tel. alarmowy – 986

W okresie 07.06.-13.06.2021 r. Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 70 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 07.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca o poluzowanym deklu studzienki deszczowej na ul. Jaktorowskiej. Wysłany na miejsce patrol SM we własnym zakresie ustawił dekiel studzienki do prawidłowej pozycji.
W dniu 07.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Borucha Szulmana. Wysłany na interwencję patrol SM wystawił cztery wezwania na pojazdy, których kierujący nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 07.06.2021 do dyżurnego SM zadzwoniła Pani Agnieszka W., z prośbą o pomoc na parkingu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ponieważ jej pojazd został zablokowany przez inny pojazd. Patrol SM na miejscu udzielił pomocy zgłaszającej w wyjechaniu z miejsca parkingowego.
W dniu 07.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ul. Gabriela Narutowicza pojazd marki Toyota, zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego. Na wezwanie stawiła się Estera M., która za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym.
W dniu 07.06.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. 1 Maja kierującego, który zaparkował pojazd marki Fiat na chodniku, za pasem zieleni, w miejscu obowiązywania znaku B- 36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Wysłany na miejsce patrol SM, za popełnione wykroczenie nałożył na Zdzisława Ł. mandat karny.
W dniu 07.06.2021 za pomocą systemu monitoringu, ujawniono na ul. 1 Maja pojazd marki Mercedes, którego kierujący zaparkował na chodniku, w rejonie przejścia dla pieszych. W trakcie interwencji patrolu SM, przyszedł kierujący pojazdem Zhang Z., który za naruszenie przepisów ruchu drogowego, został ukarany mandatem karnym gotówkowym.
W dniu 07.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazd marki Opel, który całkowicie zablokował ruch pieszych na chodniku, nie pozostawiając 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 07.06.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ulicy Środkowej dwa pojazdy, zaparkowane na chodniku w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił dwa wezwania dla kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego (foto nr 6).
W dniu 07.06.2021 funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen, który zaparkował samochód na trawniku, przy ul. Tadeusza Kościuszki (foto nr 7).
W dniu 08.06.2021 patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, który zaparkował pojazd marki Nissan w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, na ul Polskiej Organizacji Wojskowej. Zdarzenie zostało zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu miejskiego.
W dniu 08.06.2021 patrol SM udzielił pomocy starszemu, schorowanemu mężczyźnie, który siedział na ławce przy ul. Stefana Okrzei i nie był w stanie samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze SM dowieźli mężczyznę na wskazany adres, odprowadzili do lokalu i przekazali rodzinie pod opiekę (foto nr 9, 9a).
W dniu 08.06.2021 po zgłoszeniu mieszkańca, patrol SM podjął interwencję na ul. Karola Hiellego, w stosunku do dwóch pojazdów, których kierujący nie zastosowali się do znaku B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Na nieprawidłowo parkujące pojazdy zostały wystawione wezwania.
W dniu 08.06.2021 w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, patrol SM podjął interwencję na ul. Henryka Sienkiewicza, gdzie notorycznie są łamane przepisy ruchu drogowego. W tym dniu na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, zostało wystawione sześć wezwań.
W dniu 08.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na terenie ,,Parku Seniora” przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, kobietę spożywającą alkohol w miejscu publicznym. Za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na Sylwię M. został nałożony mandat karny (foto nr 24.).
W dniu 08.06.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy na ul. ks. Ottona Wittenberga. Wysłany na miejsce patrol SM ukarał kierującego mandatem karnym oraz udzielił jednego pouczenia.
W dniu 09.06.2021 patrol SM nałożył mandat karny na Monikę M., która po zmroku przemieszczała się rowerem ulicą Bolesława Limanowskiego, bez wymaganego przepisami oświetlenia (foto nr 14).
W dniu 09.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, z prośbą o umieszczenie znalezionego na ul. Wypoczynkowej, małego kotka. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby zajmującej się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt na terenie miasta Żyrardowa.
W dniu 09.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące pojazdów parkujących na ul. Borucha Szulmana, których kierujący nie stosują się do znak B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie na kierującą pojazdem marki Ford Monikę G. oraz kierującą pojazdem marki Skoda Magdalenę S., patrol SM nałożył mandaty karne.
W dniu 09.06.2021 za pomocą systemu monitoringu, zaobserwowano kierującego pojazdem marki BMW, który zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Okrzei z ul. Waleriana Łukasińskiego. W związku z popełnionym wykroczeniem została sporządzona dokumentacja do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających przez SM.
W dniu 09.06.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego zauważono kierującego, który na ul. Stefana Okrzei zaparkował pojazdem dostawczym na przejściu dla pieszych. W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego, została sporządzona dokumentacja do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających przez SM.
W dniu 10.06.2021 w godzinach porannych, dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, leżącego przy sklepie na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Wysłany na zgłoszenie patrol SM, na miejscu zastał dwóch młodych mężczyzn zakłócających spokój i porządek publiczny, po spożyciu alkoholu. Za popełnione wykroczenie Jakub F. i Paweł W. zostali ukarani mandatami karnymi.
