tel. alarmowy – 986

W powyższym okresie Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 45 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 24.05.2021 r. za pomocą monitoringu miejskiego, zaobserwowano w Parku Seniora, przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego mężczyznę, który nie stosuje się do zapisu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dariusz B., za powyższe wykroczenie został ukarany karą grzywny w postepowaniu mandatowym.
W dniu 30.05.2021 r. operator systemu monitoringu miejskiego ujawnił, w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, dwóch mężczyzn, siedzących w altanie, którzy spożywali alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM., ujął dwóch obywateli Ukrainy, którzy zostali ukarani mandatami karnymi. Kilka godzin później funkcjonariusze SM., ujawnili kolejne wykroczenie dotyczące spożywania alkoholu w miejscu publicznym, tym razem podjęto czynności na terenie Eko- Parku, przy ul. Jana Skrowaczewskiego. Na Artura C. i Dariusza B. funkcjonariusze SM nałożyli grzywny w postepowaniu mandatowym.
W dniu 24.05.2021 r. z ul. Spółdzielczej odholowano pojazd marki Chrysler, który był zaparkowany w zatoce parkingowej, a jego stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie oraz nie posiadał tablic rejestracyjnych. Wrak pojazdu przewieziono na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Właściciel będzie mógł odebrać auto po uiszczeniu wszelkich opłat związanych z jego odholowaniem.
W dniu 24.05.2021 r. w godzinach późnowieczornych na ul. Władysława Choińskiego, patrol SM zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem bez wymaganego przepisami oświetlenia. Za popełnione wykroczenie funkcjonariusze SM ukarali Dionizego S., karą grzywny.
W dniu 25.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, zaobserwowano pojazd marki Porsche, zaparkowany na wysokości przejścia dla pieszych, przy skrzyżowaniu ul. Stefana Okrzei z ul. Gabriela Narutowicza. W związku z popełnionym wykroczeniem Agnieszka K., została ukarana karą grzywny.
W dniu 26.05.2021 r. odholowano kolejne dwa pojazdy na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, które straszyły swoim wyglądem i zajmowały miejsca parkingowe. Pojazd marki Lancia, którego stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie zaparkowany były przy ul. Izy Zielińskiej, natomiast pojazd marki BMW, zaparkowany był przy ul. Promiennej. Podjęte czynności umożliwiły udostępnienie wolnych miejsc do parkowania pojazdami innym mieszkańcom.
W dniu 26.05.2021 r. współpracowano z przedstawicielem Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej. Podjęto czynności w związku ze skargą dotyczącą uciążliwości, spowodowanej dokarmianiem gołębi, przez jedną z mieszkanek. Z Jolantą K. przeprowadzono rozmowę dyscyplinująca, mającą na celu uświadomienie osobie o powstającej w związku z tym uciążliwości dla innych mieszkańców oraz ewentualnych konsekwencjach w sytuacji niezastosowania się do zaleceń.
W dniu 26.05.2021 r. w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, patrol SM zauważył palące się kontenery z odpadami na terenie skupu złomu, przy ul. Przemysłowej. Na miejsce wezwano załogę PSP oraz powiadomiono o zdarzeniu właściciela terenu. Funkcjonariusze SM zabezpieczali miejsce zdarzenie, do czasu ugaszenia pożaru.
W dniu 26.05.2021 r. przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, został zauważony pożar lokalu, przy ul. Jana Skrowaczewskiego. Wysłano na miejsce patrol, w celu udzielenia niezbędnej pomocy. Na miejscu funkcjonariusze SM, ujawnili trzy zespoły PSP oraz załogę ratowników medycznych, która udzieliła właścicielowi lokalu niezbędnej pomocy medycznej. Jak się później okazało, przyczyną pożaru w lokalu, był niedopałek papierosa.
W dniu 29.05.2021 r. zaniepokojony mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM informację o ekspedientce, która w centrum handlowym, przy ul. 1 Maja bez maseczki ochronnej, obsługuje klientów. Wysłano na miejsce patrol SM, który potwierdził zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności, kobieta odmówiła strażnikom okazania dokumentu tożsamości. W związku z powyższym na miejsc wezwano patrol policji. Kobieta nie wiedziała, że funkcjonariusze SM, mają prawo do legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania przez nich ustawowych zadań. Prawo do legitymowania osób przysługuje strażnikom z uwagi na zapisy w art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o strażach gminnych z 29 sierpnia 1997 r. Jak widać nieświadomość prawa szkodzi. Wobec Agaty G., strażnicy miejscy zastosowali grzywnę w postepowaniu mandatowym.
W dniu 26.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, zauważono nieprawidłowo zaparkowany pojazd dostawczy marki MAN, który ze względu na swoje gabaryty, zablokował ruch pieszych bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Wysłany na interwencję patrol SM, ujawnił, dodatkowo położoną windę pojazdu dostawczego na pasach, która stwarzała ogromne zagrożenie dla przechodniów. Kierujący Jacek M., został ukarany na miejscu grzywną w postepowaniu mandatowym.
Podczas pełnionych służb dokonano 27 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 6 dotyczyło m.in. pożaru mieszkania; wody wylewającej się z fontanny na ulicę; zanieczyszczonych miejsc publicznych; osoby żebrzącej pod kościołem.