tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 23 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniach 23 i 25.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Stanisława Moniuszki oraz ul. Środkowej, w wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia kompletnej dokumentacji jednocześnie dwóch przedsiębiorców ukarano mandatem karnym.

W dniu 23.05.2022 r., na skarpie tunelu od strony ul. Mickiewicza strażnicy ujawnili otwartą studzienkę, którą oznakowali prowizorycznie, w celu uniknięcia zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomiono zarządcę, w celu podjęcia w trybie pilnym działań naprawczych.

W dniu 23.05.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono, na ul. Ludwika Waryńskiego, osobę leżącą na chodniku. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W trakcie podejmowanych czynności okazało się, że młody człowiek jest osobą nieletnią i znajduje się pod wpływem alkoholu. Po wezwaniu na miejsce patrolu policji i przeprowadzeniu badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, potwierdziły się przypuszczenia strażników miejskich. Z uwagi na okoliczności powiadomiono ojca chłopca o zaistniałym zdarzeniu oraz jednocześnie wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przybyciu na zgłoszenie przewieźli chłopca do placówki medycznej. Dalsze czynności w sprawie prowadzone będą przez Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

W dniu 23.05.2022 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. rtm. Witolda Pileckiego, w związku z zagrożeniem w ruchu drogowym, które powstało przez nadłamaną gałąź z drzewa na skutek silnego wiatru. Z uwagi na to, że gałąź zwisała na nieznacznej wysokości i bezpośrednio nad jezdnią, w każdej chwili mogła spaść powodując niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, strażnicy wezwali do pomocy załogę PSP, a następnie do czasu przyjazdu ich, czuwali nad bezpieczeństwem kierując ruchem pojazdów. W krótkim czasie zagrożenie zostało usunięte.

W dniu 24.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności na ul. Stefana Okrzei, w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. W jednym przypadku zostało wystawione wezwanie, w celu kontynuowania czynności, natomiast wobec kierującej pojazdem marki Ford zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 24.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z parkowaniem pojazdu, na skrzyżowaniu ulic. Kierujący, zaparkował swój pojazd w sposób, który stwarzał duże zagrożenie dla uczestników ruchu. Wobec powyższego podjęto dalsze czynności w sprawie.

W dniu 24.05.2022 r., na ul. ks. Stanisława Brzóski, strażnicy pomagali zmotoryzowanemu mieszkańcowi miasta przy uruchamianiu pojazdu, za pomocą urządzenia Booster. Kończymy już okres wsparcia przy rozruchu pojazdów z uwagi na rosnące temperatury, zatem apelujemy do mieszkańców, aby zakupili nowe akumulatory do swoich aut.

W dniu 24.05.2022 w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz wiatrów doszło do złamania gałęzi z przydrożnego drzewa. Gałąź ta spadła na jeden z pasów ruchu drogi przy ul. Bratniej. Zgłoszenie zostało przekazane patrolowi SM. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Gałęzie zostały przesunięte na teren chodnika, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego, a miejsce składowanych gałęzi wygrodzone taśmą ostrzegawczą do czasu uprzątnięcia ich przez służby porządkowe.

W dniu 25.05.2022 r., strażnicy miejscy podjęli działania na zgłoszenie, do którego doszło w Urzędzie Miasta Żyrardowa. Funkcjonariusze SM ujęli kobietę, która zakłócała porządek publiczny. Kobietę wyprowadzono z urzędu, a za jej niewłaściwe zachowanie nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym. Osoba skorzystała z prawa odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec czego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

W dniu 25.05.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Stefana Okrzei, w związku z blokowaniem wjazdu/ wyjazdu z posesji prywatnej. Nierozważny kierowca pojazdu marki Kia, został ukarany mandatem karnym.

W dniu 25.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy Stanisława Moniuszki. W wyniku przeprowadzonych kontroli, w kilku przypadkach zostały wystawione wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a w dwóch przypadkach właścicieli ukarano mandatami karnymi.

