tel. alarmowy – 986

W okresie 16.08.-22.08.2021 Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 44 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
W dniu 16.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono przy
ul. Mostowej pojazd marki Mercedes, którego kierujący parkując na terenie przeznaczonym pod zieleń, dopuścił się wykorzystania pasa drogowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Funkcjonariusze SM na miejscu wystawili wezwanie dla kierującego.
W dniu 16.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano przy ul. ks. Ottona Wittenberga pojazd marki Renault, którego kierujący zaparkował w miejscu czasowego obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 16.08.2021 w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, patrol SM podjął interwencję na ul. ks. Ottona Wittenberga, w stosunku do kierującej pojazdem marki Nissan – Estery W., która zaparkowała pojazd w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie ww. została ukarana mandatem karnym.
W dniu 16.08.2021 patrol SM podjął czynności na ul. Szarych Szeregów, gdzie kierująca pojazdem marki Kia, zaparkowała pojazdem w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego na Monikę W., został nałożony mandat karny.
W dniu 17.08.2021 do SM wpłynęła informacja e-mail od mieszkanki, dotycząca podrzucenia odpadów budowlanych na ul. Kanałowej, przez kierującego pojazdem marki Citroen. Z załączonej dokumentacji fotograficznej, ustalono właściciela pojazdu. Jan P., który jak się okazało podczas prowadzonych czynności potwierdzono, że popełnił wykroczenie z art. 145 K.W., za co został ukarany mandatem karnym.
W dniu 17.08.2021 dyżurny SM odebrał zgłoszenie od mieszkanki, że jej pies został zaatakowany przez psy, które wybiegły z posesji przy ul. Kutnowskiej. Wysłany na miejsce zgłoszenia, patrol SM, podjął czynności w stosunku do właściciela psów Tymoteusza N., który został ukarany mandatem karnym, za niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Zgłaszającej udzielono pouczenia.
W dniu 17.08.2021 patrol SM interweniował w stosunku do kierującego Roberta P., który zaparkował pojazd marki Ford w rejonie skrzyżowania ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
z ul. Jana Dekerta. Na kierującego Roberta P., został nałożony mandat karny.
W dniu 17.08.2021 funkcjonariusze SM patrolując ulice miasta Żyrardowa, w godzinach wieczornych zauważyli kierującego rowerem, który poruszał się po ul. Michała Ossowskiego, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Taka sama sytuacja miała miejsce na ul. gen. Władysława Sikorskiego. Za popełnione wykroczenie na Piotra K. i Grzegorza K., zostały nałożone mandaty karne.
W dniu 17.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. gen Władysława Sikorskiego pojazd marki Volkswagen, którego kierujący zaparkował w miejscu obowiązywania znaku b-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 17.08.2021 patrol SM zauważył pojazd marki Ford, zaparkowany na przystanku komunikacji publicznej przy ulicy al. Partyzantów. W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego, funkcjonariusze SM podjęli interwencję w stosunku do kierującego Jakuba S., która zakończyła się nałożeniem mandatu karnego na kierującego.
W dniu 17.08.2021 mieszkaniec miasta dokonał zgłoszenia do dyżurnego SM, że na ul. Romualda Mielczarskiego stoi rozbity, nieużytkowany pojazd marki Toyota. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Dotarto do właściciela pojazdu i zobligowano do usunięcia pojazdu w ustalonym terminie.
W dniu 18.08.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Henryka Sienkiewicza. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen.
W dniu 18.08.2021 patrol SM realizował zgłoszenie dotyczące kierujących, którzy parkując na ul. Borucha Szulmana, nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
Za naruszenie przepisów ruchu drogowego na kierującego pojazdem marki Bentley – Radosława Z., kierującą pojazdem marki Toyota – Małgorzatę D., i kierującą pojazdem marki Kia – Wioletę F., nałożono mandaty karne oraz wystawiono jedno wezwanie na pojazd marki Fiat.
W dniu 18.08.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że przed klatką schodową bloku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada, leży pijany mężczyzna. Wysłany na interwencję patrol SM, za nieobyczajny wybryk nałożył na Konrada C. mandat karny.
Po zakończonych czynnościach mężczyzna udał się do miejsca zamieszkania.
W dniu 18.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. 1 Maja pojazd marki Renault, którego kierujący nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”, blokując jednocześnie cały pas ruchu. Patrol SM na miejscu zastał kierującego Mariusza M., który został ukarany mandatem karnym.
