dniu 23.07.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono dwie osoby spożywające alkohol w Parku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego. Na Artura C.
i Żelisławę P., za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zostały nałożone mandaty karne.

W dniu 23.07.2022 r., mieszkanka miasta przekazała zgłoszenie dyżurnemu SM, w związku z zagrożeniem, jakie może stwarzać zwisający klosz lampy oświetlenia ulicznego na ul. gen. Leopolda Cehaka. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do pilnej realizacji konserwatorowi oświetlenia ulicznego, zajmującego się naprawami na terenie miasta Żyrardowa.

W dniu 23.07.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że w bloku mieszkalnym przy ul. Legionów Polskich, zalewana jest piwnica przez wyciek wody. Zgłoszenie zostało przekazane do realizacji osobie, która zajmuje się konserwacją urządzeń w ŻSM.

W dniu 24.07.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano w Parku Dittricha przy ul. Bolesława Limanowskiego, mężczyznę spożywającego alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Za popełnione wykroczenie na Łukasza T. nałożono karę grzywny.

W dniu 24.07.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, zauważyli metalowe elementy reklamy, które zostały uszkodzone i leżą na ścieżce rowerowej przy ul. kpt. Stanisława Pałaca. Nieprawidłowość została przekazana do pilnej realizacji przez PGK. Patrol SM tymczasowo oznakował elementy taśmą biało-czerwoną.

Podczas pełnionych służb dokonano 21 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 31 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 20 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 5 dotyczyło m.in.: niesprawnej lampy oświetlenia ulicznego, chłopca wchodzącego do fontanny, uszkodzonego urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego, osoby leżącej na ławce bez ruchu.