W dniu 27.05.2022 r., realizując zgłoszenie, funkcjonariusze SM podejmowali interwencję z udziałem pracowników Schroniska dla Zwierząt. Kontrola została przeprowadzona na ul. Romualda Traugutta, w związku z dobrostanem psa. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości i tym samym zgłoszenie było bezzasadne.

W dniu 27.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Jasnej, w związku z przewróconym znakiem drogowym. Funkcjonariusze SM oznakowali miejsce taśmą ostrzegawczą, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom. O zaistniałym zdarzeniu poinformowano Wydział Dróg i Transportu w UM, w celu podjęcia działań naprawczych.

W dniu 28.05.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego zauważono mężczyznę w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, który spożywa alkohol w miejscu publicznym. Za niezastosowanie się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba spożywająca alkohol została ukarana mandatem karnym.

W dniu 28.05.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego zauważono przy ul. gen. Władysława Sikorskiego wykroczenie drogowe. Funkcjonariusze SM podjęli czynności, w związku z parkowaniem pojazdu dostawczego, w rejonie przejścia dla pieszych, którego winda towarowa leżała na pasach zajmując znaczną część szerokości „zebry”. Kierujący, parkując w taki sposób, stwarzał bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Wobec kierującego podjęto czynności przewidziane prawem.

W dniu 29.05.2022 r., strażnicy miejscy podjęli działania na zgłoszenie mieszkańca, w związku z uszkodzeniem mienia publicznego. Patrol niezwłocznie udał się na zgłoszenie w podany rejon miasta. Do strażników podjechał na rowerze mieszkaniec zgłaszając, że przed chwilą widział mężczyzn wybijających szybę w wiacie przystanku autobusowego przy ul. Stefana Żeromskiego i wskazał, gdzie się znajdują. W krótkim czasie funkcjonariusze zauważyli osoby odpowiadające podanemu przez świadka rysopisowi. Wobec nietrzeźwych chuliganów zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanek, a następnie zostali przewiezieni i umieszczeni w DPOZ, do czasu wytrzeźwienia. Po wytrzeźwieniu odpowiedzą za niszczenie mienia publicznego, zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz używanie słów wulgarnych. Dziękujemy osobie zgłaszającej za obywatelską postawę, której zgłoszenie przyczyniło się do ujęcia chuliganów.

W nocy 29.05.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego operator zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego doszło do bójki z udziałem dwóch kobiet. Niezwłocznie powiadomiono służy przewidziane prawem o podjęcie działań.

Straż Miejska w Żyrardowie pragnie podziękować firmie TCL- Operations Polska za przekazanie telewizora z funkcją monitora, w celu realizowania zadań na rzecz spokoju i porządku publicznego. To już kolejna pomoc ww. firmy, która wspiera działania Straży Miejskiej w Żyrardowie, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy użyciu systemu monitoringu miejskiego.

W dniu 29.05.2022 r., funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka, którą zorganizowało Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Żyrardowie. Wydarzenie odbyło się przy stawie Św. Jana. Funkcjonariusze SM. wystawili swoje stoisko, organizując różnorakie konkursy dla dzieci, jednocześnie umożliwiając obejrzenie radiowozu. Przygotowali również drobne upominki dla dzieci z okazji ich święta.

W dniu 29.05.2022 r., realizując zgłoszenia na terenie miasta strażnicy miejscy przy ul. Władysława Reymonta, w okolicy pawilonu handlowego ujęli dwóch mężczyzn, którzy nie stosowali się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM ujął sprawców wykroczenia i za popełnione wykroczenia nałożył wobec sprawców mandaty karne.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowani prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawnił 29 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 11 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu, a 13 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonego miejsca publicznego; używania dmuchawy do sprzątania; nieletniego leżącego na chodniku, będącego pod wpływem alkoholu; niesprawnego oświetlenia ulicznego; rozlewisk wody na jezdni po opadach deszczu; uszkodzonego znaku drogowego; bójki kobiet; mężczyzn pod wpływem alkoholu zakłócających spokój i porządek publiczny.