tel. alarmowy – 986

W okresie 14.06.-20.06.2021 r. Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 82 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:
W 14.06.2021 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Żabiej, tworzy się zapadlina w jezdni. Funkcjonariusze SM tymczasowo oznakowali zapadlinę, umieszczając w niej gałąź oklejoną taśmą biało-czerwoną. Zgłoszenie zostało przekazane do Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego UM, w celu pilnego usunięcia zapadliny.
W dniu 14.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowego parkowania na ul. Bohaterów Warszawy. Funkcjonariusze SM na miejscu podjęli czynności w stosunku do pojazdu marki Mazda, którego kierujący zaparkował na ciągu rowerowo-pieszym. Na wystawione wezwanie stawiła się Bożena I, która w związku z popełnionym wykroczeniem została pouczona.
W dniu 14.06.2021 po zgłoszeniu mieszkańca, dyżurny SM zadysponował patrol, w celu podjęcia interwencji na ul. ks. Ottona Wittenberga, gdzie kierujący pojazdem marki Volkswagen zaparkował na trawniku. Funkcjonariusze SM na miejscu wystawili wezwanie.
W dniu 14.06.2021 patrol SM podjął czynności na ul. Działkowej, gdzie na terenie nieruchomości zalegają duże ilości różnego rodzaju nieczystości. Została sporządzona stosowna dokumentacja, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.
W dniu 14.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o leżącej tablicy rejestracyjnej pojazdu, na trawniku przy ul. 1 Maja. Wysłany na miejsce patrol SM zabezpieczył tablicę, w celu przekazania jej do właściwego starostwa.
W dniu 14.06.2021 odnotowano zanik obrazu na części kamer monitoringu miejskiego. Jak się okazało na nagranym materiale, kierujący pojazdem ciężarowym, przewożący na przyczepie blaszaną konstrukcję, jadąc, połamał znaki drogowe oraz zerwał światłowód doprowadzający wizję do kamer. Wysłany patrol SM na ul. Józefa Mireckiego, potwierdził uszkodzenia, sporządził stosowną dokumentację, w celu przeprowadzenia dalszych czynności przewidzianych prawem, przez właściwe służby.
W dniu 14.06.2021 z dyżurnym SM skontaktowała się mieszkanka ul. Izy Zielińskiej, która znalazła bezpańskiego psa i prosiła o pomoc w umieszczeniu go w schronisku dla zwierząt. Zgłoszenie zostało przekazane, w celu odebrania psa, osobie zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta Żyrardowa.
W dniu 14.06.2021 za pomocą systemu monitoringu, zauważono pojazd marki Volkswagen, którego kierujący zaparkował na chodniku w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”, przy ul. 1 Maja. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 14.06.2021 przy pomocy systemu monitoringu, zaobserwowano na skrzyżowaniu ul. Gabriela Narutowicza z ul. Bolesława Limanowskiego kolizję drogową pojazdów, w trakcie której kierująca skuterem uderzyła w pojazd marki Citroen. Na szczęście kierujący o własnych siłach przestawili pojazdy na pobocze i jak zaobserwowano, doszli do porozumienia we własnym zakresie. O zdarzeniu informacyjnie powiadomiono dyżurnego policji.
W dniu 14.06.2021 przy pomocy monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Gabriela Narutowicza pojazd marki Fiat, który został zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 14.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono mężczyznę leżącego w trawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego. Zgłoszenie zostało przekazane do służb właściwych do podjęcia czynności przewidzianych prawem.
W dniu 14 i 15.06.2021 funkcjonariusze S.N., wraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, przeprowadzili kontrolę placów zabaw na terenie miasta Żyrardowa. Przeprowadzona inspekcja wykazała nieprawidłowości, które zostały przekazane do poszczególnych placówek, w celu ich usunięcia w trybie pilnym, aby zapewnić dzieciom bezpieczne korzystanie z miejsc przeznaczonych do zabawy. Łącznie na terenie miasta są 83 place zabaw. Pozostała część miejsc zostanie skontrolowana w najbliższym możliwym terminie.
