tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między nw. interwencje:

W dniu 08.08.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące kobiety, która na ul. 1 Maja przy ul. Ludwika Waryńskiego spożywa alkohol, zaczepia napotkane osoby, używając przy tym słów wulgarnych. Na miejscu patrol SM potwierdził zgłoszenie. Kobieta znajdowała się pod znacznym wpływem alkoholu i zakłócała spokój i porządek publiczny. Po przeprowadzonych czynnościach kobieta została osadzona w areszcie do wytrzeźwienia. Za popełniane wykroczenia Magdalena K. została ukarana w postępowaniu mandatowym.

W dniach między 08-12.08.2022 r., funkcjonariusze SM kontynuowali kontrole umów
i wywozów nieczystości z miejsc prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Jaktorowskiej i ul. Kanałowej. W jednym przypadku są prowadzone czynności wyjaśniające, w pozostałych przypadkach nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 08.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego zauważono, że przy
ul. Legionów Polskich 71 stoją zaparkowane pojazdy w zatoce przystanku komunikacji publicznej, co uniemożliwia wjazd autobusu i bezpieczne korzystanie pasażerów z przystanku. Funkcjonariusze SM wystawili trzy wezwania dla kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego.

W dniu 08-09.08.2022 r., strażnicy miejscy podjęli współpracę z przedstawicielem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Centrum Usług Społecznych, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zbieractwa w mieszkaniu na ul. gen. Władysława Sikorskiego. Kobiety nie zastano w miejscu zamieszkania, dalsze czynności będą kontynuowane przez ww. instytucje.

W dniu 09.08.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że przy pergoli na ul. Jana Kilińskiego 1E, stoją zaparkowane pojazdy na trawniku. Patrol SM wystawił dwa wezwania dla kierujących, którzy zaparkowali swoje pojazdy na terenie zieleni. Na wystawione wezwanie stawiła się Klaudia S., która została ukarana mandatem karnym. W sprawie kierującego pojazdem drugim pojazdem są prowadzone dalsze czynności wyjaśniające, ze względu na jego niestawiennictwo.

W dniu 09.08.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, który zauważył potrąconego jeża, leżącego przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 10. Niestety, patrol SM na miejscu zastał już martwego zwierzaka. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby zajmującej się usuwaniem padliny z terenu miasta Żyrardowa.

W dniu 10.08.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego zaobserwowano kobietę, która spożywa alkohol w Parku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego. Wysłany na interwencję patrol SM, za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, ukarał Annę K. mandatem karnym.

W dniu 10.08.2022 r., mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że na ul. Skrowaczewskiego 19 przed blokiem parkują pojazdy na trawniku, niszcząc zieleń. Wysłany na zgłoszenie patrol SM wystawił trzy wezwania dla kierujących, którzy zaparkowali swoje pojazdu na terenie zieleni.

W dniu 10.08.2022 r., w związku ze zgłoszeniem, patrol SM przeprowadził rozmowę
z kierownikiem obiektu przy ul. 1 Maja, dotyczącą zanieczyszczonego terenu i przerastającą zielenią od strony ul. Mały Rynek. Funkcjonariusze SM wyznaczyli termin na uprzątnięcie terenu.

W dniu 10.08.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od kobiety, która nie mogła wyjechać
z parkingu przy ul. Legionów Polskich 60, ponieważ kierujący, który zaparkował obok nie zaciągnął hamulca i auto stoczyło się przed pojazd zgłaszającej. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy kobiecie przy wyjeździe z parkingu. Po zabezpieczeniu pojazdu marki Peugeot przed ponownym stoczeniem, zostało wystawione wezwanie dla kierującego.

W dniu 10.08.2022 r., patrol SM podjął interwencję na ul. ks. Stanisława Brzóski przy
ul. Stefana Batorego, dotyczącą dużej uciążliwości przez zamontowane na budynku urządzenia klimatyzacyjne, które bardzo głośno pracują. Przeprowadzono rozmowę z administratorem obiektu, który podejmie działania zmierzające do usunięcia uciążliwości o czym poinformowano osobę zgłaszającą.

W dniu 10.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego zauważono osobę, która
z trudem poruszała się przy pomocy wózka inwalidzkiego i od dłuższego czasu śpi w wiacie przystanku komunikacji publicznej przy ul. 1 Maja. Powyższa sytuacja została również zauważona przez mieszkańca, który przekazał ją do dyżurnego SM. Patrol SM udzielił pomocy kobiecie w dotarciu do miejsca zamieszkania i przekazaniu jej pod opiekę domownikowi.

W dniu 11.08.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące niszczenia zieleni przez zaparkowany pojazd Audi na trawniku, przy ul. Jana Kilińskiego 1E. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego.

W dniu 11.08.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Opel, który zaparkował go w rejonie przejścia dla pieszych
i skrzyżowania ul. ks. Ottona Wittenberga z ul. Szarych Szeregów. Na wezwanie stawiła się Edyta S., która poniosła koszty naruszenia przepisów ruchu drogowego.

W dniu 11.08.2022 r., w związku ze zgłoszeniem do dyżurnego SM, strażnicy miejscy podjęli czynności na ul. Izy Zielińskiej 20. Za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku Wojciech O. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 11.08.2022 r., strażnicy miejscy pomogli mężczyźnie na ul. hr. Henryka Łubieńskiego, który miał trudności w uruchomieniu pojazdu marki Citroen. Po podłączeniu urządzenia Booster, pojazd ku zadowoleniu kierującego został uruchomiony.

W dniu 12.08.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące przewróconych barierkach odgradzających wykop w jezdni na ul. Adama Mickiewicza 70-80. Patrol SM na miejscu zgłoszenia poinformował prowadzących prace budowlane o przywróceniu prawidłowego ustawienia barierek, w celu zachowania bezpiecznego ruchu pojazdów.

W dniu 12.08.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano mężczyznę w parku przy ul. Karola Dittricha, który spożywa alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na Andrzeja O. został nałożony mandat karny.

W dniu 12.08.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki, że na ul. Spółdzielczej 28 od wczoraj, przed blokiem siedzi duży pies. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie, które zostało przekazane do osoby zajmującej się odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Żyrardowa.

W dniu 12.08.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego zaobserwowano trzech mężczyzn, którzy spożywali alkohol w Parku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego. Wysłany na interwencję patrol SM, za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, ukarał Kamila D., Tomasza S. oraz Piotra M. mandatami karnymi.

W dniu 12.08.2022 r., patrol S.M., podjął czynności na ul. Leopolda Cehaka w związku z dopuszczeniem się nieobyczajnego wybryku w stanie upojenia alkoholowego przez Sławomira W. Mężczyzna, który dodatkowo używał słów wulgarnych, został osadzony do wytrzeźwienia. Następnego dnia za popełnione wykroczenia został ukarany mandatami.

W dniu 14.08.2022 r., strażnicy miejscy pomogli kobiecie na ul. Stefana Okrzei, która miała trudności w uruchomieniu pojazdu marki Toyota. Po podłączeniu urządzenia Booster, pojazd ku zadowoleniu kierującej został uruchomiony.

W dniu 14,08.2022 r., patrol S.M. zabezpieczał miejsce zdarzenia drogowego do którego doszło na ul. Radziwiłłowskiej. Kierujący pojazdem zapewne poprzez nadmierną prędkość wypadł z drogi i uderzył w słup energetyczny, rozbijając przód pojazdu oraz uszkadzając słup.