tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 26 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 22.11.2021r., w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, strażnicy współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, przy ocenie dobrostanu psa przebywającego na posesji przy ul. Agnieszki Tomaszewskiej. W związku z chorobą psa, w celu zweryfikowania sposobu pełnienia opieki, sprawa będzie nadzorowana przez pracownika wydziału.
W dniu 22.11.2021 r., operator monitoringu zauważył na pl. Jana Pawła II pojazd furgon marki Ford, którego kierowca zaparkował w rejonie skrzyżowania ulic oraz zablokował ciąg pieszy, znacznie utrudniając poruszanie się przechodniów. Strażnicy wystawili wezwanie do stawiennictwa w siedzibie SM, w celu kontynuacji czynności.
W dniu 22.11.2021 r., strażnicy realizując zgłoszenie mieszkańca miasta na ul. Tadeusza Kościuszki, podjęli czynności w związku z blokowaniem chodnika przez nieprawidłowo zaparkowany furgon marki Citroen. Kierujący nie pozostawił minimalnej szerokości chodnika (1,5 m), co utrudniało poruszanie się pieszych uczestników ruchu. Kierujący został ukarany mandatem karnym.
W dniu 22.11.2021 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego S.M., o parkowaniu pojazdu marki Opel na wysokości linii ciągłej na ul. Tadeusza Kościuszki. Kierujący, parkując w ten sposób zmusił innych kierujących do najeżdżania na linię ciągłą. Funkcjonariusze wystawili wezwanie dla sprawcy wykroczenia.
W dniu 22.11.2021 r., w rejonie dworca PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego strażnicy ujęli Janusz W., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócał spokój i porządek publiczny. W związku z popełnionym wykroczeniem na mężczyznę zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.
W dniu 23.11.2021 r., strażnicy pełnili służbę w godzinach porannych przed Szkołą Podstawową nr 4, w celu zapewnienia bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły oraz dyscyplinowania kierowców stwarzających zagrożenie i niestosujących się do obowiązujących przepisów. Strażnicy pełnią takie służby codziennie, rotacyjnie w rejonach poszczególnych szkół.
W dniu 23.11.2021 r., strażnicy realizując zgłoszenie od mieszkańca miasta interweniowali w rejonie ul. Mały Rynek w związku z wykorzystaniem części pasa drogowego niezgodnie z jego przeznaczeniem przez kierujących pojazdami. Dla kierowców zostały wystawione wezwania do stawienia się w siedzibie S.M.
W dniu 23.11.2021 r., na ul. Gabriela Narutowicza, operator monitoringu miejskiego zaobserwował pojazd dostawczy, parkujący w rejonie skrzyżowania i tym samym stwarzający zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Funkcjonariusz wystawili wezwanie w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 23.11.2021 r., na ul. Stefana Okrzei strażnicy podjęli interwencję w związku z parkowaniem pojazdu marki Opel w rejonie przejścia dla pieszych oraz jednocześnie na powierzchni ulicy wyłączonej z ruchu. Na kierującego pojazdem został nałożony mandat karny.
W dniu 24.11.2021 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który leży w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki i nie oddycha. Na miejsce zdarzenia natychmiast został wysłany patrol Straży Miejskiej, który po dojeździe podjął bezzwłocznie akcję reanimacyjną przy użyciu defibrylatora. Na miejsce wezwano również Pogotowie Ratunkowe. Niestety mężczyzna pomimo podjętych działań zmarł, co stwierdził przybyły na miejsce zdarzenia lekarz. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
W dniu 24,11,2021 r., na ul. Bolesława Limanowskiego, strażnicy podjęli interwencję w stosunku do kierującego pojazdem, który zaparkował swój pojazd na trawniku niszcząc posadzone w tym miejscu krzewy. Kierujący za swoje nierozważne zachowanie, poniósł konsekwencje w postaci mandatu karnego.
W dniu 24.11.2021 r., strażnicy realizując zgłoszenie od mieszkańca miasta podjęli interwencję w związku z parkowaniem samochodu marki Mercedes na trawniku przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca. Dla kierującego wystawione wezwanie, do stawienia się w siedzibie SM, w celu kontynuowania czynności w związku z niszczeniem zieleni.
W dniu 24,11,2021 r., dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o dużym zadymieniu w rejonie ul. Jeżynowej, mogącym świadczyć o spalaniu odpadów w piecu. Wysłany na miejsce patrol przeprowadził kontrolę przy piecu, sprawdzając czy nie dochodzi do spalania materiałów niedozwolonych. Funkcjonariusze sprawdzili również wilgotność przygotowanego do spalenia drewna. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 24.11.2021 r., operator monitoringu zaobserwował w rejonie ul, Józefa Mireckiego samochód marki Seat, parkujący bez wymaganej karty parkingowej, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Wysłany na miejsce patrol potwierdził popełnienie wykroczenia i na kierującego pojazdem, który pojawił się po podjechaniu radiowozu nałożył grzywnę w postępowaniu mandatowym. (foto nr 25 i 26)
W dniu 25.11.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrolę udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontrola była przeprowadzona na nieruchomościach przy ul. Gen. ul. Władysława Andersa, ul. 11-go Listopada, ul. Bajkowej oraz ul. Borówkowej. W wyniku podjętych czynności wystawiono wezwania, w celu okazania niezbędnej dokumentacji.
