tel. alarmowy – 986

W okresie 04.10.-10.10.2021 Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
W dniu 04.10.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w lokalu przy ul. Józefa Mireckiego, starsza osoba nie może opuścić mieszkania, ze względu na zatrzaśnięte drzwi. W celu udzielenia pomocy osobie, zgłoszenie o uszkodzonym zamku zostało przekazane do administratora PGM.
W dniu 04.10.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące leżącego nietrzeźwego mężczyzny, przy placu zabaw na ul. Romualda Mielczarskiego. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna po przeprowadzonych badaniach w ZOZ został przewieziony do PDOZ i osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 05.10.2021 za popełnione wykroczenie na Andrzeja W., został sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Funkcjonariusze SM zaproponowali bezdomnemu mężczyźnie pobyt w Monarze, na co Andrzej W. wyraził zgodę i po uzgodnieniach został zabrany przez pracownika placówki w Oryszewie.
W dniu 04.10.2021 funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, zauważyli leżącą osobę na chodniku, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Jak się okazało mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Piotr Ś., po przebadaniu w ZOZ, został osadzony do wytrzeźwienia w PDOZ. W dniu 05.10.2021 za popełnienie nieobyczajnego wybryku, na ww. została nałożona kara grzywny.
W dniu 05.10.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że przy ul. Nowy Świat na pomoście zbiornika wodnego, leży osoba. Na miejscu funkcjonariusze SM zastali leżącą kobietę, będącą pod wpływem alkoholu, w warunkach zagrażających jej życiu i zdrowiu. Ww. została przewieziona do siedziby SM, gdzie po kontakcie telefonicznym ze swoim partnerem, została przez niego zabrana. Za popełnienie wykroczenie Mariia V., została ukarana mandatem karnym.
W dniu 05.10.2021 patrol SM na ul. Tadeusza Kościuszki, wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen, który naruszył przepisy ruchu drogowego, poprzez jego zaparkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, ograniczając również widoczność innym kierującym.
W dniu 06.10.2021 patrol SM przeprowadził kontrolę wywozów nieczystości stałych z punktów prowadzących działalność gospodarczą, usytuowanych przy Bolesława Limanowskiego, pomiędzy ul. Środkową a ul. Kasztanową. W pięciu przypadkach kontrola nie wykazała nieprawidłowości, natomiast w kolejnych pięciu zostały wystawione wezwania, w celu przedstawienia dokumentów z realizacji aktualnych wywozów.
W dniu 06.10.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd marki Peugeot, zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierujący Sławomir Ś., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 06.10.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Lexus, którego kierujący zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się” oraz w rejonie przejścia dla pieszych. Została sporządzona dokumentacja do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.
W dniu 07.10.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące wydobywającego się dymu z komina w budynku przy ul. 1 Maja, o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę paleniska, w trakcie której stwierdzono spalanie mebli. Za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią na Lecha Z., został nałożony mandat karny.
W dniu 07.10.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Józefa Mireckiego pojazd marki Peugeot, którego kierujący zaparkował na chodniku w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 08.10.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na skrzyżowaniu ul. Gabriela Narutowicza z ul. Józefa Mireckiego, kolizję drogową z udziałem dwóch pojazdów osobowych marki Opel i Skoda. Informację o zdarzeniu przekazano do służb podejmujących czynności przewidziane prawem.
W dniu 08.10.2021 zgodnie z wydanymi decyzjami, funkcjonariusze SM asystowali przy odholowaniu trzech pojazdów, których stan wskazywał, że są długotrwale nieużytkowane. Na parking przy ul. Przemysłowej odholowano z ul. gen. Władysława Sikorskiego pojazd marki Opel, z ul. Romualda Mielczarskiego pojazd marki Toyota i z ul. Marii Nietrzebki pojazd marki Mitsubishi, tym samym udostępniono mieszkańcom kolejne wolne miejsca do parkowania.
W dniu 09.10.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Jaktorowskiej pojazd ciężarowy, wjeżdżający na nieruchomość, zniszczył nawierzchnię wjazdu. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusze SM legitymowali kierującego oraz sporządzili stosowną dokumentację, w celu podjęcia dalszych czynności odszkodowawczych.
W dniu 09.10.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano w godzinach nocnych na ul. Stefana Żeromskiego, dziwnie zachowującą się kobietę. Po chwili zauważono, że kobieta jest w zaawansowanej ciąży i prawdopodobnie ma dolegliwości bólowe. Kobietą zajął się przechodzący mężczyzna. W celu sprawdzenia, czy jest potrzebna pomoc kobiecie, zdarzenie zostało przekazane do właściwych służb.
W dniu 10.10.2021 wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że jego pojazd stojący w zatoce parkingowej przy ul. Marii Nietrzebki, został zablokowany przez inny pojazd. Na miejscu zgłoszenie potwierdziło się. Za utrudnienie wyjazdu z parkingu funkcjonariusze SM na kierującą pojazdem marki Hyundai Agnieszkę S., nałożyli mandat karny.
W dniu 10.10.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, w godzinach nocnych zauważono leżącego mężczyznę na chodniku przy ul. Adama Mickiewicza. Zgłoszenie zostało przekazane do służb, w celu podjęcia czynności przewidzianych prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 54 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 40 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, 13 dotyczyło m.in. zanieczyszczonych miejsc publicznych, niesprawnego oświetlenia ulicznego, leżącego mężczyzny, kobiety ciężarnej, mającej dolegliwości bólowe na ulicy.