W dniu 10.06.2021 mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ulicy Leszczynowej jest wysypana hałda piachu. Patrol SM na miejscu pouczył Tomasza P., prowadzącego prace ziemne. Ww. zobowiązał się do uprzątnięcia piachu, co zostało potwierdzone w godzinach późniejszych przez funkcjonariuszy SM.
W dniu 10.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące stojącego od dwóch dni roweru miejskiego, w ogródku przy ul. Józefa Mireckiego. Po poinformowaniu centrum rowerowego okazało się, że rower jest skradziony. Serwis techniczny przyjął informację o konieczności odebrania roweru z ww. miejsca.
W dniu 10.06.2021 po zgłoszeniu do dyżurnego SM, funkcjonariusze podjęli czynności na ul. Borucha Szulmana, w stosunku do nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu marki Opel. Kierujący nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Na wystawione wezwanie stawił się właściciel pojazdu Kamil D., który za niewskazanie kierującego, który popełnił ww. wykroczenie, otrzymał mandat karny .
W dniu 10.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie dotyczące dwóch pojazdów – marki Volkswagen na ul. Al. Partyzantów, bez tablic rejestracyjnych i marki Nissan na ul. Józefa Mireckiego, bez powietrza w kołach, których stan wskazuje na to, że są od dawna nieużytkowane. Patrol SM sporządził dokumentację do zarządcy drogi, w celu wydania decyzji o usunięci nieużytkowanych pojazdów na parking strzeżony.
W dniu 10.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące podejrzenia spalania śmieci w piecu, ze względu na wydobywający się dym z komina w budynku przy ul. 1 Maja. Wysłany na zgłoszenie patrol SM przeprowadził kontrolę paleniska, w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości. Z wykonanych czynności został sporządzony protokół kontrolny.
W dniu 10.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Henryka Sienkiewicza. Wysłany na interwencję patrol SM, wystawił trzy wezwania dla kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 10.06.2021 w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, funkcjonariusze SM zauważyli na ul. Legionów Polskich, kierującego rowerem po zmroku, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Za popełnione wykroczenie Krzysztof K., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 11.06.2021 funkcjonariusze SM na ul. 1 Maja, udzielili asysty pracownikom administracji PGM, w związku z potrzebą komisyjnego otwarcia lokalu, w którym został pozostawiony kot bez opieki, ze względu na długotrwałą nieobecność lokatorki. Asysta odbyła się przy współpracy PSP, dzięki której kot został wyjęty z mieszkania, a następnie oddany do schroniska .
W dniu 11.06.2021 patrol SM podjął czynności w stosunku do kierującego pojazdem marki Ford, który zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. Stanisława Moniuszki z ul. Juliusza Słowackiego. Za popełnione wykroczenie Margaret W. została ukarana mandatem karnym.
W dniu 11.06.2021 w godzinach nocnych za pomocą systemu monitoringu, zaobserwowano mężczyznę dewastującego zaparkowany pojazd na ul. Józefa Mireckiego. Mężczyzna za pierwszym razem próbował się włamać do pojazdu, a za drugim razem rzucał dużym kawałkiem betonu w pojazd, wybijając jego tylną szybę. Zauważone zdarzenie zostało przekazane do dalszych czynności przewidzianych prawem.
W dniu 11.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące młodzieży, która podpaliła stół na terenie Oratorium, przy ul. Salezjańskiej. Na miejscu zastano księdza i trzech nieletnich, z którymi została przeprowadzona rozmowa pouczająca. Wezwano rodziców, w celu odebrania chłopców, z którymi została przeprowadzona rozmowa wychowawcza. Rodzice doszli do porozumienia z księdzem).
W dniu 12.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach na ul. Borucha Szulmana. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił pięć wezwań dla kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 12.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące spadających cegieł z budynku na zaparkowane pojazdy przy ul. 1 Maja. Powiadomiono kierownika PGM, który wysłał na miejsce pracownika dyżurującego. Sporządzono stosowną dokumentację z prowadzonych czynności.
W dniu 12.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, leżącym na chodniku przy ul. Piotra Wysockiego. Wezwano na miejsce zespół ratownictwa medycznego, w celu przebadania mężczyzny. W związku z brakiem przeciwskazań medycznych Andrzej B., został przewieziony do PDOZ i osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 13.06.2021 za nieobyczajny wybryk ww. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 13.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące nieprawidłowo parkujących pojazdów na skrzyżowaniu ul. Promiennej z ul. Andrzeja Struga. Wysłany na miejsce patrol SM, za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wystawił wezwania na trzy pojazdy.
W dniu 13.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące zaparkowanych pojazdów typu TIR na ul. Czystej, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM na miejscu wystawił trzy wezwania dla kierujących, którzy nie zastosowali się do przepisów ruchu drogowego.
Podczas pełnionych służb dokonano 22 legitymowania prewencyjne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 34 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 27 dotyczyło zdarzeń drogowych 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 5 dotyczyło m.in. zanieczyszczenia miejsc publicznych, dewastacji pojazdu zaparkowanego na ulicy.