tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 17 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 27.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności rekontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością na ul. kpt. Stanisława Pałaca. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 27.06.2022 strażnicy miejscy realizując zgłoszenia na terenie miasta, podjęli czynności przy ul. Krótkiej, gdzie ujawnili kobietę, która spożywała alkohol w miejscu publicznym. W związku z popełnionym wykroczeniem funkcjonariusze ukarali ww. mandatem karnym.

W dniu 27.06.2022 r., na ul. Kanałowej, strażnicy podejmowali interwencję w związku ze zgłoszeniem mieszkańca. Zgłoszenie dotyczyło wypuszczania psa luzem, bez nadzoru. W trakcie podjętych działań funkcjonariusze nie stwierdzili nieprawidłowości. W związku z powyższym przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z właścicielem czworonoga, w celu uświadomienia ww., o konsekwencjach prawnych, które wiążą się z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa.

W dniu 27.06.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Chocimskiej. Interwencja dotyczyła niezabezpieczanej furtki, przez którą pies wydostał się swobodnie z terenu posesji prywatnej i wystraszył przechodnia. W wyniku tych działań funkcjonariusze pouczyli właścicielka czworonoga oraz poinformowali o konsekwencjach prawnych w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa.

W dniu 27.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli interwencję na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Jana Skrowaczewskiego wobec grupy osób, która zakłócała spokój i porządek publiczny po użyciu alkoholu. Funkcjonariusze podejmując działania potwierdzili przebywającą tam grupę, która mogła zakłócać spokój, jednak nie stwierdzili spożywania alkoholu. Dokonano legitymowania osób i pouczono o zasadach zachowania się w przestrzeni publicznej. Po przeprowadzonych czynnościach zgromadzone osoby oddaliły się z ww. miejsca.

W dniu 27.06.2022 r., strażnicy miejscy podejmując interwencję na zgłoszenie zaniepokojonego mieszkańca, na ul. Józefa Mireckiego ujawnili kobietę której irracjonalne zachowanie wskazywało na potrzebę udzielenia pomocy medycznej. W związku z tym wezwano ratowników medycznych, którzy po dotarciu na miejsce, potwierdzili konieczność udzielenia pomocy i przewieźli kobietę do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 27.06.2022 r., funkcjonariusze Straży Miejskiej udali się na ul. Kamienną, gdzie według osoby zgłaszającej miał znajdować się leżący na ziemi nietrzeźwy mężczyzna. Na miejscu strażnicy zastali leżącego młodego mężczyznę, który pluł krwią prawdopodobnie na skutek krwotoku wewnętrznego. Dodatkowo z mężczyzną nie można było nawiązać kontaktu. Wezwano na miejsce załogę ratowników medycznych. W trakcie oczekiwania na przyjazd załogi pogotowia funkcjonariusze nie odstępowali młodego mężczyzny pozostając z Nim czuwając nad jego bezpieczeństwem. Bezdomny mężczyzna został przewieziony przez załogę pogotowia do szpitala. Dzięki zgłoszeniu jak i szybkiej reakcji strażników udało się uratować życie mężczyzny, za co pragniemy podziękować osobie zgłaszającej.

W dniu 28.06.2022 r., na ul. Józefa Mireckiego, strażnicy współpracowali z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z zabezpieczeniem otwartego lokalu. W tym celu nastąpiło komisyjne zamknięcie mieszkania lokatorskiego, przed dostępem osób postronnych.

W dniu 28.06.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności rekontrolne na ul. Jana Skrowaczewskiego, gdzie potwierdzili dużą ilość starych ram okiennych składowanych na terenie nieruchomości prywatnej. Przypomnijmy, że w dniu 05.05.2020 nakazano właścicielowi uprzątnięcie ww. odpadów w wyznaczonym terminie i udokumentowanie ich odbioru przez uprawnioną jednostkę, czego nie uczynił. W tej sytuacji na mężczyznę nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 28.06.2022 r., strażnicy realizując zadania na terenie miasta podjęli interwencję w okolicy ul. Ludwika Waryńskiego, gdzie ujawnili nieporządek który panował na terenie nieruchomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest karą grzywny. Nawiązano kontakt z właścicielem, którego zobligowano do uprzątnięcia terenu, co zostało uczynione.