W dniu 25,11,2021 r., dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o dużym zadymieniu w rejonie ul. Cichej, mogącym świadczyć o spalaniu odpadów w piecu. Wysłany na miejsce patrol przeprowadził kontrolę przy piecu, sprawdzając czy nie dochodzi do spalania materiałów niedozwolonych. Funkcjonariusze sprawdzili również wilgotność przygotowanego do spalenia drewna. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 25,11,2021 r., na ul. Ireny Przybysz strażnicy przeprowadzili rekontrolę na nieruchomości na której w okresie wcześniejszym stwierdzono spalanie odpadów. Tym razem kontrola nie ujawniła nieprawidłowości. Tego typu rekontrole będą sukcesywnie przeprowadzane na nieruchomościach na których podczas wcześniejszych kontroli stwierdzono spalanie odpadów.
W dniu 25.11.2021 r., strażnicy podjęli interwencję w stosunku do dwóch mężczyzn przebywających w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha. Mężczyźni dziwnie się zachowywali, dlatego też zostali wylegitymowani, zdyscyplinowani do przestrzegania prawa i opuszczenia terenu parku.
W dniu 25.11.2021 r., w godzinach wieczornych dyżurny SM, otrzymał zgłoszenie o blokowaniu przejazdu w rejonie ul Słonecznej, Wysłany na miejsce patrol ustalił, że jeden z zaparkowanych samochodów nie był właściwie zabezpieczony i w związku z tym stoczył się z pochyłości i uderzył w inny zaparkowany samochód powodując jego uszkodzenia. W wyniku podjętej interwencji właściciele pojazdów postanowili dojść do porozumienia.
W dniu 26.11.2021 r., strażnicy podjęli czynności na ul. Jana Dekerta w związku zaparkowanymi na tej ulicy pojazdami, długotrwale nieużytkowanymi. W takiej sytuacji zabezpieczana jest dokumentacja zdjęciowa, a następnie przy współpracy z zarządcą drogi pojazdy są odholowywane na parking.
W dniu 26.11.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrolę na nieruchomości przy ul. Leona Wasilewskiego, pod kątem utrzymania czystości i porządku na posesji. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami , właściciel został zobligowany do podjęcia działań porządkowych. Po upływie terminu zostanie przeprowadzona rekontrola.
W dniu 26.11.2021 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. Bolesława Limanowskiego, w związku z pojazdem zaparkowanym w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się. Dla kierującego zostało wystawione wezwanie do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej, w celu wyciągnięcia konsekwencji.
W dniu 26.11.2021 r., na ul. Czystej, strażnicy podjęli interwencję w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, który biegał luzem na terenie miasta i został złapany przez osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta z terenu miasta. W wyniku tych działań znalazł się w schronisku, gdzie jak się okazało nie był psem bezpańskim. Na właściciela psa został nałożony mandat karny.
W dniu 26.11.2021 r., strażnicy podjęli interwencję na posesji przy ul. Ireny Przybysz, w związku ze spalaniem materiałów niedozwolonych. W tym przypadku odpady były spalane w ognisku rozpalonym na terenie nieruchomości. Osoba odpowiedzialna została ukarana w postępowaniu mandatowym.
W dniu 26.11.2021 r., strażnicy przeprowadzili rekontrolę na terenie prowadzonej inwestycji przy ul. Spółdzielczej, pod kątem utrzymania czystości i porządku oraz udokumentowania wywozu odpadów z terenu budowy. W związku z częściową realizacją wcześniej wydanych zaleceń, czynności będą kontynuowane.
W dniu 26.11.2021 r., na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej strażnicy podjęli interwencję w stosunku do kierującego pojazdem typu furgon, który zaparkował pojazd na ciągu pieszo-rowerowym, utrudniając korzystanie z niego oraz nie zastosował się do przepisów dotyczących tonażu pojazdów mogących parkować na chodniku. Podjęte czynności powinny skutkować stosowaniem się do przepisów w przyszłości.
W dniu 26.11.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrolę udokumentowania wywozu odpadów z miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, przy ul. Nowy Świat. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na osobę odpowiedzialną zostało wystawione wezwanie, w celu kontynuacji czynności.
W dniu 26.11.2021 r., w związku ze zgłoszeniem mieszkanki podjęto czynności na ul. Pięknej w związku z zapadającą się nawierzchnią w pobliżu studzienki usytuowanej w chodniku. O potrzebie podjęcia dalszych czynności powiadomiono właściwe służby.
W dniu 27.11.2021 r., na ul. Środkowej, strażnicy podjęli czynności w związku z parkowaniem pojazdu typu furgon w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący pojazdem, parkując w bezpośredniej bliskości przejścia ograniczył widoczność zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, powodując tym samym zagrożenie dla zdrowia i życia. Dla kierującego zostało wystawione wezwanie, w celu wyciągnięcia konsekwencji.
W dniu 27.11.2021 r., w związku z otrzymanym zgłoszeniem strażnicy podjęli czynności w rejonie ul. Spółdzielczej w związku z parkowaniem pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonymi. Funkcjonariusze wystawili wezwania, w celu kontynuacji czynności.

Podczas pełnionych służb dokonano 18 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 17 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 12 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 3 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia ulicznego, uszkadzania znaku drogowego.