tel. alarmowy – 986

W dniu 04.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na Placu Jana Pawła II naganne zachowanie grupy nieletnich osób. Interweniujący patrol SM, przeprowadził z nieletnimi rozmowę pouczającą, dotyczącą niestosownego zachowania.

Chuligańskie zachowanie się nieletnich.