W dniu 19.08.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że jego pies został pogryziony przez psa innej osoby. Patrol SM po dotarciu na miejsce zgłoszenia, nałożył mandat karny na Piotra P., za niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
W dniu 19.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ul. Józefa Mireckiego pojazd marki Skoda, którego kierujący, zaparkował w miejscu przeznaczonym dla osoby o obniżonej sprawności ruchowej. Patrol SM na miejscu potwierdził brak wyłożonych uprawnień do parkowania w ww. miejscu, wystawiając wezwanie. Analogiczna sytuacja miała miejsce na pl. marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie również zostało wystawione wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volvo.
W dniu 19.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. gen. Władysława Sikorskiego pojazd dostawczy marki Opel, zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM, za popełnione wykroczenie na Przemysława N., nałożył karę grzywny.
W dniu 19.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Borucha Szulmana stoją nieprawidłowo parkujące pojazdy. Za niezastosowanie się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”, funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny na kierującego pojazdem marki Mazda – Sławomira N. oraz kierującą pojazdem marki Skoda – Joannę S.
W dniu 19.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd marki Skoda, którego kierujący zaparkował
w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Wysłany na interwencję patrol SM na miejscu zastał kierującego Grzegorza T., który za naruszenie przepisów ruchu drogowego został ukarany mandatem karnym.
W dniu 19.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki ul. Henryka Sienkiewicza, że na klatce schodowej budynku przebywają pijani mężczyźni, którzy poprzez głośne zachowanie, zakłócają spokój. Patrol SM na miejscu zgłoszenia zastał mężczyznę pod wpływem alkoholu, który spadł ze schodów doznając urazu głowy. Funkcjonariusze SM wezwali do Przemysława K. zespół ratownictwa medycznego, który zabrał ww. w celu hospitalizacji.
W dniu 19.08.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że przy budynku na ul. Jana Dekerta, zapadł się chodnik przy studzience kanalizacyjnej. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. W związku z zagrożeniem dla ruchu pieszych, miejsce zostało prowizorycznie oznakowane taśmą biało-czerwoną, a zgłoszenie przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, celem pilnej realizacji.
W dniu 20.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono przy ul. Bolesława Limanowskiego przed budynkiem Resursy, osobę spożywającą alkohol w miejscu objętym zakazem. Za popełnione wykroczenie patrol SM na Martę W., nałożył mandat karny oraz udzielił jednego pouczenia.
W dniu 20.08.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące zablokowania wejścia do pojazdu przez inny pojazd. Na miejscu patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Skoda, który poprzez niewłaściwe parkowanie, uniemożliwił zgłaszającemu wejście do pojazdu marki Suzuki.
W dniu 20.08.2021 funkcjonariusze SM patrolując ulice miasta Żyrardowa, zauważyli na ul. Akacjowej osobę spalającą odpady organiczne na nieruchomości. Za naruszenie przepisów ustawy o odpadach, na Romana R. został nałożony mandat karny.
W dniu 21.08.2021 w związku ze zgłoszeniem do dyżurnego SM, dotyczącym nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Borucha Szulmana, patrol SM udał się na miejsce zgłoszenia, gdzie zostały wystawione cztery wezwania dla kierujących, którzy parkując nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 21.08.2021 funkcjonariusze SM w trakcie patrolu, zauważyli na ul. Izy Zielińskiej
i Bolesława Limanowskiego kierujących rowerami, którzy przemieszczali się po zmroku, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Na Leszka K. i Jacka A. zostały nałożone mandaty karne.
W dniu 22.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono duże ilości liści zalegających na chodnikach przy ul. Gabriela Narutowicza i Józefa Mireckiego. W pierwszym przypadku rozpoczęto czynności wyjaśniające, natomiast w drugim przeprowadzono rozmowę z pracownikiem firmy, obligując do uprzątnięcia chodnika.
W dniu 22.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że od strony podwórka przy ul. Bolesława Limanowskiego stoi otwarty pojazd marki Fiat. Na miejscu patrol SM potwierdził zgłoszenie. Po sprawdzeniu uzyskano informację, że pojazd nie figuruje jako utracony. Patrol SM zabezpieczył dokumenty i wartościowe rzeczy pozostawione w środku pojazdu, które będą do odbioru po stawieniu się właściciela samochodu.
Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 38 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 25 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, 9 dotyczyło m.in. zanieczyszczonych miejsc publicznych, uszkodzonego urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego, nagannego zachowania osób.