tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 31 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 11.07.2022 r., po przyjęciu zgłoszenia, patrol SM udzielił pomocy mężczyźnie na ul. Bohaterów Warszawy, który nie mógł odpiąć swojego roweru od stojaka, ponieważ zapięcie uległo uszkodzeniu. W wyniku podjętych działań zabezpieczenie zostało zdjęte.

W dniu 11.07.2022 r., za pomocą systemu monitoringu, zauważono pojazd marki Fiat zaparkowany na chodniku w rejonie skrzyżowaniu ul. Stefana Okrzei z ul. Waleriana Łukasińskiego. Patrol SM na miejscu zastał kierującego, któremu udzielił pouczenia i nakazał przeparkować pojazd w miejsce nie kolidujące z przepisami ruchu drogowego.

W dniu 11.07.2022 r., na ul. Gabriela Narutowicza patrol SM podjął interwencję, w związku z zaparkowanym pojazdem marki Kia w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Na wystawione wezwanie stawił się Piotr S., na którego został nałożony mandat karny.

W dniu 11.07.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące leżącego mężczyzny na chodniku, przed wejściem do sklepu przy ul. Stanisława Moniuszki. Funkcjonariusze SM po przybyciu na miejsce, potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna był po użyciu alkoholu i nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Po konsultacji lekarskiej, mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia w Pomieszaniu dla Osób Zatrzymanych. W dniu 12.07.2022 r. za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym, na Sylwestera M. został nałożony mandat karny.

W dniu 11.07.2022 r., wpłynęło zgłoszenie, o mężczyźnie sprzedającym owoce w miejscu nie dopuszczonym do handlu przez gminę Żyrardów, przy ul. Stefana Okrzei. Na miejscu okazało się, że handlujący, to Maciej Z., który w dniu 09.07.2022 r., był już pouczany w tym miejscu, za to samo wykroczenie. Tym razem za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym.

W dniu 11.07.2022 r., po otrzymaniu zgłoszenia patrol SM potwierdził na ul. Dekerta 9, zajęcie pasa drogowego, przez inwestora prowadzącego prace rozbiórkowe budynku. Wygrodzenie części chodnika spowodowało utrudnienia w poruszaniu się pieszych uczestników ruchu, a w szczególności osób z wózkami. Nieprawidłowość została przekazana do zarządcy drogi, w celu prowadzenia dalszych czynności wg. kompetencji.

W dniu 11.07.2022 r., patrol SM podjął interwencję na ul. Gabriela Narutowicza, wobec kierującego pojazdem marki Renault, który zaparkował w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Funkcjonariusze SM zakończyli czynności pouczając Roberta S., i nakazując zmianę miejsca parkowania na zgodne z przepisami ruchu drogowego.

W dniach od 11-14.07.2022 r., patrol SM kontynuował kontrolę umów i faktur, za wywóz nieczystości z prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Bohaterów Warszawy, jak również rozpoczęto kontrolę na ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego. W jednym przypadku udzielono pouczenia, w pozostałych kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 12.07.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że zaparkowany pojazd przy ul. Legionów Polskich, całkowicie blokuje ruch pieszych po chodniku, zmuszając ich do wchodzenia na jezdnię. Na miejscu zastano kierującego pojazdem marki Ford. Za popełnione wykroczenie Krzysztof G., poniósł koszty naruszenia przepisów ruchu drogowego.

W dniu 12.07.2022 r., na ul. Stefana Okrzei funkcjonariusze SM zabezpieczali działania Straży Pożarnej, podczas akcji gaśniczej prowadzonej w lokalu w którym była prowadzona działalność gospodarcza.

W dniu 12.07.2022 r., patrol SM zauważył, że na ul. Waleriana Łukasińskiego nastąpiło rozwarstwione pni drzew rosnących w pasie rozdzielającym jezdnię. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, przekazał nieprawidłowość do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa.

W dniu 12.07.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, która zwróciła się o pomoc weterynaryjną, w związku ze znalezieniem w rejonie ul. Wincentego Witosa potrąconego lisa. Zgłoszenie zostało przekazane do lekarza weterynarii, w celu podjęcia w trybie pilnym działań wg. kompetencji.

