tel. alarmowy – 986

W okresie 28.06.-04.07.2021 r. Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
W dniu 28.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące wydobywającego się dymu z komina budynku usytuowanego przy ul. Leszno, powodującego zadymienie i uciążliwość. Patrol SM przeprowadził kontrolę paleniska w budynku, gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 28.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące zamieszkiwania obcokrajowców w budynku przy ul. rtm. Witolda Pileckiego, gdzie są wystawione duże ilości śmieci. Patrol SM przeprowadził kontrolę pod kątem zamieszkujących i zgłoszonych osób w deklaracji, w celu naliczania właściwej opłaty za wywóz nieczystości.
W dniu 28.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Toyota, którego kierująca zaparkowała przy przejściu dla pieszych na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Została sporządzona stosowna dokumentacją do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.
W dniu 28.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na wjeździe do szpitala przy ul. Bolesława Limanowskiego, stoi zaparkowanym pojazd przy przejściu dla pieszych na wysokości linii podwójnej ciągłej, jednocześnie blokując chodnik. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Mercedes.
W dniu 29.06.2021 do dyżurnego SM zgłosił się mieszkaniec i poinformował, że ma zablokowany wyjazd z posesji przy ul. 1 Maja, przez zaparkowany pojazd marki Peugeot. Interweniujący patrol SM, wezwał na miejsce osobę zajmującą się holowaniem pojazdów. W trakcie prowadzonych czynności, stawiła się kierująca Agata L., która za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym oraz poniosła koszty dojazdu pojazdu holownika.
W dniu 30.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że klienci supermarketu przy ul. Adama Mickiewicza, chodzą bez maseczek ochronnych. Patrol SM na miejscu przekazał trzem osobom maseczki, udzielając jednocześnie pouczeń, w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi COVID-19.
W dniu 30.06.2021 za pomocą systemu monitoringu, zauważono na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd marki Mercedes, zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Wysłany na miejsce patrol SM, za popełnione wykroczenie nałożył na kierującego Damiana K., karę grzywny.
W dniu 30.06.2021 w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, funkcjonariusz SM zaobserwowali bujnie rozrastającą się zieleń, która utrudnia ruch przechodzących osób chodnikiem przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Powyższą informację przekazano zarządcy terenu do realizacji.
W dniu 01.07.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące zaparkowanego zespołu pojazdów o długości przekraczającej 12 m lub dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t na terenie zabudowanym, poza wyznaczonym do tego parkingiem. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 01.07.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące zaparkowanego pojazdu ciężarowego na chodniku przy ul. Środkowej. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Dla kierującego pojazdem marki Mercedes zostało wystawione wezwanie.
W minionym tygodniu, do dyżurnego SM wpłynęło kilka zgłoszeń, dotyczących wałęsających się bezpańskich psów po ulicach. Wszystkie zgłoszenie zostały przekazane do osoby zajmującej się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt z terenu miasta Żyrardowa, w celu umieszczenia w schronisku przy ul. Czystej. Straż Miejska apeluje do mieszkańców o zapewnienie opieki swoim zwierzakom, a w szczególności podczas wakacyjnych wyjazdów.
W dniu 02.07.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące, uszkodzonego roweru miejskiego, leżącego na podwórku przy ul. Gabriela Narutowicza. Wysłany na miejsce patrol SM zastał porzucony rower, z którego zostały zdemontowane koła. Powyższą informację przekazano do firmy obsługującej wynajem rowerów.
W dniu 02.07.2021 wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, której pies prowadzony na smyczy w rejonie ul. ks. Ottona Wittenberga, został zaatakowany przez psa, wypuszczonego z lokalu bez nadzoru. Pokrzywdzona wskazała miejsce, z którego lokalu wydostało się agresywne zwierzę. Interweniujący patrol SM za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, na właścicielkę psa Elżbietę G., nałożył karę grzywny.
W dniu 02.07.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że przy ul. Mostowej leży przewrócony TOI TOI. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do PGM, w celu jego prawidłowego ustawienia.
W dniu 03.07.2021 w godzinach nocnych, za pomocą systemu monitoringu zaobserwowano grupę osób na pl. Jana Pawła II, która bije się między sobą. Zgłoszenie zostało przekazane do podjęcia czynności przewidzianych prawem przez właściwe służby.
W dniu 03.07.2021 patrol SM podjął czynności na ul. Borucha Szulmana, w stosunku do nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Za niezastosowanie się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się, kierująca pojazdem marki Citroen Justyna P., została ukarana mandatem karnym oraz wystawione zostały wezwania na pozostałe pojazdy.
W dniu 03.07.2021 patrol SM zauważył w Parku Seniora przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, uszkodzone siedzisko przy stole do gry w szachy. Powyższą informacje przekazano do realizacji przez WGK UM.
Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 27 dotyczyło zdarzeń drogowych 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 7 dotyczyło m.in. niesprawnego oświetlenia ulicznego, plakatów umieszczonych bez zgody administratora, bójki osób, dzieci biegających po nowo nasadzonych roślinach.