tel. alarmowy – 986

W okresie 26.04.-30.04.2021 Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 24 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 26.04.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, zaobserwowano nieprawidłowo zaparkowany pojazd marki Fiat Seicento, parkujący w rejonie skrzyżowania ul. Ks. Ottona Wittenberga z ul. Szarych Szeregów. Interweniujący patrol SM na miejscu zastał kierującego, któremu nakazano przeparkować pojazd.
W dniu 26.04.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, zauważono pojazd marki Seat, zaparkowany w zatoce komunikacji publicznej przy ul. Józefa Mireckiego. Wysłany na miejsce patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 26.04.2021 patrol SM podjął czynności w stosunku do zaparkowanego pojazdu BMW, w rejonie skrzyżowania ul. Andrzeja Struga z ul. Promienną. Na wystawione wezwanie stawił się kierujący Daniel N., który za popełnione wykroczenie otrzymał mandat karny.
W dniu 26.04.2021 r. w godzinach wieczornych wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące zaparkowanego pojazdu w zatoce komunikacji publicznej, przy ul. Legionów Polskich. Wysłany ma miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie, wystawiając dwa wezwania na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Na wystawione wezwanie stawiła się kierująca pojazdem marki Kia Katarzyna G., która za popełnione wykroczenie otrzymała karę grzywny. W stosunku do kierującego pojazdem marki Volkswagen trwają dalsze czynności wyjaśniające.
W dniu 27.04.2021 r. przy pomocy systemu monitoringu, zaobserwowano pojazd marki Volkswagen utrudniający ruch pieszych na chodniku przy ul. Bolesława Limanowskiego. Interweniujący patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 27.04.2021 r. przy pomocy systemu monitoringu, zauważono kolizję drogową pojazdów marki Toyota i BMW, na skrzyżowaniu ul. Środkowej z ul. Józefa Mireckiego. Na szczęście kierujący wyszli z pojazdów o własnych siłach. Dyżurny na miejsce wysłał patrol SM, który pomógł w zepchnięciu pojazdów, udrażniając ruch pojazdów na drodze oraz zabezpieczał miejsce zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb, w celu podjęcia czynności przewidzianych prawem.
W dniu 27.04.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, zaobserwowano nieprawidłowo zaparkowany pojazd w miejscu czasowego obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się. Funkcjonariusze SM na miejscu udzielili pouczenia kierującemu.
W dniu 27.04.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące zaparkowanego pojazdu na ul. Karola Hiellego, w miejscu obowiązywania znaku zakazu ruchu w obu kierunkach. Wysłany na miejsce patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Renault. Na Mahmuda F., za popełnione wykroczenie został nałożony mandat karny.
W dniu 27.04.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, dotyczące zanieczyszczania fekaliami klatki schodowej przez jej sąsiadkę, w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego. O powyższej sytuacji powiadomiono Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jako administratora budynku, któremu w dniu 28.04.2021 r. funkcjonariusze SM udzielili asysty. Z Moniką P. została przeprowadzona rozmowa pouczająca.
W dniu 27.04.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące postoju nieużytkowanego pojazdu marki Volkswagen Polo, na parkingu przy ul. Nowy Świat. Interweniujący patrol SM na miejscu potwierdził ww. pojazd, który był niezabezpieczony i był z dostęp do środka, poprzez wybitą tylną szybę. Została sporządzona stosowna dokumentacja, zmierzająca do usunięcia pojazdu z zajmowanego miejsca parkingowego.
W dniu 28.04.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, został zauważony pojazd marki Audi, zaparkowany na chodniku za pasem zieleni, w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się. Wysłany na miejsce patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 28.04.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, która znalazła bezpańskiego psa błąkającego się po ul. Władysława Reymonta. Kobieta tymczasowo wzięła zwierzaka do siebie na posesję i prosiła o umieszczenie go w schronisku. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby odławiającej zwierzęta na terenie miasta Żyrardowa. W niedługim czasie piesek został bezpiecznie przewieziony i umieszczony w schronisku.
W dniu 28.04.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, w miejscu publicznym na terenie Parku Dittricha, zaobserwowano mężczyznę spożywającego alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM na Patryka B. nałożył mandat karny.
W dniu 28.04.2021 r. wpłynęło zgłoszenie, dotycząca nieprawidłowo parkującego pojazdu na ul. Izy Zielińskiej. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie i wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Mazda, parkującego w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.
W dniu 29.04.2021 r. patrol SM podjął interwencje na ul. Jan Skrowaczewskiego, gdzie zostały zaparkowane na terenie zabudowanym trzy pojazdy ciężarowe typu TIR o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Funkcjonariusze wystawili dla kierujących trzy wezwania.
W dniu 29.04.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Ludwika Waryńskiego doszło do pogryzienia osoby przez psa. Patrol SM po dotarciu do poszkodowanego, potwierdził lekkie pokąsanie. Na właścicielkę psa Janinę O., za niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia został nałożony mandat karny oraz po sprawdzeniu szczepień, zobligowano do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.
Podczas pełnionych służb dokonano 8 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 19 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 16 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 1 dotyczyło braku górnej części kosza ulicznego w parku.