tel. alarmowy – 986

W okresie 10.05.-16.05.2021 r. Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 37 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 10.05.2021 r. w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, patrol SM zauważył pojazd marki Kia, zaparkowany na chodniku w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania
ul. Andrzeja Struga z ul. Promienną, który ograniczał widoczność innym kierującym. Na wystawione wezwanie stawiła się Beata S., która za popełnione wykroczenie otrzymała mandat karny.
W dniu 10.05.2021 r. w trakcie kontroli Parku Seniora przy ul. Ge. Władysława Sikorskiego, patrol SM zastał kobietę z pieskiem na jego terenie. Zofia R. została pouczona o zakazie wprowadzania zwierząt do parku, jak również poinformowana o możliwości zapoznania się z regulaminem określającym zasady korzystania z Parku Seniora w Żyrardowie, umieszczonego przy wejściu na jego teren.
W dniu 10.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego, został zauważony pojazd marki Hyundai, którego kierujący zaparkował na chodniku w miejscu czasowego obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się, przy ul. Ks. Ottona Wittenberga. Interweniujący patrol SM na miejscu zastał kierującą, która została pouczona.
W dniu 10 i 14.05.2021 r. w godzinach nocnych, za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zwrócono uwagę na nieobyczajne zachowanie kobiety na ul. Bolesława Limanowskiego. Kobieta zdjęła buty, usiadła na chodniku, na którym wysypała całą zawartość torebki, po czym zsunęła spodnie i oddała mocz. Podobnie było w drugim przypadku na ul. Gen. Władysława Sikorskiego, gdzie na koniec kobieta położyła się spać na ziemi wokół rozsypanych przedmiotów i wózka dziecinnego z różnymi rzeczami. Zgłoszenia zostały przekazane do właściwej służby, w celu podjęcia czynności przewidzianych prawem.
W dniu 10.05.2021 r. do schroniska przy ul. Czystej stawił się Jacek P., który jak się okazało jest właścicielem wałęsającego się po ulicach Owczarka Niemieckiego, odłowionego dzień wcześniej. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, Pan Jacek otrzymał mandat karny, zostały również skontrolowane szczepienia psa.
W dniu 10.05.2021 r. patrol SM w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, podjął interwencję na ul. Gabriela Narutowicza w związku z nieprawidłowo zaparkowanym pojazdem marki Toyota, zaparkowanym w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Na kierującą Martynę B, został nałożony mandat karny.
W dniu 10.05.2021 r. w trakcie patrolu ul. 1 Maja, funkcjonariusze SM ujawnili kolizję drogową skutera z pojazdem osobowym. Kierujący skuterem nie zachował nakazanej odległości od jadącego przed nim pojazdem marki Peugeot, co skutkowało tym, że nie mógł skutecznie wyhamować i doszło do otarcia pojazdu osobowego. Osoby zostały legitymowane. Mężczyzna jadący skuterem, mimo pościeranych rąk, nie chciał żadnej pomocy medycznej. Kobieta jadąca pojazdem wezwała patrol do podjęcia czynności przewidzianych prawem.
W dniu 11.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, zaobserwowano pojazd marki Skoda, zaparkowany na wysokości przejścia dla pieszych, przy skrzyżowaniu ul. Stefana Okrzei
z ul. Waleriana Łukasińskiego. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, na które stawiła się Małgorzata S. Za popełnione wykroczenie została ukarana karą grzywny.
W dniu 11.05.2021 r. w godzinach późnowieczornych na ul. Opolskiej, patrol SM zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem bez wymaganego przepisami oświetlenia. Funkcjonariusze SM udzielili pouczenia Mariuszowi W.
W dniu 12.05.2021 r. zaniepokojony mieszkaniec ul. Parkingowej, zgłosił do dyżurnego SM o trwających pracach pielęgnacyjnych drzew w okresie lęgowym ptaków oraz możliwości uszkodzenia ich gniazd. Dyżurny SM po kontakcie telefonicznym z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskał informację, że prowadzone prace są prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez niszczenia ptasich gniazd i wycinki drzew.
W dniu 12.05.2021 za pomocą systemu monitoringu miejskiego, ujawniono pojazd marki Fiat, którego kierujący nie zwracając uwagi na znak czasowego zakazu zatrzymywania się, zaparkował na chodniku w miejscu jego obowiązywania, przy ul. Ks. Ottona Wittenberga. Wysłany na interwencję patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 12.05.2021 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące blokowania dojazdu do miejsca parkingowego przy ul. Jana Skrowaczewskiego, przez pojazd kurierski marki Citroen. Interweniujący patrol SM na miejscu udzielił pouczenia kierującemu Danielowi F.
W dniu 12.05.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o leżącym mężczyźnie na terenie targowiska miejskiego, przy ul. Stanisława Moniuszki. Wysłany na miejsce patrol SM podjął czynności w stosunku do mężczyzny, który zakłócał ład i porządek w miejscu publicznym pod wyraźnym wpływem alkoholu. Funkcjonariusze SM wezwali zespół ratownictwa medycznego, w celu oceny stanu zdrowia mężczyzny, który po przebadaniu został przewieziony i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych przy ul. Fryderyka Chopina, do czasu wytrzeźwienia. W dniu 13.05.2021 r. za popełnione wykroczenie Krystian W., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 13.05.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że przy sklepie ,,Biedronka”, biega bezpański pies. Po przekazaniu zgłoszenia do osoby zajmującej się odławianiem zwierząt na terenie miasta Żyrardowa, piesek został umieszony w schronisku przy ul. Czystej. Po kilku godzinach do schroniska stawił się właściciel zwierzaka, który za niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, otrzymał mandat karny.
W dniu 13.05.2021 r. patrol SM podjął interwencję na zgłoszenie zauważone za pomocą systemu monitoringu, w stosunku do kierującego pojazdem marki Toyota, który zaparkował w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych na ul. Ks. Ottona Wittenberga. Na kierującego Janusza D., za popełnione wykroczenie nałożono mandat karny.
W dniu 14.05.2021 patrol SM udzielił asysty pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w trakcie podejmowanej interwencji, w lokalu przy ul. Szarych Szeregów.
W dniu 14.05.2021 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczęli patrole rowerowe miasta Żyrardowa, które w miarę przychylnej aury, będą sukcesywnie kontynuowane. Zadaniem funkcjonariuszy patrolu rowerowego jest kontrola miejsc do których patrol zmotoryzowany ma utrudniony dojazd. Patrolowane będą podwórka poszczególnych nieruchomości wielorodzinnych, parki, skwerki oraz zakamarki.
W dniu 14.05.2021 r. za pomocą systemu monitoringu, zauważono nieprawidłowo zaparkowany pojazd dostawczy marki Iveco, który ze względu na swoje gabaryty zablokował ruch pieszych na chodniku, nie pozostawiając im 1,5 m szerokości na przejście. Wysłany na interwencję patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego. Rafał S. stawił się na wezwanie i został pouczony o zasadach parkowania na chodniku.
W dniu 14.05.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od Barbary P., że jej dwa psy rasy Haski, uciekły podczas spaceru w lesie. Po upływie krótkiego czasu, dyżurny został powiadomiony przez mieszkańca, że ww. psy są na peronie PKP w Żyrardowie. Dyżurny SM niezwłocznie powiadomił właścicielkę czworonogów o miejscu ich przebywania. Wpłynęła informacja zwrotna od Pani Barbary, że psy zostały przez nią złapane.
W dniu 14.05.2021 r. przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono kobietę spożywającą alkohol na terenie Parku Dittricha. Wysłany na miejsce patrol SM, za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, na Katarzynę K. nałożył mandat karny.
W dniu 14.05.2021 r. w związku ze zgłoszeniem do dyżurnego SM, dotyczącym umieszczenia ogłoszeń na słupie bez zgody administratora, przy ul. Jana Skrowaczewskiego, na Jarosława C. został nałożony mandat karny.
W dniu 14.05.2021 r. patrol SM przeprowadził kontrolę wywozów nieczystości oraz porządkową, w związku ze zgłoszeniem do dyżurnego SM w dniu 13.05.2021 r., dotyczącym zanieczyszczania klatki schodowej przez obcokrajowców, wystawiających zgromadzone nieczystości na klatkę schodową w budynku, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie i na mężczyznę, Olecha Y. został nałożony mandat karny.
W dniu 15.05.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące leżących gałęzi na ul. Ludwika Waryńskiego. Wysłany na miejsce patrol SM udrożnił przejazd. Powiadomiono właściciela nieruchomości o konieczności uprzątnięcia gałęzi z pasa drogowego.
W dniu 16.05.2021 r. patrol SM zabezpieczał imprezę plenerową tj. zawody ,,Garmin Iron Triathlon Żyrardów “, na terenie zalewu żyrardowskiego i przyległych ulicach. Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie jej trwania.
W dniu 16.05.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące znacznego zadymienia z budynku przy ul. 11 Listopada. Wysłany na miejsce patrol SM przeprowadził kontrolę paleniska, w trakcie której nie stwierdził nieprawidłowości. Zadymienie było spowodowane nieumiejętnym rozpalaniem pieca.
W dniu 16.05.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. 11 Listopada stoi zaparkowany pojazd typu TIR. Interweniujący patrol SM, potwierdził zaparkowany na terenie zabudowanym pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonym do tego parkingiem, wystawiając wezwanie dla kierującego.
W dniu 16.05.2021 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące nieprawidłowo parkującego pojazdu marki Volkswagen, przy ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego. Funkcjonariusze SM na miejscu wystawili wezwanie dla kierującego, który zaparkował pojazd na przystanku komunikacji publicznej.
Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 31 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 11 dotyczyło m.in. przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; zalegającej wody na jezdni przez zapchane studzienki kanalizacyjne; uszkodzonego banera reklamowego; nieobyczajnego zachowania kobiety na ulicy; niesprawnego oświetlenia ulicznego; uszkodzonego banera reklamowego.