tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 25.04.222 r., na ul. Pięknej strażnicy pomagali zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta w uruchomieniu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Temperatury z dnia na dzień rosną, zatem apelujemy do mieszkańców, aby zakupili nowe akumulatory do swoich aut.

W dniu 25.04.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, przy ul. Juliusza Słowackiego. Z uwagi na brak właściwej dokumentacji potwierdzającej wywozy nieczystości na przedsiębiorcę nałożono mandat karny oraz zobligowano do dostarczenia udokumentowania wywozu odpadów, w siedzibie Straży Miejskiej w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.04.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Cypriana Kamila Norwida, w związku wyrzuceniem w pas drogowy obciętych gałęzi z posesji prywatnej. Wobec właściciela nieruchomości zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Jednocześnie zobligowano Go do szybkiego uprzątnięcia odpadów zielonych zostało uczynione.

W dniu 25.04.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Pomorskiej, w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który wybiegł z bramy posesji prywatnej i wystraszył przechodnia, spacerującego z psem, będącym na smyczy. W wyniku tych działań funkcjonariusze za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa pouczyli właścicielkę, jednocześnie za brak szczepień czworonoga zastosowano wobec ww., grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W dniu 25.04.2022 r., działając na zgłoszenie mieszkańca dotyczące uciążliwości związanej z zadymieniem, strażnicy miejscy udali się na ul. Cypriana Kamila Norwida, gdzie przeprowadzili kontrolę przy piecu, czy nie dochodzi do spalania materiałów niedozwolonych. Podczas kontroli, ujawnili spalanie materiałów niedozwolonych. Wobec powyższego na sprawcę wykroczenia nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym. Jednocześnie poinformowano ww., o konieczności wymiany pieca bezklasowego do końca 2022 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W dniu 25.04.2022 strażnicy podejmowali czynności przy ul. Stefana Żeromskiego w związku ujawnieniem zanieczyszczonego miejsca publicznego, wokół pergoli. W przedmiotowej sprawie powiadomiono zarządcę nieruchomości, którego zobligowano do przywróceniu właściwego stanu porządkowego oraz regularnego utrzymywania czystości na wskazanym terenie.

W dniu 26.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Legionów Polskich, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych. Kierująca, parkując w taki sposób, stwarzała bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 26.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, ujawnili przy al. Partyzantów zajęcie pasa drogowego poprzez parkowanie podnośnika, bez wymaganej zgody zarządcy drogi. Operator dźwigu zaparkował w taki sposób, że stwarzał realne zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu oraz ruchu pojazdów, ograniczając widoczność na skrzyżowaniu ulic. Wobec kierującego podjęto dalsze czynności przewidziane prawem.

W dniu 26.04.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Stefana Okrzei, w związku z pozostawiam psa bez nadzoru w pasażu pawilonu usługowego. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia wobec właściciela czworonoga zastosowano formę pouczenia oraz zobligowano do niepozostawiania psa w ten sposób.

W dniu 26.04.2022 r., strażnicy miejscy realizując swoje zadania ujawnili wykroczenie z art. 88 Kodeksu Wykroczeń, które miało miejsce na ul. Jaktorowskiej, gdzie rowerzysta, poruszał się po zmierzchu rowerem, bez wymaganego przepisami oświetlenia, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu. Wobec powyższego wykroczenia, funkcjonariusze SM ukarali mężczyznę mandatem karnym.

W dniu 26.04.222 r., na ul. Bolesława Limanowskiego strażnicy pomagali zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta w uruchomieniu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Temperatury z dnia na dzień rosną, zatem apelujemy do mieszkańców, aby zakupili nowe akumulatory do swoich aut.

W dniu 27.04.2022 r., strażnicy podejmowali czynności rekontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, we wszystkich punktach przy ul. Izy Zielińskiej. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wykazały nieprawidłowości.

