tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 24 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniach 06 i 07.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy ul. ks. Ottona Wittenberga, w wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a w jednym przypadku właściciela ukarano mandatem karnym.

W dniu 06.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli czynności na zgłoszenie mieszkańca, przy ul. Jana Skoraczewskiego, które dotyczyło leżącego mężczyzny na trawniku. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W trakcie podejmowanych czynności okazało się, że mężczyzna idąc, potknął się o krawężnik i upadł. Na skutek upadku poczuł tak silny ból, że stracił przytomność. Z uwagi na okoliczności i w celu udzielenia niezbędnej pomocy lekarskiej, na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przybyciu w rejon przewieźli mężczyznę do placówki medycznej w celu hospitalizacji.

W dniu 06.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli działania na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca. Zgłoszenie dotyczyło młodego mężczyzn, który swoim zachowaniem wzbudzał niepokój osoby zgłaszającej. Patrol niezwłocznie udał się w podany rejon miasta, gdzie ujął mężczyznę będącego pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Mężczyznę dowieziono i umieszczono PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. W dniu 07.06.2022 sprawca wykroczenia został ukarany grzywnami w postepowaniu mandatowym za swoje niezgodne z prawem zachowanie.

W dniu 06.06.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Juliusza Słowackiego, w związku z parkowaniem pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący, parkując w taki sposób, stwarzał bardzo duże zagrożenie zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Wystawiono wezwanie dla kierującego do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej w Żyrardowie.

W dniu 06.06.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Chabrowej w związku z parkowaniem pojazdu dostawczego, w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym. W tym przypadku wystawiono wezwanie dla kierującego, w celu podjęcia dalszych czynności.

W dniu 07.062022 r., na ul. Bolesława Limanowskiego strażnicy podjęli interwencję w związku z wykorzystaniem pasa drogowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Sprawcami wykroczenia byli kierowcy pojazdów osobowych, którzy zaparkowali na pasie wyłączonym z ruchu. Wobec kierujących podjęto dalsze czynności przewidziane prawem.

W dniu 07.06.2022 r., strażnicy podjęli interwencję w rejonie ul. gen. Józefa Sowińskiego w związku z nieporządkiem, który panował wokół pergoli z pojemnikami na odpady. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest kara grzywny. W stosunku do zarządcy terenu prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania właściwego stanu porządkowego.

W dniu 7.06.2022 r., strażnicy współpracowali z administratorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzając kontrolę w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Dekerta. Kontrolę przeprowadzono w związku ze zbieractwem przedmiotów oraz nieporządkiem na terenie nieruchomości spowodowanym przez jednego z lokatorów. W trakcie czynności potwierdzono nieprawidłowości. Z uwagi na nieobecność lokatora, który doprowadził do takiego stanu, czynności zmierzające do wyegzekwowania należytego stanu porządkowego na klatce schodowej oraz terenie nieruchomości, będą kontynuowane w innym terminie,

W dniu 07.06.2022 r., strażnicy współpracowali z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, który zarządza budynkiem mieszkalnym przy ul. Ludwika Waryńskiego, w związku z nieporządkiem jaki panował na klatce schodowej. Dalsze czynności będą prowadzone przez administrację budynku.

W dniu 07.062022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenie na terenie miasta, podejmowali czynności na ul. Legionów Polskich, w związku z parkowaniem pojazdu na chodniku, w rejonie przejścia dla pieszych oraz bez pozostawienia minimalnej szerokości (1,5 m) chodnika. Kierujący, zaparkował swój pojazd w sposób, który powodował utrudnienia w poruszaniu się pieszych uczestników ruchu. Wobec powyższego podjęto dalsze czynności w sprawie.

W dniu 07.06.2022 r., uruchomiony został dodatkowo patrol rowerowy, którego zadaniem jest docieranie w miejsca, gdzie patrol zmotoryzowany nie może dotrzeć. Funkcjonariusze patrolują miejsca zwyczajowego gromadzenia się młodzieży, czy też osób spożywających alkohol, a w szczególności tereny zalesione, parki oraz skwery, podwórka budynków wielorodzinnych i inne zakamarki. Już poprzednie lata pokazały, że takie patrole są bardzo potrzebne, a po ilości podjętych interwencji widać jak bardzo też są skuteczne. Patrole w miarę posiadanych możliwości kadrowych będą kontynuowane również w okresie wakacyjnym i jesiennym.

W dniu 07.06.2022 r., patrol rowerowy realizując zadania na terenie miasta, podjął interwencję na ul. Józefa Mireckiego, gdzie ujawnił wykroczenie drogowe popełnione przez rowerzystkę polegające na przejechaniu rowerem przez przejście dla pieszych. Niestety wiele osób popełnia tego typu wykroczenie, a zachowując się zgodnie z przepisami kierujący jednośladem powinien zsiąść z roweru i przejść przez pasy, prowadząc go obok. Tym razem wobec kobiety zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 07.06.2022 r., patrol rowerowy realizując kolejne zadania na terenie miasta, ujawnił kolejne wykroczenie przy ul. Środkowej, gdzie pieszy uczestnik przechodził przez jezdnie, w miejscu niedozwolonym. Wobec mężczyzny zastosowano formę pouczenia.