W dniu 14 i 19.06.2021 patrol SM zabezpieczał ,,Strefę kibica”, usytuowaną na terenie lodowiska przy ul. rtm. Witolda Pileckiego. W trakcie zabezpieczania stwierdzono cztery przypadki spożywania alkoholu w miejscu publicznym niedopuszczonym do spożywania alkoholu. Za popełnione wykroczenie na Aleksandrę K, Edytę G., Patrycję A. oraz Łukasza S. w dniu 19.06.2021 zostały nałożone mandaty karne.
W dniu 15.06.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przy ul. Bolesława Limanowskiego. Patrol SM na miejscu wystawił dwa wezwania na pojazdy naruszające zasady parkowania na chodniku.
W dniu 15.06.2021 mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej za sklepem, leży pijany mężczyzna. Wysłany na interwencję patrol SM, zastał na miejscu zgłoszenia mężczyznę, który zakłócał spokój i porządek publiczny, będąc pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, w celu przebadania mężczyzny. W związku z brakiem przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, Łukasz K. został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 16.06.2021 ww. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 15.06.2021 dyżurny SM zadysponował patrol, w celu podjęcia czynności na ul. Henryka Sienkiewicza. Na miejscu funkcjonariusze SM wystawili trzy wezwania dla kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się’’, obowiązującego na tym odcinku drogi.
W dniu 15.06.2021 mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Czystej stoi zaparkowany pojazd typu TIR, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Wysłany na interwencję patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem.
W dniu 15.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Józefa Mireckiego pojazd marki Ford, którego kierujący zaparkował na chodniku, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 16.06.2021 mieszkańcy zgłosili do dyżurnego, że przy ul. Józefa Mireckiego są składowane odpady asfaltowe, które następnie są rozbijane młotami pneumatycznymi, co powoduje dużą uciążliwość dla mieszkańców. Zgłoszenie zostało potwierdzone przez patrol SM, sporządzono stosowną dokumentację i przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM.
W dniu 16.06.2021 wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące parkującego pojazdu marki BMW na powierzchni wyłączonej z ruchu, poza wyznaczonym parkingiem na ul. Bolesława Limanowskiego. Na miejscu patrol SM zastał kierującą, której udzielił pouczenia i nakazał przeparkować pojazd.
W dniu 16.06.2021 patrol SM realizował zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo parkujących pojazdów na ul. Henryka Sienkiewicza. W tym dniu funkcjonariusze SM wystawili pię
wezwań na pojazdy, których kierujący nie zastosowali się do przepisów ruchu drogowego.
W dniu 16.06.2021 w związku ze zgłoszeniem do dyżurnego SM, wysłany na miejsce patrol SM nałożył mandat karny na Darię T., która zaparkowała pojazdem Opel na ul. Borucha Szulmana, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 16.06.2021 funkcjonariuszka SM zauważyła na ul. gen. Stefana Grota Roweckiego przy ul. Spacerowej, zapadniętą betonową pokrywę w chodniku. Patrol SM prowizorycznie oznakował teren taśmą biało-czerwoną. Dyżurny SM przekazał potrzebę pilnej naprawy do firmy telekomunikacyjnej.
W dniu 16.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Renault, którego kierujący zaparkował na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 16.06.2021 przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Józefa Mireckiego pojazd marki Mitsubishi, który jak się początkowo wydawało, całkowicie zablokował ruch pieszych na chodniku. Wysłany na interwencję patrol SM, na miejscu zastał kierującego obcokrajowca, który będąc pod wpływem alkoholu uderzył pojazdem w ścianę budynku. Powiadomiono właściwe służby do podjęcia czynności przewidzianych prawem, jednocześnie zabezpieczając miejsce zdarzenia do czasu ich przybycia.
W dniu 17.06.2021 mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że jego pojazd został zablokowany przez inny pojazd na ul. Józefa Mireckiego. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił siedem wezwań dla kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego.
W dniu 17.06.2021 patrol SM w trakcie kontroli rejonu dworca PKP, zauważył potłuczone dwie szyby w balustradzie, przy wejściu do tunelu od strony ul. Bohaterów Warszawy. Uszkodzenie zostało przekazane do zarządcy terenu, w celu uzupełnienia.
