tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 14 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 09.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, przy ul. Bratniej. W wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a w trzech właścicieli ukarano mandatem karnym.

W dniu 09.05.2022 r., na ul. Piotra Wysockiego strażnicy podjęli interwencję w związku z wykorzystaniem pasa drogowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Sprawcą wykroczenia był kierowca pojazdu osobowego, który zaparkował w taki sposób, że niszczył nasadzenia roślinne. Wobec kierującego podjęto dalsze czynności przewidziane prawem.

W dniach 09 i 11.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności rekontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, przy ul.1 Maja i ul. Nowy Świat. W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia kompletnej dokumentacji.

W dniu 09.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta podjęli interwencję na ul. gen. Władysława Sikorskiego, w związku z pojazdem parkującym w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Wobec kierującego podjęto dalsze czynności.

W dniu 09.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. gen. Władysława Sikorskiego, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący, zaparkował swój pojazd w taki sposób, że stwarzał bardzo duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Wobec sprawcy wykroczenia podjęto czynności przewidziane prawem.

W dniu 10.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, podejmowali czynności na ul. Legionów Polskich, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący, zaparkował swój pojazd w sposób, który stwarzał duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Wobec powyższego podjęto dalsze czynności w sprawie.

W dniu 10.05.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, przy ul. Józefa Mireckiego wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a jednego z właścicieli ukarano mandatem karnym.

W dniu 10.05.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie mieszkańca, ujawnili w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada porzucony i pozbawiony oznakowań firmowych, miejski rower. Przekazano informację do operatora serwisu rowerów miejskich, w celu podjęcia dalszych działań.

W dniu 11.05.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego zauważano na ul. Józefa Mireckiego rozległą plamę oleju silnikowego. Funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta udali się we wskazany rejon w celu ustalenia źródła wycieku. W trakcie prowadzonych działań strażnicy ujawnili pojazd, z którego doszło do wycieku oleju. i tym samym do zanieczyszczenia drogi publicznej. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, w celu zneutralizowania plamy oleju znajdującej się na jezdni. Jednocześnie wystawiono wezwanie dla kierującego w celu podjęcia dalszych działań w celu wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

W dniu 11.05.2022 r., strażnicy realizowali dalsze czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, przy ul. Józefa Mireckiego oraz kpt. Stanisława Pałaca. W wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a dwóch z właścicieli ukarano mandatem karnym.

W dniu 11.05.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na ul. Marii Nietrzebki, w związku ze spożywaniem alkoholu na placu zabaw dla dzieci, przez grupę młodych kobiet. W trakcie podjętych działań na wskazanym miejscu, strażnicy potwierdzili obecność młodzieży, jednak nie stwierdzili naruszeń prawa. Poproszono ww., o opuszczenie placu zabaw, co zostało uczynione.

W dniu 11.05.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na terenie cmentarza parafialnego. W trakcie interwencji funkcjonariusze SM, ujawnili leżącego mężczyznę po użyciu alkoholu na grobowcu. Z uwagi na to, iż mężczyzna posiadał uraz głowy na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, w celu oceny stanu zdrowia mężczyzny i udzielenia pomocy medycznej. Mężczyzna został zabrany w celu hospitalizacji.

W dniu 11.05.2022 r., strażnicy podjęli interwencję w związku ze zgłoszeniem, iż na terenie dworca PKP, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego siedzi mężczyzna, z którym nie można nawiązać kontaktu słownego i być może jest pod wpływem środków odurzających. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po wstępnej ocenie stanu zdrowia, przewieźli ww., do placówki medycznej w celu hospitalizacji.

W dniu 11.05.2022 r., strażnicy podjęli interwencję, na zgłoszenie mieszkańca, w związku z dużym zadymieniem w rejonie ul. gen. Leopolda Okulickiego. Na miejscu okazało się, że na terenie nieruchomości prywatnej, były spalane odpady organiczne, co jest niedozwolone w sytuacji, gdy obowiązuje selektywna zbiórka odpadów. W wyniku podjętej interwencji udzielono pouczenia.

W dniu 11.05.2022 r., Strażnicy miejscy podjęli interwencję na zgłoszenie mieszkańca, dotyczące mężczyzny śpiącego na klatce schodowej budynku mieszkalnego, przy ul. Izy Zielińskiej. Na miejscu ujawniono młodego człowieka. Wobec mężczyzny zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia oraz zobligowano ww. do opuszczenia miejsca tymczasowego bytowania.