W dniu 7.06.2022 r., strażnicy patrolu rowerowego interweniowali na ul. Marii Nietrzebki w związku z ujawnionym zagrożeniem w ruchu drogowym, które powstało w związku z wytoczeniem się samochodu marki Audi z miejsca parkingowego na ulicę. Kierujący pojazdem nie zabezpieczył pojazdu właściwie, m.in. poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego i samochód wytoczył się na środek drogi. Funkcjonariusze wepchnęli auto na miejsce parkingowe, eliminując zagrożenie w ruchu.

W dniu 07.06.2022 r., Strażnicy miejscy podczas patrolu rowerowego podjęli interwencję przy ul. Izy Zielińskiej, gdzie zauważyli dwie osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym i tym samym nie stosują się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z popełnionym wykroczeniem strażnicy na dwóch mężczyzn nałożyli grzywny w postepowaniu mandatowym.

W dniu 08.06.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono wykroczenie przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Funkcjonariusze podjęli czynności w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. Wystawione zostały wezwania, celem stawienia się w siedzibie S.M.

W dniu 08.06.2022 r., strażnicy podjęli interwencję przy ul. Bohaterów Warszawy w związku z dużym nieporządkiem, który panował na terenie nieruchomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości, a brak realizacji tego obowiązku zagrożony jest kara grzywny. Z uwagi na to, że nieruchomość podnajmują obcokrajowcy, podjęto czynności w celu ustalenia właściciela budynku i zweryfikowania czy dopełniony został przez obowiązek złożenia deklaracji, co do ilości osób podnajmujących nieruchomość. W powyższej sprawie będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 09.06.2022 r., do dyżurnego SM, wpłynęło zgłoszenie od zespołu ratowników medycznych w sprawie udzielenia pomoc, przy zabezpieczeniu czworonoga. Strażnicy udali się do budynku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, gdzie w jednym z lokali ratownicy realizowali zgłoszenie związane z zasłabnięciem starszej kobiety. Zapadła decyzja, o zabraniu 80-letniej kobiety do placówki medycznej, w celu hospitalizacji. W związku z powyższym wystąpił problem opieki nad pieskiem staruszki. W związku z powyższym zabezpieczono psiaka i umieszczono go w Schronisku dla Zwierząt przy ul. Czystej. W trakcie prowadzenia dalszych czynności ustalono krewnych kobiety, których powiadomiono o całym zdarzeniu i udzielonej pomocy.

W dniu 09.06.2022 r., Straż Miejska podjęła czynności na zgłoszenie mieszkańca, w Parku Miejskim od strony ul. Stefana Żeromskiego, gdzie przy korycie rzeki Pisi-Gągoliny ujawniono drzewka, które zostały pozbawione całkowicie kory. Sprawa została przekazana do Wydziału Gospodarki Komunalnej, w celu podjęcia dalszych czynności.

Straż Miejska w Żyrardowie prowadzi akcję rozdawania odblasków dzieciom. Znowelizowana Ustawa o Ruchu Drogowym nakazuje wszystkim pieszym spacerującym drogami na terenie niezabudowanym noszenie elementów odblaskowych. Najlepiej, gdy założymy je na nogi np. w okolicy kolan – im bliżej jezdni znajdują się odblaski, tym szybciej odbijają one promienie świateł reflektorów i są widoczne dla kierowców. Pieszego z odblaskiem można zauważyć w odległości 130-150 metrów, bez – zaledwie 20-30 metrów. To często zbyt blisko, by zahamować. I tak w dniu 09.06.2022 r., funkcjonariusze SM rozprowadzili odblaski miękkie grupie dzieci, które poruszały się rowerami w ramach akcji „Z odblaskiem żyje się dłużej – bądź widoczny”.

W dniu 09.06.2022 funkcjonariusze, podjęli czynności za zgłoszenie zaniepokojonego mieszkańca, który zauważył jak z balkonu budynku mieszkalnego przy ul. Stefana Okrzei ktoś wyrzuca na chodnik torebki foliowe z wodą. W trakcie prowadzenia czynności ustalono, że dziecko rodziny obcokrajowców dopuściło się tego niewłaściwego zachowania. W związku z powyższym przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z rodzicami dziewczynki, upewniając się, że zrozumieli, że takie zachowanie jest niezgodne z prawem, a skutki takiego zachowania stwarzają zagrożenie dla przechodniów.

W dniu 10.06.2022 r., strażnicy miejscy realizując zadania na terenie miasta, przy ul. Krótkiej zauważyli przygięty słupek od znaku drogowego bez tarczy. Zgłoszenie przekazano do Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego UM do podjęcia działań.

W dniu 10.06.2022 r., strażnicy miejscy realizując zadania na terenie miasta podjęli interwencję, na ul. Karola Hillego, w związku z pojazdami parkującymi w miejscu obowiązywania znaku B- 1, „zakaz ruchu w obu kierunkach”. W związku z popełnionymi wykroczeniami na dwóch kierowców nałożono grzywny w postępowaniu mandatowy oraz w paru przypadkach wystawiono wezwania.

