tel. alarmowy – 986

W okresie 21.06.-27.06.2021 r. Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:
W dniu 21.06.2021 w związku z zanieczyszczonym terenem w okolicy pawilonów, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą przy ul. Ziołowej, funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrole wywozów nieczystości stałych z ww. punktów. Na właściciela jednego z punktów nałożono mandat karny, w stosunku do drugiego punktu trwają czynności wyjaśniające.
W dniu 21.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące dwóch pojazdów blokujących chodnik przy ul. Bolesława Limanowskiego. Patrol SM na miejscu wystawił dwa wezwania dla kierujących, którzy zaparkowali pojazdy nie pozostawiając 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. Na kierującą pojazdem marki Peugeot Anetę Ch., został nałożony mandat karny. W stosunku do pojazdu marki Ford są kontynuowane czynności wyjaśniające.
W dniu 21.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące otwartej studzienki kanalizacyjnej na ul. Parkingowej. Wysłany na interwencję patrol SM potwierdził zgłoszenie, na które przybyli również pracownicy PGK, którzy umieścili właz we właściwym miejscu.
W dniu 21.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące blokowania chodnika przez pojazd marki Honda, parkującego przy ul. Gabriela Narutowicza. Patrol SM wystawił wezwanie, na które stawił się kierujący Zbigniew K. Za popełnione wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 21.06.2021 za pomocą systemu monitoringu, zaobserwowano na ul. ks. Ottona Wittenberga pojazd marki Opel, którego kierujący zaparkował w miejscu czasowego obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Interweniujący patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, na które stawił się Maksym P. Za popełnione wykroczenie obywatel Ukrainy, został ukarany mandatem karnym gotówkowym.
W dniu 21.06.2021 mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ulicy Aleje Partyzantów pijany mężczyzna zaczepia przechodniów. Interweniujący patrol SM na miejscu zastał leżącego, nietrzeźwego mężczyznę, w rozpiętej koszuli, który głośno używał słów wulgarnych. Funkcjonariusze SM wezwali zespół ratownictwa medycznego, w celu oceny stanu jego zdrowia. W związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych Marek G., został osadzony w PDOZ do czasu wytrzeźwienia. Za popełnione wykroczenia dniu 22.06.2021 na ww., zostały nałożone mandaty karne.
W dniu 21.06.2021 za pomocą systemu monitoringu, zaobserwowano na ul. ks. Ottona Wittenberga sprzedaż truskawek na chodniku. Interweniujący patrol SM za handel w miejscu do tego nieprzeznaczonym nałożył mandat karny na sprzedawcę Marlenę W.
W dniu 22.06.2021 ze względu na falę upałów, funkcjonariusze SM przeprowadzili akcję rozdawania wody butelkowanej mieszkańcom w podeszłym wieku, na terenie pl. Jana Pawła II oraz Parku Seniora.
W dniu 22.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przed piekarnią na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, leży mężczyzna. Wysłany na interwencję patrol SM, na miejscu zastał leżącego, starszego mężczyznę, który zasłabł, być może na skutek panującego upału. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego, zabrał mężczyznę w celu hospitalizacji.
W dniu 22.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące blokowania wyjazdu z posesji przy ul. Piotra Wysockiego, przez zaparkowany pojazd. Jak się okazało na miejscu, pojazd stał blisko wjazdu do posesji, którego nie blokował, natomiast naruszył przepisy ruchu drogowego, poprzez postój przy przejściu dla pieszych. Kierującemu pojazdem marki Opel Józefowi D., udzielono pouczenia.
W dniu 22.06.2021 patrol SM udzielił pomocy mieszkance na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, która nie mogła sobie poradzić z odpięciem blokady zabezpieczającej rower umocowany do barierki, ze względu na ułamanie kluczyka od blokady.
W dniu 23.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Renault zaparkowany na przejściu dla pieszych, na ul. gen. Władysława Sikorskiego. Wysłany na interwencję patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego, na które stawił się Marek G. Za popełnione wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 23.06.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazd marki Opel, którego kierujący zaparkował w zatoce komunikacji publicznej, przy ul. Józefa Mireckiego. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie na nieprawidłowo zaparkowany pojazd, na które stawił się M G., który za popełnione wykroczenie został ukaranym mandatem karnym.
W dniu 23.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o porzuconym rowerze miejskim, za sklepem na ul. Środkowej. Wysłany na interwencję patrol SM potwierdził zgłoszenie. Rower był włożony na drzewo przy ogrodzeniu. Zgłoszenie zostało przekazane do centrum rowerowego obsługującej wypożyczanie rowerów miejskich.
W dniu 23.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące stojącego od dawna na parkingu przy ul. kpt. Stanisława Pałaca, nieużytkowanego pojazdu marki Golf. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Pojazd miał ponadto wybitą przednią szybę, przez co był dostęp do jego wnętrza. Funkcjonariusze SM sporządzili stosowną dokumentację do dalszych czynności, zmierzających do usunięcia pojazdu.
W dniu 23.06.2021 dyżurny SM po otrzymaniu zgłoszenia, skierował funkcjonariuszy SM na interwencję, na ul. 1 Maja. Kierujący pojazdem marki Hyundai zaparkował na chodniku w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie na Mariusza O., został nałożony mandat karny.
W dniu 24.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o blokowaniu wjazdu do posesji przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Wezwano na miejsce holownik, który przetransportował pojazd marki Hyundai na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Po odbiór pojazdu stawiła się kierująca Anna M., na którą za popełnione wykroczenie został nałożony mandat karny. Pani Anna poniesie również koszty holowania pojazdu.
W dniu 24.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące mężczyzny spożywającego alkohol i leżącego na przystanku komunikacji publicznej, przy ul. Stefana Okrzei. Patrol SM przewiózł mężczyznę do ZOZ, w celu przebadania stanu jego zdrowia. Za popełnione wykroczenie Mariusz K., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 24.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o pojazdach blokujących ruch pieszych na chodniku, zaparkowanych na ul. Bohaterów Warszawy. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM wystawił trzy wezwania dla kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego.
W dniu 24.06.2021 za pomocą systemu monitoringu, zauważono na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd marki Citroen, zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Sporządzono stosowną dokumentację do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających w sprawie.
W dniu 25.06.2021 patrol SM podjął czynności w stosunku do nietrzeźwego mężczyzny, który zakłócał spokój i porządek publiczny na ul. Radziwiłłowskiej. Po ocenie stanu zdrowia przez lekarza na izbie przyjęć CMZ, mężczyzna został przewieziony do PDOZ i osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 26.06.2021 za popełnione wykroczenie Maciej D., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 26.06.2021 patrol SM zabezpieczał zorganizowaną na powitanie lata, imprezę plenerową – Wianki nad Zalewem Żyrardowskim. W trakcie trwania imprezy zwracano uwagę jej uczestnikom, w celu dostosowania się do obowiązujących przepisów na terenie zalewu.
W dniu 26.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Suzuki zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych, na ul. Krótkiej. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, na które stawił się Sławomir K. Za popełnione wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 27.06.2021 w trakcie patrolu targowiska miejskiego, funkcjonariusze SM wystawili liczne wezwania na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, na ulicach przyległych do ww. rejonu, m.in. na ul. Piotra Wysockiego, ul. Pawła Hulki-Laskowskiego.
Podczas pełnionych służb dokonano 18 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 25 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 16 dotyczyło zdarzeń drogowych 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 7 dotyczyło m.in. przekręconych tarcz znaków drogowych, uszkodzonego sygnalizatora świetlnego, niesprawnego oświetlenia ulicznego, dzieci kąpiących się w fontannie.