W dniu 27.04.2022 r., strażnicy miejscy podjęli interwencję przy ul. Stefana Okrzei, wobec osoby, która dokonała zaboru mienia publicznego. Kobieta miała pecha, ponieważ zdarzenie zostało ujawnione za pomocą systemu monitoringu miejskiego. Funkcjonariusze ujęli kobietę w al. Partyzantów, która poruszając się rowerem, oddaliła się z miejsca zdarzenia. W trakcie prowadzonych czynności kobieta w starszym wieku zachowywała się niewłaściwie i agresywnie. Dopiero po przywołaniu ww. do zachowania zgodnego z prawem, kobieta zrozumiała, że popełniła wykroczenie. W wyniku podjętych działań wobec ww. zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 28.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z parkowaniem pojazdu dostawczego w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący, zaparkował w taki sposób, że tył pojazdu zasłaniał połowę szerokości „zebry”, co stwarzało dodatkowe zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 28.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Stefana Okrzei, w związku z parkowaniem pojazdu bezpośrednio w rejonie skrzyżowania ulic. Kierujący zaparkował w taki sposób, że stworzył bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Wobec kierującego podjęto dalsze czynności przewidziane prawem.

W dniu 28.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, ujawnili przy ul. Józefa Mireckiego porzucony i zdewastowany miejski rower. Przekazano informację do operatora serwisu rowerów miejskich, w celu podjęcia dalszych działań.

W dniu 28.04.2022 r., na ul. Czystej, strażnicy podjęli interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Właściciel psa poniósł konsekwencje w postaci pouczenia.

W dniu 28.04.2022 r., patrol S.M realizując zadania na terenie miasta ujawnił na ul. 1 Maja, palące się śmieci w koszu ulicznym. Strażnicy podjęli działania, w wyniku których zagaszono ogień.

W dniu 29.04.2022 r., patrol S.M realizując zadania na terenie miasta ujawnił przy ul. Środkowej, niezabezpieczone elementy konstrukcji budowlanej, które leżały na jezdni i stwarzały realne zagrożenie w ruchu pojazdów. Funkcjonariusze SM, podjęli niezwłoczne działania w celu powiadomienia zarządcy terenu w celu uprzątnięcia elementów z jezdni, co uczyniono.

W dniach 25,27,29.04. i 05.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, znajdujących się przy ulicach: Juliusza Słowackiego, Izy Zielińskiej, Piotra Wysockiego oraz ul. Dolnośląskiej. W wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a jednego z właścicieli ukarano mandatem karnym.

W dniu 30.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. Szarych Szeregów, w związku z parkowaniem pojazdów w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący, zaparkowali swoje pojazdy w taki sposób, że stwarzały bardzo duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Wobec sprawców wykroczenia podjęto czynności przewidziane prawem.

W dniu 30.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych. Kierująca, parkując w taki sposób, stwarzała bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 30.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta podjęli interwencję na ul. Piotra Wysockiego, w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Wobec kierujących pojazdami podjęto dalsze czynności.

W dniu 30.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca podjęli interwencję na ul. Borucha Szulmana, w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Wobec kierujących pojazdami podjęto dalsze czynności.

W dniu 30.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Gabriela Narutowicza, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych. Kierująca, parkując w taki sposób, stwarzała bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 30.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z parkowaniem pojazdu bezpośrednio na skrzyżowaniu. Kierujący zaparkował w taki sposób, że stworzył bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.

W dniu 30.04.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Stefana Żeromskiego, w związku z parkowaniem pojazdu na wjeździe co spowodowało blokowanie wjazdu/ wyjazdu do posesji. W związku z popełnionym wykroczenie kierujący został ukarany mandatem karnym.

W dniu 30. 04. 2022 r., funkcjonariusze podjęli działania przy ul. Władysława Reymonta, gdzie ujawniono zarwaną pokrywę studzienki. Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu pieszego miejsce zabezpieczono taśmą ostrzegającą oraz powiadomiono zarządcę o podjęcie niezwłocznych działań, w celu właściwego zabezpieczenia zagrożonego miejsca.

