tel. alarmowy – 986

W okresie 09.08.-15.08.2021 Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 58 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
W dniu 09.08.2021 do dyżurnego SM mieszkanka zgłosiła, że na ul. Tadeusza Kościuszki szedł mężczyzna prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, który niosąc szybę przewrócił się
i okaleczył. Zgłaszająca oświadczyła, że powiadomiła również Zespół Ratownictwa Medycznego. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie i wspomógł w działaniach przybyłych ratowników medycznych, którzy po udzieleniu pierwszej pomocy mężczyźnie, zabrali go celem hospitalizacji, gdyż doszło do przecięcia powłoki brzusznej. Osobie zgłaszającej należą się podziękowania za właściwą postawę, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia drugiej osoby.
W dniu 09.08.2021 do SM wpłynęło zgłoszenie e-mail, dotyczące bardzo zanieczyszczonego terenu na ul. gen. Józefa Hallera, przy kontenerach na odpady komunalne. Po umówionej kontroli z administratorami budynków i terenu ustalono, że teren zostanie uprzątnięty w wyznaczonym terminie, co też zostało zrealizowane.
W dniu 09.08.2021 patrol SM podjął czynności w stosunku do kierującego pojazdem marki Opel, który zaparkował w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych na
ul. Gabriela Narutowicza. Kierującemu Piotrowi S. udzielono pouczenia oraz nakazano przeparkować pojazd.
W dniu 09.08.2021 w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, funkcjonariusze SM zauważyli na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila pojazd marki Ford, zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez wymaganych do tego uprawnień. W trakcie czynności do patrolu SM podeszła kierująca Magdalena D., która za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym.
W dniu 09.08.2021 funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, zauważyli na ul. Szpitalnej pojazd marki Volkswagen, zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych. W trakcie podjętych czynności stawił się kierujący Wojciech P., który został pouczony oraz zobligowany do przeparkowania pojazdu.
W dniu 10.08.2021 patrol SM realizując zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo parkujących pojazdów na ul. Borucha Szulmana, wystawił wezwanie na pojazd marki Mazda. Na miejscu zastano kierującą drugim pojazdem marki Seat, która nie zastosowała się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie Ilona F., została ukarana mandatem karnym.
W dniu 10.08.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, na ul. Stefana Żeromskiego zauważono pojazd dostawczy, zaparkowany na ciągu rowerowo-pieszym. Patrol SM na miejscu zastał kierującego w pojeździe, któremu nakazano natychmiast przestawić pojazd w miejsce dozwolone.
W dniu 10.08.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące uszkodzonego znaku drogowego na ul. Bolesława Limanowskiego, po którym pozostała zgięta, metalowa rurka na chodniku. Patrol SM na miejscu oznakował metalowy element taśmą biało-czerwoną. Informacja o uszkodzeniu została przekazana do Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego w Urzędzie Miasta Żyrardowa.
W dniu 10.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono przekręconą tarczę znaku drogowego na ul. Józefa Mireckiego. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM, przywrócił prawidłowe ustawienie tarczy znaku.
W dniu 11.08.2021 patrolując ulice miasta Żyrardowa, funkcjonariusze SM wystawili trzy wezwania na pojazdy zaparkowane przy ul. Słonecznej, których kierujący nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 11.08.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila pojazd marki Porsche, którego kierujący zaparkował na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez wymaganych do tego uprawnień. Do patrolu SM w trakcie podjętej interwencji podszedł kierujący Paweł M., który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.
W dniu 11.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie dotyczące, zaparkowanych pojazdów
w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym w tym celu na ul. Spółdzielczej. Wysłany na interwencję patrol SM wystawił wezwanie na nieprawidłowo zaparkowany pojazd marki Honda. Na wystawione wezwanie stawił się Adam S., który za naruszenie przepisów ruchu drogowego, został ukarany mandatem karnym.
W dniu 11.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie o zgiętym znaku drogowym przy
ul. Władysława Reymonta. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Informację
o uszkodzonym znaku przekazano do zarządcy drogi.
W dniu 12.08.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o nieprzestrzeganiu obowiązku noszenia maseczek przez klientów w supermarkecie przy ul. Jana Skrowaczewskiego. Wysłany na miejsce patrol SM przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z kierownikiem obiektu, dotyczącą przestrzegania przepisów w związku z Covid-19, przez klientów wchodzących do sklepu.
W dniu 13.08.2021 mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Spółdzielczej przed blokiem, stoją pojazdy zaparkowane w strefie zamieszkania, poza wyznaczonym do tego parkingiem. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM wystawił cztery wezwania na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.
W dniu 13.08.2021 mieszkaniec zgłosił, że znalazł na ul. Jana Dekerta pozostawianą klatkę ze świnką morską. Mieszkańcowi udzielono pomocy w przyjęciu zwierzątka do schroniska dla zwierząt.
W dniu 14.08.2021 wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Gabriela Narutowicza jest potrzebna pomoc medyczna dla młodego mężczyzny, który prawdopodobnie może mieć udar, albo być po użyciu środków odurzających i dziwnie się zachowuje. Wysłany na miejsce patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie, zastając mężczyznę na ulicy. Wezwany zespół pogotowia ratunkowego po przebadaniu, nie stwierdził zagrożenia życia mężczyzny. Za popełnione wykroczenie wyczerpujące znamiona nieobyczajnego wybryku Arkadiusz R., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 14.08.2021 wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Legionów Polskich przy ul. ks. Ottona Wittenberga stoją nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Patrol SM na miejscu wystawił dwa wezwania dla kierujących, którzy nie zachowali 10 m odległości od przejścia dla pieszych.
W dniu 14.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. gen. Józefa Bema wydobywa się z komina dym o nieprzyjemnym zapachu. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM przeprowadził kontrolę pieca, nie stwierdzając nieprawidłowości. Piec był opalany drewnem, a zadymienie spowodowane było nieumiejętnym rozpalaniem.
W dniu 14.08.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od ochrony dworca PKP przy pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego, dotyczące zakłócania spokoju i porządku publicznego przez mężczyznę, będącego pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Wyprowadzono mężczyznę z poczekalni, w której oczekiwali podróżni, również z dziećmi. Za popełnione wykroczenie na Adama P., został nałożony mandat karny. Ww. skorzystał z prawa odmowy jego przyjęcia. Dalsze czynności wyjaśniające w sprawie, będą obligatoryjnie skutkowały złożeniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.
W dniu 14.08.2021 zostało przekazane do dyżurnego SM zgłoszenie, dotyczące leżącego na chodniku przy ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, pijanego mężczyzny. Na miejscu zastano siedzącego mężczyznę, który nie potrzebował pomocy medycznej. Ww. został doprowadzony do pobliskiego miejsca zamieszkania.
W dniu 15.08.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki ul. Ziołowej, której wyjazd z posesji został zablokowany przez zaparkowany pojazd marki Opel. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Na kierującego pojazdem Mateusza W., został nałożony mandat karny.
W dniu 15.08.2021 strażnicy zabezpieczali trasę biegu ,,Tropem Wilczym”, zorganizowanego ku pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 20 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 12 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, 7 dotyczyło m.in. padliny gołębia na jezdni, przekrzywionych znaków drogowych, niesprawnej latarni oświetlenia ulicznego, osoby leżącej na ławce, niewłaściwym zachowaniu młodzieży w Eko Parku.