tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 22 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
W dniu 8.11.2021 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha trzy osoby, z czego dwie spożywały alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził spożywanie alkoholu przez Jarosława M. oraz Łukasza G., którzy zostali za popełnione wykroczenie ukarani mandatami karnymi. Ponadto w trakcie interwencji trzecia osoba: Tomasza K. znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu zakłócał spokój i porządek publiczny, za co został również ukarany mandatem.
W dniu 8.11.2021 strażnicy podjęli interwencję na ul. Juliusza Słowackiego w związku ze zgłoszeniem o prawdopodobnym spalaniu odpadów w piecu. W trakcie kontroli osoba użytkująca piec nie przyznała się do spalania odpadów. W związku z tym, że istniejące okoliczności mogły świadczyć o spalaniu odpadów została pobrana próbka popiołu do badania, celem ustalenia stanu faktycznego. Dalsze czynności będą prowadzone po uzyskaniu wyniku badania próbki.
W dniu 8.11.2021 strażnicy podjęli interwencję na ul. 1 Maja w związku ze zgłoszeniem o prawdopodobnym spalaniu odpadów w piecu. W trakcie kontroli potwierdzono, że doszło do spalania odpadów w postaci desek pomalowanych farbą olejną. W związku z popełnionym wykroczeniem na sprawcę został nałożony mandat karny w wysokości 500 zł.
W dniu 8.11.2021 funkcjonariusze Straży Miejskiej, udzielili asysty pracownikom administracji, przy czynnościach przeprowadzanych w zasobach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 11.
W dniu 9.11.2021 strażnicy patrolując ulice miasta zauważyli przed jedną z posesji zlokalizowaną w rejonie ulicy Stefana Okrzei/Gabriela Narutowicza, bardzo dużą ilość liści na chodniku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i porządku na chodniku, który przylega do posesji, należy do właściciela nieruchomości. W tym przypadku jednak zostały zaniedbane ww. obowiązki i w związku z tym funkcjonariusze podjęli dalsze czynności mające na celu zdyscyplinowanie właściciela.
W dniu 9.11.2021r., dyżurny przyjął zgłoszenie od mieszkańca miasta o blokowaniu wjazdu/wyjazdu z posesji przy ul. Stanisława Moniuszki, poprzez zaparkowany tam pojazd marki Peugeot. Wysłany na miejsce patrol S.M., potwierdził zgłoszenie i podjął dalsze czynności, mające na celu wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do sprawcy wykroczenia.
W dniu 9.11. 2021 r., patrol S.M. podjął interwencję w związku z parkowaniem pojazdu marki BMW, na trawniku przy ul. Radziejowskiej. Zostało wystawione wezwanie do stawiennictwa w siedzibie S. M., w celu kontynuacji czynności.
W dniu 9.11.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrolę udokumentowania zawartych umów oraz posiadania udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na nieruchomościach przy ul. Stefana Żeromskiego, Poznańskiej, Opolskiej i Mokrej. Funkcjonariusze wystawili wezwania w celu dostarczenia stosownej dokumentacji.
W dniu 9.11.2021 r., strażnicy podjęli interwencję w stosunku do mężczyzny siedzącego na chodniku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas prowadzonych czynności ustalono, że stan zdrowia ww. nie wymaga udzielenia pomocy lekarskiej, a nietypowa sytuacja zaistniała w związku ze spożyciem znacznej ilości alkoholu. Dariusza P., który swym czynem nie popełnił wykroczenia dowieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę osobie dorosłej.
W dniu 10.11.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrolę udokumentowania zawartych umów oraz posiadania udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na nieruchomościach przy ul. Falistej, Władysława Choińskiego, Browarnej i Spółdzielczej. Funkcjonariusze wystawili wezwania w celu dostarczenia stosownej dokumentacji.
W dniu 10.11.2021 r., w związku z niszczeniem zieleni poprzez parkowanie samochodu marki Peugeot na trawniku przy ul. Wittenberga 12, co jest wykroczeniem z art. 144 Kodeksu Wykroczeń, funkcjonariusze S.M., wystawili wezwanie dla kierującego w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 10.11.2021 r., strażnicy podjęli interwencję w związku z rozwieszeniem na terenie miasta plakatów cyrku w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Sprawca wykroczenia, Krystian. K., został ukarany mandatem karnym oraz zobligowany do usunięcia rozwieszonych plakatów.
W dniu 10.11.2021 strażnicy podjęli interwencję na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w związku z parkowaniem samochodów marki Toyota oraz Volvo w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący bardzo często parkują przy przejściach dla pieszych bez zachowania min. 10 metrów odległości, co stwarza bardzo duże zagrożenie dla przechodniów chcących skorzystać z takiego przejścia.
W dniu 10.11.2021 na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej strażnicy ujawnili na ciągu pieszym pęknięty dekiel zabezpieczający studzienkę, co stwarzała zagrożenie dla przechodniów. Miejsce zostało doraźnie zabezpieczone i zostały powiadomione właściwe służby, w celu podjęcia dalszych działań.
