tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 36 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 13.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności na zgłoszenie mieszkańca, przy ul. Stefana Żeromskiego, dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który próbował wyłudzać od przechodniów pieniądze. Wysłany na miejsce patrol SM., nie potwierdził wykroczenia, jednak w związku z przesłankami o zaistnieniu wykroczenia, z osobą nietrzeźwą przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, w celu uświadomienia mężczyźnie konsekwencji wyłudzania/ żebrania.

W dniu 13.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności na ul. Nowy Świat, w związku z pojazdem marki Mercedes parkującym w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Wobec kierującego zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia oraz nakazano kierowcy odjechać.

W dniu 13.06.2022 r., zaobserwowano za pomocą monitoringu miejskiego, w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, siedzącą grupę osób, z której jedna z nich zachowywała się w niewłaściwy sposób. Wysłany na miejsce patrol ujawnił, że osoba nieletnia umieściła, za pomocą markera napisy na drewnianej podłodze w altance parkowej. Z uwagi na to, że umieszczone napisy były powierzchowne, strażnicy przekazali informację o niewłaściwym zachowaniu osoby nieletniej do kuratora, który ma nieletniego pod swoim nadzorem.

W dniu 13.06.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. Stefana Okrzei, w związku z parkowaniem pojazdu marki Kia, na skrzyżowaniu ulic oraz rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący, zaparkował swój pojazd w sposób, który stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Wobec powyższego podjęto dalsze czynności w sprawie.

W dniu 13.03.2022 r., strażnicy podjęli interwencję przy ul. Filia de Girarda na zgłoszenie mieszkańca w związku z nieporządkiem, który panował na nieruchomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest karą grzywny. W stosunku do właściciela prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania właściwego stanu porządkowego.

W dniu 13 i 17. 06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności rekontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Jasnej, Mały Rynek, gen. Władysława Sikorskiego, Wspólna, Izy Zielińskiej w wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji.

W dniach 13 i 14. 06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Jaktorowskiej i al. Partyzantów, w wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a w jednym przypadku właściciela ukarano mandatem karnym.

W dniu 14.06.2022 r., na ul. Farbiarskiej, strażnicy podejmowali interwencję na zgłoszenie mieszkańca, w związku z dobrostanem psa. W wyniku tych działań nie potwierdzono nieprawidłowości. Dla właściciela czworonoga wystawione zostało wezwanie, w celu okazania szczepień pupila.

W dniu 14.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli czynności przy ul. Armii Krajowej w związku ze zgłoszeniem mieszkańca. Interwencja dotyczyła wraku auta, który od długiego czasu parkuje na miejskiej ulicy. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili pojazd powypadkowy. Zabezpieczono dokumentację zdjęciową i przekazano informację do zarządcy drogi w celu podjęcia dalszych działań związanych z wydaniem decyzji o odholowaniu pojazdu z ww. miejsca.

W dniu 14.06.2022 r., funkcjonariusze podjęli działania na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Kościelnej, gdzie ujawniono zwisający przewód antenowy na przewodach energetycznych. Zgłoszenie przekazano do zakładu energetycznego.

Huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, piaskownice – to wszystko źródło zabawy i radości małych mieszkańców. Place zabaw to miejsce, gdzie mogą się wyszaleć, pobawić czy również nawiązać nowe znajomości. Ważne jest jednak, by zabawa była bezpieczna. Choć nad bezpośrednim bezpieczeństwem dziecka czuwa jego opiekun, to za stan techniczny urządzeń na placu zabaw odpowiedzialny jest administrator danego miejsca. By upewnić się, że stan techniczny urządzeń nie zagraża najmłodszym, Straż Miejska wraz z Inspektorem Nadzoru Budowlanego prowadzi kontrole na terenie ww. obiektów od dnia 15.06.2022. Sprawdzane są m.in. pęknięcia nawierzchni i ogólny jej stan, zabezpieczenia huśtawek, ich sprawność, czy ewentualnie istnieją ostre zakończenia siedzisk oraz innych elementów. Kontrolowane są też m.in. mocowania i stabilność bramek oraz innych urządzeń. W przypadku zauważenia uchybień, strażnicy informują o nich odpowiednie osoby odpowiedzialne za stan techniczny.