W dniu 12.07.2022 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca bloku przy ul. Izy Zielińskiej, dotyczącym przebywania prawdopodobnie bezdomnego mężczyzny na piętrze klatki schodowej, patrol SM udał się na zgłoszenie. Jak się okazało na miejscu, osoba już opuściła klatkę schodową.

Mimo licznych interwencji patrolu SM, kierujący rowerem nie przestrzegają przepisów, dotyczących obowiązku wyposażenia jednośladu w niezbędne oświetlenie wymagane przy jeździe po zmroku, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia swojego, jak i innych uczestników ruchu. Patrol SM nałożył mandaty karne, w dniu 12.07.2022 r. na Patryka S. oraz w dniu 13.07.2022 r. na Jakuba K., którzy po zmierzchu przemieszczali się rowerem, bez wymaganego przepisami oświetlenia na ul. 1 Maja i ul. Michała Ossowskiego.

W dniu 13.07.2022 r., patrol SM podjął czynności na ul. Stefana Okrzei, w sprawie naruszenia przepisów ruchu drogowego przez Piotra S., który przemieszczał się rowerem wzdłuż przejścia dla pieszych. Interwencja zakończyła się nałożeniem kary grzywny.

W dniu 13.07.2022 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące kobiety będącej po użyciu alkoholu, która zakłócająca spokój i porządek publiczny, używając przy tym słów wulgarnych na peronie stacji PKP. Patrol SM na miejscu potwierdził zasadność zgłoszenia. Kobieta została przebadana w placówce medycznej, a następnie osadzona do wytrzeźwienia w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych. W dniu 14.07.2022 r., za popełnione wykroczenia Urszula W., została ukarana mandatem.

W dniu 13.07.2022 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, na ul. gen. Władysława Sikorskiego zauważono pojazd marki Skoda, zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych. Wysłany na interwencję patrol SM, nałożył mandat karny na kierującego Arkena A., który nie zachował 10 m odległości od przejścia dla pieszych.

W dniu 13.07.2022 patrol SM zauważył na ul. Jana Kilińskiego, przekręcone tarcze znaków drogowych. Funkcjonariusze przywrócili znak do prawidłowego ustawienia we własnym zakresie.

W dniu 13.07.2022 r. funkcjonariusze SM, patrolując ulice miasta Żyrardowa, zauważyli uszkodzone drzwi do publicznej toalety w rejonie ul. Nowy Świat. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, powiadomiono Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa, w celu podjęcia działań naprawczych. W celu ograniczenia tego typu incydentów, zwiększona została częstotliwość patroli w ww. rejonie. Zwracamy się również do mieszkańców miasta z prośbą o zgłaszanie zauważonych aktów wandalizmu, co umożliwi podejmowanie skuteczniejszych interwencji.

W dniu 14.07.2022 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Izy Zielińskiej przy wjeździe na rondo doszło do awarii pojazdu, który znacznie utrudnia ruch innym pojazdom. Zgłoszenie zostało przekazane do właściwych służb przewidzianych prawem, w celu udrożnienia przejazdu.

W dniu 14.07.2022 r., strażnicy interweniowali na ul. Stefana Okrzei w związku z parkowaniem pojazdu marki Honda na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Obecnie ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 800 zł i taką karę poniósł Volodymir S., kierujący pojazdem.

W dniu 14.07.2022 r., funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny na Agnieszkę R., która spożywała alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem, przy ul. Radziejowskiej.

W dniu 14.07.2022 r., ujawniono przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, że pasy przejścia dla pieszych i linia podwójna ciągła na ul. gen. Władysława Sikorskiego uległy wytarciu. Konieczność ponownego odmalowania oznakowania poziomego przekazano do Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego Urzędu Miasta Żyrardowa.

W dniu 14.07.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące dużych nieporządków na ul. Stanisława Moniuszki oraz przewróconym pojemnikiem na szklane odpady. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Została wykonana dokumentacja fotograficzna, w celu przekazania zgłoszenia do zarządcy terenu.

W dniu 14.07.2022 r., mieszkaniec zgłosił, że w chodniku na ul. Jasnej znajduje się uszkodzony dekiel studzienki oraz kolejne zgłoszenie, że na ul. Marii Konopnickiej w jezdni przy studzience, tworzy się zapadlina. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenia, które zostały przekazane do właściwego wydziału Urzędu Miasta Żyrardowa.