W dniu 28.06.2022 r., strażnicy podjęli czynności na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Słowiańskiej, gdzie ujawnili dryfującą łódkę w okolicy tamy, Zalewu Żyrardowskiego. Przekazano informację pracownikom zalewu, którzy zabezpieczyli łódkę.

W dniu 29.06.2022 r., na ul. Tadeusza Kościuszki, strażnicy współpracowali z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z zabezpieczeniem wybitej szyby w otwartym oknie, którego odłamki stwarzały zagrożenie dla osób przechodzących pod budynkiem. W tym celu nastąpiło komisyjne otwarcie lokalu mieszkalnego, zabezpieczono otwór okienny, a następnie zamknięto mieszkanie przed dostępem osób trzecich.

W dniu 29.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Witosa. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 29.06.2022 r., na ul. Czystej, strażnicy podejmowali interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Właściciela czworonoga ukarano grzywna w postępowaniu mandatowym za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa.

W dniu 29.06.2022 strażnicy patrolując tereny w okolicy Lasku Procnera, niedaleko ul. Aleksego Głowackiego natknęli się na dużą ilość wyrzuconych opakowań plastikowych po napojach. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację zdjęciową a następnie przekazali zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

W dniu 29.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Ziołowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli przedsiębiorcę ukarano grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 30.06.2022 r., strażnicy interweniowali w rejonie ul. Jana Skrowaczewskiego w związku z otrzymanym zgłoszeniem o blokowaniu chodnika przez nieprawidłowo parkujący pojazd marki Peugeot. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie i w związku z powyższym zostało wystawione wezwanie w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 30.06.2022 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, interweniowano na ul. Waleriana Łukasińskiego w stosunku do kierującego pojazdem marki Opel, który nie zastosował się do znaku zakaz zatrzymywania się. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 30.06.2022 r., patrol S.M. interweniował na ul. Adama Mickiewicza w związku z wykonywaniem prac przez operatora koparki, w pasie drogowym, bez stosownego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Operatorowi nakazano przerwać pracę do czasu uzyskania stosownego zezwolenia. O powyższym zajęciu pasa drogowego, powiadomiono Wydział Dróg i Transportu Miejskiego, w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 1.07.2022 r., na terenie Zalewu Żyrardowskiego zabezpieczano przebieg imprezy „Powitanie Lata”. Podczas zabezpieczenia nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa.

W dniu 1.07.2022 r., na ul. Ziołowej patrol S.M. kontrolował punkty prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem udokumentowania wywozu odpadów. W jednym przypadku nałożona została grzywna w postępowaniu mandatowym.

W dniu 2.07.2022 r., w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od mieszkańca miasta o psie który błąka się w rejonie ul. Stefana Żeromskiego, podjęto czynności w wyniku których zagubiony pies trafił do właściciela.

W dniu 3.07.2022 r., strażnicy interweniowali na ul. Ziołowej w związku z pojazdami zaparkowanymi na trawnikach oraz jednocześnie w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się. Na kierujących zostały wystawione wezwania, w celu wyciągnięcia konsekwencji. Należy dziwić się tylko brakowi rozwagi osób parkujących w tym miejscu, ponieważ kierujący parkują w tym miejscu pomimo informacji o możliwości odholowania pojazdów.

W dniu 3.07.2022 r., na ul. 1 Maja strażnicy podjęli interwencję w związku z dopuszczeniem się nieobyczajnego wybryku przez kobietę, Martę W., która leżała w miejscu publicznym w stanie upojenia alkoholowego wzbudzając zgorszenie wśród przechodniów. Ww. została osadzona do wytrzeźwienia, a następnego dnia ukarana mandatem karnym.

W dniu 3.07.2022 r., w związku z otrzymanym zgłoszeniem o śpiącym mężczyźnie w wiacie komunikacji publicznej w al. Partyzantów, na miejsce został wysłany patrol S.M., który potwierdził obecność mężczyzny, który siedział nie popełniając wykroczenia. Na miejscu zweryfikowano, czy mężczyzna nie potrzebuje pomocy oraz uświadomiono o zasadach zachowania w przestrzeni publicznej.

Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.