W dniu 17.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie o nieprawidłowo parkujących pojazdach na ul. Henryka Sienkiewicza. Patrol SM na miejscu wystawił trzy wezwania dla kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 17.06.2021 mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że ul. Glebowej przy ul. Marii Nietrzebki, stoi zaparkowany zespół pojazdów o długości przekraczającej 12 m lub masie całkowitej przekraczającej 16 ton na obszarze zabudowanym, poza wyznaczonym w tym celu parkingiem. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił wezwanie na nieprawidłowo zaparkowany pojazd marki Renault z naczepą.
W dniu 17.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdu na ul. Borucha Szulmana. Patrol SM na miejscu ukarał mandatem karnym Marcina F., który parkując pojazdem marki Citroen nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”, obowiązującego na tym odcinku drogi.
W dniu 17.06.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ul. Stefana Okrzei pojazd marki Mazda, którego kierujący nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Wysłany na interwencję patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 17.06.2021 przy pomocy systemu monitoringu, zauważono na ul. Józefa Mireckiego nieprawidłowo zaparkowany pojazd marki Opel. Funkcjonariusze SM na miejscu ukarali mandatem karnym kierującą Karolinę B., która zaparkowała pojazd w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 17.06.2021 podjęto współpracę z przedstawicielem Wydziału Działalności Gospodarczej UM, w związku ze zgłoszeniem o nieprawidłowościach w prowadzeniu baru przy ul. Bratniej. Dalsze czynności będą prowadzone przez Wydział Działalności Gospodarczej UM.
W dniu 17.06.2021 patrol SM udzielił pomocy mieszkance na ul. 1 Maja, która nie mogła sobie poradzić z odpięciem blokady zabezpieczającej rower umocowany do barierki, ze względu na ułamanie kluczyka od blokady.
W dniu 17.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące umieszczonych dużych plakatów na ul. Franklina Roosevelta. Patrol SM potwierdził rozmieszczone plakaty Cyrku Korona na terenie całego miasta Żyrardowa. Została sporządzona dokumentacja do prowadzenia dalszych czynności, w związku z umieszczeniem plakatów w miejscach, na które właściciel Cyrku Korona nie otrzymał zgody od zarządcy terenu.
W dniu 18.06.2021 patrol SM zauważył na ul. Marii Nietrzebki pojazd stojący w zatoce parkingowej, którego stan wskazuje na to, że od dłuższego czasu jest nieużytkowany. Pojazd marki Mitsubishi nie posiadał przedniej tablicy rejestracyjnej oraz miał ubytki powietrza w kołach. Funkcjonariusze sporządzili dokumentację, w celu usunięcia pojazdu z pasa drogi publicznej, zajmującego miejsce parkingowe.
W dniu 18.06.2021 patrol SM zauważył na ul. Filipa de Girarda wybijającą wodę ze studzienki. Natomiast w dniu 19.06.2021 mieszkaniec zgłosił, że z pęknięcia w jezdni na ul. Krótkiej wypływa czysta woda. W celu usunięcia awarii sieci wodociągowej, obydwa zgłoszenia zostały przekazane do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
W dniu 19.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o blokowaniu chodnika przez zaparkowane pojazdy na ul. Bolesława Limanowskiego. Na miejscu patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za tamowanie ruchu pieszych na chodniku kierująca pojazdem marki Opel Magdalena Z. i kierujący pojazdem marki Renault Krzysztof Z., otrzymali mandaty karne.
W dniu 19 i 20.06.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Ziołowej. Interweniujący patrol SM łącznie wystawił 37 wezwań dla kierujących, którzy zaparkowali swoje pojazdy na trawniku w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 20.06.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące mężczyzny pod wpływem alkoholu, który awanturuje się na terenie zalewu przy ul. Ziołowej. Patrol SM na miejscu ujął nadpobudliwego mężczyznę. Za zakłócanie spokoju i porządku w miejscu publicznym pod wpływem alkoholu Piotr S., został ukarany mandatem karnym i przekazany rodzinie.
Podczas pełnionych służb dokonano 18 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 24 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyło zdarzeń drogowych 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 3 dotyczyło m.in. przekręconej tarczy znaku drogowego, mężczyzny leżącego przy ulicy, osób rzucających butami w przewody elektryczne.