W dniu 30.04.2022 r., strażnicy miejscy realizując zadania na terenie miasta podjęli interwencję, na ul. Karola Hillego, w związku z pojazdem parkującym w miejscu obowiązywania znaku B- 1, „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Wobec kierującego pojazdem podjęto dalsze czynności.

W dniu 01.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Stefana Żeromskiego, w związku z wyrwanym, w wyniku kolizji, znakiem drogowym. W trakcie prowadzonych działań strażnicy wezwali Straż Pożarną, w celu zneutralizowania plamy oleju znajdującej się na jezdni. Po zakończeniu współpracy patrol wróciła do dalszych działań.

W dniu 02.05.2022 r., realizując zadania na terenie miasta, patrol podjął interwencję na skwerze przy ul. Radziwiłłowskiej w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym. Wobec grupy osób podjęto czynności dyscyplinujące.

W dniu 02.05.2022 r., strażnicy miejscy realizując swoje zadania ujawnili wykroczenie z art. 88 Kodeksu Wykroczeń, które miało miejsce przy ul. Stefana Żeromskiego, gdzie rowerzysta, poruszał się po zmierzchu rowerem, bez wymaganego przepisami oświetlenia, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu. Wobec powyższego, funkcjonariusze SM nałożyli na sprawcę mandat karny.

W dniu 03.05.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego zauważono przy ul. Ludwika Waryńskiego dwie osoby, które nie stosują się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z popełnionym wykroczeniem strażnicy na mężczyzn nałożyli grzywny w postepowaniu mandatowym. Jeden ze sprawców odmówił przyjęcia mandatu karnego i w tym przypadku zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

W dniu 04.05.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego zauważono mężczyznę, który będąc na przystanku komunikacji publicznej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego spożywa alkohol. Funkcjonariusze interweniując w powyżej sprawie podjęli wobec mężczyzny dalsze czynności, które zakończyły się mandatem karnym.

W dniu 04.05.2022 r., w rejonie ul. Waleriana Łukasińskiego, patrol podjął interwencję w związku z parkowaniem pojazdu marki Seat, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej. Parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej zagrożone jest karą w postępowaniu mandatowym w wysokości 800 zł. Wobec powyższego w ww. przypadku na kierującą nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 04.05.2022 r., na ul. 1 Maja, strażnicy pomagali zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, przy użyciu urządzenia Booster. Temperatury z dnia na dzień rosną, zatem apelujemy do mieszkańców, aby zakupili nowe akumulatory do swoich aut.

W dniu 04.05.2022 patrol SM interweniował przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym w miejscu publicznym. Za niezastosowanie się ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na mężczyznę nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 04.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, ujawnili na ul. rotmistrza Witolda Pileckiego wyrwane znaki drogowe oraz ścięte słupki odgradzające ścieżkę rowerową od jezdni. Zabezpieczono dokumentację zdjęciową, a następnie przekazano zgłoszenie do zarządcy drogi, w celu podjęcia działań naprawczych.

W dniu 04.05.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenie drogowe przy ul. Bolesława Limanowskiego. Funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie potwierdzili nieprawidłowości. Kierujący zaparkowali pojazdami w taki sposób, że nie pozostawili minimalnej szerokości 1,5 metra dla pieszych uczestników ruchu. Wobec kierujących pojazdami podjęto dalsze czynności.

W dniu 04.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Legionów Polskich, w związku z parkowaniem pojazdów w rejonie skrzyżowania. Kierujący zaparkowali w taki sposób, że stwarzali bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.

W dniu 04.05.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. 1 Maja, w związku z blokowaniem wjazdu/ wyjazdu z posesji prywatnej. W trakcie prowadzonych czynności kierująca pojawiła się w miejscu zdarzenia, unikając dodatkowych kosztów związanych z odholowaniem pojazdu. Nierozważna kierująca została ukarana mandatem karnym.