W dniu 10.06.2022 r., strażnicy miejscy podjęli czynności na zgłoszenie mieszkańca, przy ul. hr. Henryka Łubieńskiego w związku z uciążliwością, która powstała na skutek prowadzonych robót rozbiórkowych. Funkcjonariusze na miejscu potwierdzając zgłoszenie przeprowadzili rozmowę z kierownikiem budowy, który zminimalizował skutki powstałego kurzu.

W dniu 10.06.2022 r., strażnicy podejmowali czynności kontrolne pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością przy ul. Stefana Żeromskiego, w wyniku przeprowadzonych kontroli w kilku przypadkach wystawione zostały wezwania, w celu dostarczenia dokumentacji, a w jednym przypadku właściciela ukarano mandatem karnym.

W dniu 10.06.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zadania na terenie miasta, ujawnili przy ul. Bolesława Limanowskiego porzucony miejski rower. Informację tą przekazano do operatora serwisu rowerów miejskich, w celu podjęcia dalszych działań.

W dniu 11.06.2022 r., strażnicy realizując zadania w okolicy Targowiska Miejskiego, gdzie na ul. Stefana Okrzei, ujawnili naruszenie warunków parkowania przez dwóch kierujących. Jeden z pojazdów zaparkowany był na pasie wyłączonym z ruchu, natomiast drugi zaparkował swoje auto przednią osią na ścieżce rowerowej. Wobec kierujących podjęto czynności prawne.

W dniu 11.06.2022 r., funkcjonariusze podjęli działania na ulicy Adama Mickiewicza, gdzie w szczycie natężenia ruchu prowadzona trwała wycinka drzew w pasie drogowym i w związku z tym dochodziło do tamowania ruchu. Z uwagi na to, że osoba odpowiedzialna za ten stan rzeczy, nie potrafiła okazać decyzji na zajęcie pasa drogowego, nakazano udrożnienie ulicy przez usuniecie z drogi ciężkiego sprzętu, co wiązało się z natychmiastowym zaprzestaniem wycinki drzew.

W dniu 11.06.2022 r., przy ul. Środkowej, strażnicy miejscy podjęli czynności w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, gdzie ujawnili używanie dmuchawy spalinowej. Informujemy, że zgodnie z przepisami istnieje zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści od stycznia 2021 roku. Zakaz został wprowadzony na terenie całego województwa mazowieckiego. Wobec dozorcy, zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 11.06.2022 strażnicy interweniowali na zgłoszenie mieszkańca, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w związku z powalonym drzewem, które złamało się u podstawy i przechyliło na ścieżkę rowerową i chodnik. Funkcjonariusze SM zabezpieczali zagrożony rejon taśmą ostrzegawczą przed dostępem osób postronnych. Następnie przekazano informacje o podjęcie działań odpowiednim służbom porządkowym.

W dniu 11.06.2022 r., strażnicy podjęli interwencję, która została ujawniona za pomocą systemu monitoringu miejskiego na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mężczyzna będący w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się zakłócania spokoju i porządku publicznego. W związku z tym, że mężczyzna nie był w stanie samodzielnie funkcjonować został dowieziony do PDOZ do czasu wytrzeźwienia. W kolejnym dniu sprawca poniósł konsekwencję swojego niezgodnego z prawem zachowania.

W dniu 12.06.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono na skwerze w al. Partyzantów mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Funkcjonariusze udzielili pomocy mężczyźnie, dowożąc Go do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę rodzinie. Jednocześnie wystawiono dla ww. wezwanie do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej w wyznaczonym termonie, w celu złożenia wyjaśnień dotyczących popełnionego wykroczenia.

W dniu 12.06.2022 r., strażnicy realizując zgłoszenie mieszkańca miasta podjęli czynności w rejonie ul. Joanny Freohlich, w związku z parkowaniem pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Na kierujących pojazdami zostały wystawione wezwania w celu wyciągnięcia konsekwencji.

W dniu 12.06.2022 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. kpt. Stanisława Pałaca, w związku z niszczeniem zieleni poprzez parkowanie pojazdów osobowych na trawniku. W związku popełnionymi wykroczeniami, dla kierujących wystawiono wezwania.

W dniu 12.06.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego ujawniono, na skwerze Rukki przy ul. Bolesława Limanowskiego, mężczyznę siedzącego na ławce, który spożywał alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM ujawnił osobę, która dodatkowo podczas interwencji zakłócała spokój i porządek publiczny po użyciu alkoholu. W celu wykluczenia zagrożenia dla życia i zdrowia mężczyzny na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych. W związku z brakiem przeciwskazań zdrowotnych, mężczyznę umieszczono w PDOZ do czasu wytrzeźwienia, a następnie do poniesienia konsekwencji prawnych za popełnione wykroczenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie 21 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 10 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu, 9 dotyczyło m.in.: padliny na jezdni; osób leżących na chodnikach będących pod wpływem alkoholu; niesprawnej latani oświetlenia ulicznego; uszkodzonego znaku drogowego; zakłócania spokoju i porządku publicznego.