W dniu 15.06.2022 r., do dyżurnego SM., wpłynęło zgłoszenie od pracownika Schroniska dla Zwierząt, dotyczące osoby z obcego kraju, która domaga się wydania dwóch psów. Wysłani na miejsce funkcjonariusze podjęli czynności wobec kobiety, która nie potrafiła udowodnić, że jest właścicielem czworonogów. W związku z tym, że ww. swoim zachowaniem utrudniała pracę pracownikom schroniska, nakazano Jej opuścić teren schroniska w trybie natychmiastowym.

W dniu 15.06.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w związku z parkowaniem pojazdu, w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania ulic. Kierujący, zaparkował swój pojazd w sposób, który stwarzał duże zagrożenie dla pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu ograniczając widoczność. Wobec powyższego podjęto dalsze czynności w sprawie.

W dniu 15.06.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenie przy ul. Bolesława Limanowskiego. Funkcjonariusze podjęli czynności w związku z pojazdem marki BMW parkującym w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Wystawione zostało wezwanie, celem stawienia się w siedzibie SM.

W dniu 16.06.2022 r., w związku z niszczeniem zieleni poprzez parkowanie samochodu na trawniku przy ul. Jana Skrowaczewskiego, co jest wykroczeniem z art.144 §1 Kodeksu Wykroczeń, funkcjonariusze SM., wystawili osiem wezwań dla kierujących w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 16.06.2022 r., strażnicy interweniowali na ul. Józefa Mireckiego, w związku z parkowaniem pojazdu marki Skoda na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej. Obecnie ustawodawca za to wykroczenie określił karę grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 800 zł i taką karę poniósł nierozważny kierowca pojazdu.

W dniu 16.06.2022 strażnicy miejscy zabezpieczali uroczystość religijną – Bożego Ciała. Funkcjonariusze SM, czuwali nad spokojem i porządkiem publicznym podczas odbywających się procesji, w trakcie których nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

W dniu 17.06.2022 funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie, ujawnili przy ul. Bolesława Limanowskiego handel truskawkami na terenie należącym do gminy poza miejscem do tego wyznaczonym. Taka działalność można prowadzić tylko w przypadku posiadania stosownego zezwolenia, wydanego przez gminę, a brak takiego zezwolenia, skutkuje grzywną w postepowaniu mandatowym. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że osoba handlująca posiada stosowne dokumenty uprawniającą ją do handlu w ww. miejscu.

W dniu 18.06.2022 funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie, ujawnili przy ul. Stefana Okrzei handel na terenie należącym do gminy poza miejscem do tego wyznaczonym. Taka działalność można prowadzić tylko w przypadku posiadania stosownego zezwolenia, wydanego przez gminę, a brak takiego zezwolenia, może skutkować grzywną w postepowaniu mandatowym. W trakcie prowadzonych czynności wobec handlującej zastosowano pouczenie oraz nakazano opuszczenie ww. miejsca i udanie się w miejsce dopuszczone do handlu.

W dniu 23.06.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Krótkiej, w związku z parkowaniem pojazdu przy przejściu dla pieszych. Kierujący w ten sposób stworzył bardzo duże zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu, którzy mieli problem z bezpiecznym skorzystaniem z przejścia. Strażnicy na kierującego nałożyli grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniach 18,19.06.2022 r., funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w zabezpieczeniu cyklu imprez związanych ze Świętem Lnu. Podczas imprezy nie odnotowano przypadków naruszenia prawa. Jedynie w paru przypadkach zastosowano pouczenie za niezastosowanie się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdzie osoby próbowały spożywać alkohol w miejscu publicznym nie dopuszczonym do spożywania alkoholu. Ww. nakazano konsumpcję w ogródku piwnym.

W związku z falą uciążliwego upału w miniony weekend, która dotknęła również Żyrardowian, w dniu 19.06.2022 funkcjonariusze SM postanowili zorganizować akcję wspomagającą osoby potrzebujące wsparcia, a narażone na działanie wysokich temperatur, w szczególności osoby starsze. Pomoc polegała na rozdawaniu wody butelkowanej. Akcja jest prowadzona przez Straż Miejską w Żyrardowie, cyklicznie podczas występowania upałów. Funkcjonariusze SM, w pierwszej kolejności skupili swoje działania w rejonie skwerów oraz innych miejscach, gdzie mieszkańcy odpoczywają na ławkach.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowani prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawnił 20 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 13 dotyczyło zdarzeń drogowych, a 7 dotyczyło m.in.: niesprawnej sygnalizacji świetlnej; przepełnionych koszy ulicznych i zanieczyszczonych miejsc wokół tych koszy; nieletniego piszącego markerem po altanie; przesuniętych barierek odgradzających.