W dniu 04.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności na ul. Stefana Okrzei, w związku z pojazdem marki Chevrolet parkującym w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Kierujący został ukarany mandatem karnym.

W dniu 05.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Jana Skrowaczewskiego, gdzie ujawnili dużą ilość starych ram okiennych składowanych na terenie nieruchomości prywatnej. Nakazano właścicielowi uprzątnięcie ww. odpadów w wyznaczonym terminie i udokumentowanie ich odbioru przez uprawnioną jednostkę. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności kontrolne.

W dniu 05.05.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Jana Skrowaczewskigo, w związku z parkowaniem pojazdu marki Ford w miejscu obowiązywania znaku B-35, „zakaz postoju” Wobec kierującego pojazdem podjęto dalsze czynności.

W dniu 05.05.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono w Parku Miejskim przy ul. Karola Ditticha grupę osób z której jedna z nich spożywa alkohol. Udano się w miejsce wykroczenia i ujęto „smakosza”, a następnie ukarano grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 05.05.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Adama Mickiewicza, w związku z rzekomym spożywaniem alkoholu w wiacie komunikacji publicznej. Jak się okazało, na miejscu strażnicy ujawnili starszego mężczyznę, który siedział na ławce i odpoczywał. Zaproponowano osobie pomoc, za którą podziękował, jednak z niej nie skorzystał. Mężczyznę legitymowano.

W dniu 06.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Tadeusza Kościuszki, w związku z parkowaniem pojazdów w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący, parkując w taki sposób, stwarzali bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Podjęto dalsze czynności w sprawie.

W dniu 06 05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Tadeusza Kościuszki, w związku z zajęciem pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji. Strażnicy zobligowali osobę odpowiedzialną za takie działanie do natychmiastowego wystąpienie do urzędu o wymagane dokumenty pozwalające za zajęcie ww. pasa.

W dniu 06.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, przy ul. Wiejskiej oraz Bratniej. W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji do siedziby Straży Miejskiej w wyznaczonym terminie.

W dniu 06 i 07.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności na ul. Stefana Okrzei, w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Dla kierujących zostały wystawione wezwania, w celu kontynuowania czynności.

W dniu 06.05.2022 r., na ul. Czystej, strażnicy podejmowali interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Właściciel psa został pouczony za ww. wykroczenie, natomiast za brak szczepień został ukarany grzywną w podstępowaniu mandatowym.

W dniu 07.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Stefana Okrzei, w związku z parkowaniem pojazdu na pasie wyłączonym z ruchu. W ww. sprawie podjęto dalsze czynności przewidziane prawem.

W dniu 07.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z parkowaniem pojazdów w rejonie skrzyżowań oraz w rejonach przejść dla pieszych. Kierujący zaparkowali swoje auta bez wyobraźni, stwarzając zagrożenie dla ruchu drogowego i ruchu pieszych. We wszystkich przypadkach wystawiono wezwania dla kierujących, w celu podjęcia dalszych czynności, zmierzających do wyegzekwowania przepisów prawa.

W dniu 07.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Stanisława Moniuszki, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący, parkując w taki sposób, stwarzał bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Wobec sprawcy wykroczenia zastosowano mandat karny.

W dniu 08.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności na ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, w związku z parkowaniem pojazdów, w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Wobec powyższych przypadków naruszenia przepisów prawa, wystawiono wezwania dla kierujących, w celu podjęcia dalszych czynności.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie 47 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 27 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu, 14 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonego miejsca publicznego; niesprawnego oświetlenia ulicznego, kradzieży, zajęcia pasa bez zgody zarządcy drogi, przechylonych słupków biało – czerwonych odgradzających jezdnie od chodnika, przewróconego słupka z tarczą znaku drogowego.