W dniu 12.05.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca miasta, patrol podjął interwencję na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w związku z rzekomym spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym. Strażnicy udając się we wskazany rejon ujawnili starszego bezdomnego mężczyznę, który jak się okazało nie dopuścił się zgłaszanego wykroczenia. Zaproponowano osobie pomoc, za którą podziękował, jednak z niej nie skorzystał. Mężczyznę legitymowano.

W dniu 12.05.2022 r., realizując zgłoszenie, funkcjonariusze SM podejmowali interwencję z udziałem pracowników Schroniska dla Zwierząt oraz Centrum Usług Społecznych. Kontrola została przeprowadzona na ul. Kanałowej, w związku z rzekomą hodowlą kotów, niewłaściwym stanem sanitarnym i porządkowym oraz prawdopodobieństwem potrzeby udzielenia pomocy zamieszkującej na ww. nieruchomości osoby w podeszłym wieku. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości i tym samym zgłoszenie było bezzasadne.

W dniach 12 i 13.05.2022 r., strażnicy kontynuowali dalsze czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością, w punktach przy ul. Józefa Mireckiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji do Siedziby Straży Miejskie w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.05.2022 funkcjonariusz SM, odpowiedzialny za działania profilaktyczne, odwiedził Przedszkole Integracyjne Nr 10, przy ul. Przedszkolnej. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy wśród przedszkolaków na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu, a także wdrażanie u dzieci zasad ich przestrzegania. Funkcjonariusz Straży Miejskiej w Żyrardowie uczył dzieci znajomości znaków drogowych, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Dużą uwagę poświęcił noszeniu przez najmłodszych odblasków. Podkreślał, iż taki mały element jak odblask w sposób istotny poprawia ich bezpieczeństwo i sprawia, że stają się widoczne przez kierujących pojazdami. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki otrzymały odblaski, a dzieci, które wyróżniały się dużą wiedzą w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zostały dodatkowo obdarowane upominkami.

W dniu 13.05.2022 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. Romana Dmowskiego, wobec mężczyzny który znajdując się pod wyraźnym wpływem alkoholu leżał na chodniku. Wobec sprawcy nieobyczajnego wybryku funkcjonariusze SM zastosowali mandat karny oraz udzielili pomocy ww. w dowiezieniu we wskazane miejsce.

W dniu 14.05.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego zauważono przy ul. Ludwika Waryńskiego leżącego mężczyznę na jezdni w rejonie skrzyżowania ulic. Z uwagi na okoliczności niezwłocznie wysłano patrol w ww. rejon, w celu podjęcia pilnych działań. Na miejscu ujawniono mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego z którym nie można był nawiązać kontaktu. Wezwano na miejsce ratowników medycznych, którzy po przybyciu na miejsce przewieźli mężczyznę do placówki medycznej w celu hospitalizacji. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 14.05.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego zauważono na terenie Eco Paku przy ul. Marii Nietrzebki kilka osób siedzących przy stolikach, które nie stosują się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z popełnionym wykroczeniem strażnicy miejscy na ujęte osoby nałożyli grzywny w postepowaniu mandatowym.

W dniu 15.05.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenie drogowe przy ul. Bolesława Limanowskiego. Funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie potwierdzili nieprawidłowości. Kierujący zaparkował pojazd w taki sposób, że nie pozostawił minimalnej szerokości 1,5 metra dla pieszych uczestników ruchu. Wobec kierującego pojazdem podjęto dalsze czynności.

W dniu 15.05.2022 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. Farbiarskiej w związku z dużym nieporządkiem, który panował wokół pojemników na śmieci. Jednocześnie w tym samym dniu ujawniono nielegalne wysypisko odpadów, przy ul. Bolesława Limanowskiego. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest kara grzywny. W stosunku do zarządców terenów prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania właściwego stanu porządkowego.

Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie 33 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 12 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu, 16 dotyczyło m.in.: przechylonych słupków odgradzających jezdnie od chodnika; zanieczyszczonego miejsca publicznego oraz zanieczyszczonej jezdni olejem silnikowym; niespranych lamp oświetlenie ulicznego; leżącej tarczy znaku na wysepce; nietrzeźwego mężczyzny leżącego na drodze; młodzieży próbującej przewrócić TOI, TOI.