W dniu 15.07.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd stojący częściowo poza zatoką parkingową na ul. Środkowej, utrudniający ruch pojazdów. Kierujący nie zaciągnął hamulca ręcznego, co spowodowało stoczenie się pojazdu na jezdnię. Funkcjonariusze SM wepchnęli pojazd na miejsce parkingowe i zabezpieczyli przed ponownym jego stoczeniem.

W dniu 15.07.2022 r., strażnicy interweniowali na ul. Nowy Świat w związku z parkowaniem pojazdu marki Toyota na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Obecnie ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 800 zł i taką karę poniósł Andrzej S., który zaparkował pojazd.

W dniu 15.07.2022 patrol SM podjął czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, dotyczącą zaparkowanego pojazdu marki Volkswagen w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania ulic. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem.

W dniu 16.07.2022 r., zaobserwowano przy pomocy monitoringu miejskiego grupę osób, przy skrzyżowaniu ul. Bolesława Limanowskiego z ul. Fryderyka Chopina, wśród której bije się dwóch mężczyzn, a pozostałe próbują temu zapobiec. Zdarzenie zostało przekazane do służb przewidzianych prawem, w celu podjęcia interwencji.

W dniu 16.07.2022 r., patrol SM wystawił wezwania na ul. hr. Henryka Łubieńskiego, dla kierującego pojazdem marki Ford oraz marki Seat, których pojazdy utrudniały ruch pieszych na chodniku, poprzez brak 1,5 m szerokości na przejście.

W dniu 16.07.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące blokowania ruchu pieszych na chodniku przy ul. Bratniej, przez zaparkowany pojazd dostawczy. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie, wystawiając wezwanie dla kierującego pojazdem marki Fiat.

W dniu 16.07.2022 r., funkcjonariusze SM interweniowali na ul. Krótkiej przy ul. Środkowej, w związku z zaparkowanym pojazdem marki Ford w rejonie przejścia dla pieszych. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, który naruszył przepisy ruchu drogowego.

W dniu 17.07.2022 r., po zgłoszeniu zaobserwowanym za pomocą systemu monitoringu miejskiego, patrol SM podjął czynności na ul. 1 Maja, w związku z zaparkowanym pojazdem marki Opel, którego kierujący zaparkował na chodniku za pasem zieleni, w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się. Za popełnione wykroczenie Justyna S., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 17.07.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące nagannego zachowania osób na peronie dworca PKP przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, które również miały spożywać alkohol. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, a tym samym naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na Kornela S. i Dominika J., zostały nałożone kary grzywny.

W dniu 17.07.2022 r., strażnicy interweniowali na ul. Jana Skrowaczewskiego w związku z parkowaniem pojazdu marki Mitsubishi na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Obecnie ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 800 zł i taką karę poniosła Weronika R., która zaparkowała pojazd.

W dniu 17.07.2022 r., patrolując ulice miasta Żyrardowa, funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny na kierującą Małgorzatę G., która naruszyła przepisy ruchu drogowego, poprzez postój pojazdem marki Opel w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych na ul. Piotra Wysockiego.

W dniu 17.07.2022 r., funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Mercedes, który stwarzał zagrożenie ograniczając widoczność, poprzez postój na przejściu dla pieszych na ul. Stefana Okrzei.

W dniu 17.07.2022 r., patrol SM interweniował na ul. kpt. Stanisława Pałaca, w związku z mężczyzną leżącym na schodach, który był po użyciu alkoholu. Ze względu na stan osoby, przeprowadzona została konsultacja medyczna, po której został umieszczony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych do czasu wytrzeźwienia. Za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym wobec Tomasza Ś., będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 17.07.2022 r., patrol SM zauważył na ul. Krótkiej, wypchnięte elementy ze szkła akrylowego w wiacie dla rowerów. Uszkodzenie zostało przekazane do właściwego wydziału Urzędu Miasta Żyrardowa.

W dniu 17.07.2022 r., w trakcie patrolu funkcjonariusze SM zauważyli znacznie przerośniętą zieleń krzewów, która wchodzi w światło jezdni. W celu dalszej realizacji, nieprawidłowość została przekazana do wydziału Urzędu Miasta Żyrardowa.

Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 32 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 26 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 5 dotyczyło m.in.: agresywnego zachowania osoby, konaru leżącego na jezdni, bójki mężczyzn, włączonej kurtyny wodnej w czasie opadów deszczu.