W dniu 10.11.2021 w Parku Miejskim Przy ul. Karola Dittricha ujawniono oberwany kosz uliczny, a pozostała podstawa posiadała ostre elementy, stwarzające zagrożenie dla przechodniów. Patrol zabezpieczył podstawę taśmą biało-czerwoną i przekazał informację do U.M. , w celu podjęcia dalszych działań.
W dniu 10.11.2021r., operator monitoringu zauważył utrudnienia w poruszaniu się pieszych po chodniku w związku z pozostawieniem przez kierującego pojazdem zbyt małej szerokości chodnika. Przybyły na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie i dla kierującego pojazdem marki Volvo zostało wystawione wezwanie w celu kontynuacji czynności.
W dniu 10.11.2021r., operator monitoringu zauważył w Parku Seniora od strony ul. Franklina Roosevelta dwie osoby spożywające alkohol w postaci piwa. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol S.M. ujął Ewę Sz. oraz Pawła Sz., którzy za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 11.11.2021r., operator monitoringu zauważył na ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila, pojazd zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, który najprawdopodobniej nie posiadał stosownej karty parkingowej uprawniającej do parkowania w tym miejscu. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol S.M., potwierdził popełnienie wykroczenia i w związku z tym podjął czynności w stosunku do kierującego pojazdem, które zakończyły się skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.
W dniu 11.11.2021r. funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w uroczystościach Święta Niepodległości poprzez wystawienie pocztu sztandarowego, udział delegacji, zabezpieczenie przebiegu uroczystości, w tym przemarszu ulicami miasta oraz poprzez udział w zorganizowanym z tej okazji festynie dla dzieci, gdzie S.M., wystawiła swoje stoisko organizując różnorakie konkursy dla dzieci oraz umożliwiając obejrzenie radiowozu.
W dniu 12.11.2021 operator monitoringu zaobserwował mężczyznę, który spożywał alkohol w miejscu publicznym, tj. w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol ujął Piotra S., który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.
W dniu 12.11.2021 r., strażnicy przeprowadzili kontrolę udokumentowania zawartych umów oraz posiadania udokumentowania wywozu odpadów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na nieruchomościach przy ul. Akacjowej oraz Armii Krajowej. Funkcjonariusze wystawili wezwania w celu dostarczenia stosownej dokumentacji.
W dniu 12.11.2021 na ul. Pięknej udzielono pomocy osobie bezdomnej, niezaradnej życiowo, która miała również problemy zdrowotne. Wezwano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego, w celu oceny stanu zdrowia mężczyzny, który następnie został dowieziony w celu hospitalizacji do szpitala.
W dniu 13.11.2021 na posesji przy ul. Ireny Przybysz strażnicy przeprowadzili kontrolę przy piecu w związku z podejrzeniem spalania odpadów. Na miejscu potwierdzono spalanie niedozwolonych materiałów, w związku z tym na sprawce wykroczenia został nałożony mandat karny.
W dniu 13.11.2021 w związku z otrzymanym zgłoszeniem o dużym zadymieniu, strażnicy przeprowadzili kontrolę przy piecu na posesji przy ul. Franklina Roosevelta. Na miejscu nie stwierdzono spalania odpadów, a powstałe zadymienie wynikało z nieumiejętnego rozpalania w piecu.
W dniu 13.11.2021 na ul. 1 Maja strażnicy podjęli interwencję w związku z palącym się koszem na śmieci. Użyto gaśnicy i ugaszono palące się śmieci.
W dniu 14.11.2021 r. w rejonie ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila doszło do kolizji pojazdów. Bezpośrednio po kolizji sprawca zaczął uciekać z miejsca zdarzenia. Strażnicy w bezpośrednim pościgu ujęli sprawcę, Dawida K., w stosunku do którego użyto środków przymusu bezpośredniego. Jak należy przypuszczać, co potwierdzą dalsze badania, kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na miejsce zostało również wezwane Pogotowie Ratunkowe, w celu udzielenia pomocy osobie poszkodowanej, pasażerce drugiego pojazdu.
W dniu 12 i 14. 11. 2021 strażnicy podejmowali interwencję w związku z parkowaniem pojazdów w rejonach skrzyżowań oraz przejść dla pieszych ulic Gen. Władysława Sikorskiego, Stanisława Moniuszki, Jana Kilińskiego. Kierujący, parkując w ten sposób stwarzali bardzo duże zagrożenie dla pieszych oraz zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego jednocześnie narażając się na grzywny w postaci mandatów karnych w wysokości do 300 zł.
W dniu 13.11.2021 strażnicy podjęli interwencję na ul. Gen. Augusta Fieldorfa – Nila w związku z parkowaniem pojazdem marki Volkswagen bez uprawnień na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. O bezmyślności kierującego świadczy fakt zaparkowania pojazdu na dwóch wyznaczonych w tym miejscu stanowiskach. Za popełnione wykroczenie na Rafała Ż., został nałożony mandat karny w wysokości 500 zł.
Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 27 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, 9 dotyczyło m.in. osoby leżącej na chodniku, palących się śmieci w koszu ulicznym, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych.