tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 64 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 15.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie wyrzucającym nieczystości na zewnątrz z pergoli, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Sprawca zanieczyszczenia terenu został pouczony przez patrol SM, po uprzątnięciu nieczystości. Jednocześnie w trakcie prowadzonych czynności, głośno używał słów wulgarnych w miejscu publicznym. Na Daniela Z. został nałożony mandat karny. Ww. odmówił przyjęcia mandatu karnego, co spowoduje skierowanie do sądu wniosku o ukaranie.
W dniu 15.03.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Krzysztofa Kolumba, jest ptak ze złamanym skrzydłem. Zgłoszenie niezwłocznie zostało przekazane do osoby zajmującej się odławianiem zwierząt na terenie miasta Żyrardowa, która dostarczyła ptaka do lecznicy weterynaryjnej.
W dniu 15.03.2021 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące braku dekla w studzience kanalizacyjnej, na ul. Okrzei. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Miejsce zostało zabezpieczone płytą betonową i taśmą biało-czerwoną, oraz przekazane do pilnego zabezpieczenia przez właściciela sieci telekomunikacyjnej.
W dniu 15.03.2021 r. w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, funkcjonariusze SM, zauważyli na ul. Bohaterów Warszawy, rozległy ubytek w nawierzchni jezdni. Powyższe zostało przekazane do pilniej realizacji, w celu uzupełnienia brakującej nawierzchni.
W dniu 15 i 16.03.2021 r. patrol SM realizował kontrole posesji na terenie miasta Żyrardowa, m. in. przy: ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Strzeleckiej, ul. Zacisznej, Al. Partyzantów,
ul. Spółdzielczej, ul. Jasnej ul. Romana Dmowskiego, stwierdzając zanieczyszczone nieruchomości, jak również zalegające liście na chodnikach. W kilku przypadkach przeprowadzono rozmowy z administratorami terenów, dając im termin na uprzątnięcie. Natomiast w przypadkach zalegających nieczystości na pozostałych działkach, będą prowadzone dalsze czynności przez SM. Ponadto, przy ul. Drukarskiej, patrol SM potwierdził na prywatnej nieruchomości, uszkodzoną pokrywę włazu. Patrol prowizorycznie zabezpieczył miejsce taśmą biało-czerwoną, oraz leżącą na terenie oponą, do czasu ustalenia właściciela posesji.
W dniu 16.03.2021 r. patrol SM podjął współpracę z pracownikiem MOPS Żyrardów, w związku z brakiem opieki nad starszą, schorowaną kobietą, zamieszkującą samotnie, przy ul. Józefa Mireckiego. Dalsze czynności będą prowadzone przez pracowników MOPS-u, w celu udzielenia kobiecie niezbędnej pomocy.
W dniu 16.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest użytkowany, na ul. Romualda Mielczarskiego. Patrol SM realizując zgłoszenie potwierdził na miejscu zaparkowany pojazd marki Citroen bez powietrza w kołach i niezabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Sporządzono stosowną dokumentację z prowadzonych czynności, zmierzających do usunięcia pojazdu z drogi publicznej.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, patrol SM regularnie przeprowadza kontrole w punktach usługowych m. in. w ,,Galerii Dekada”, przy ul. 1 Maja 40, pod kątem obowiązku noszenia maseczek. W trakcie kontroli w dniu 16.03.2021 r., stwierdzono brak maseczki u sprzedającego, który po zauważeniu patrolu, zaczął szybko ją zakładać. Za brak maseczki na Bartłomieja S., został nałożony mandat karny. Mężczyzna skorzystał z prawa odmowy przyjęcia mandatu, co będzie skutkowało skierowaniem na ww. wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.
W dniu 16.03.2021 r. wpłynęło zgłoszenie, do dyżurnego SM, dotyczące pojazdu marki DAF o długości ponad 12 m lub powyżej 16 ton, parkującego na ul. Pogodnej, na terenie zabudowanym poza wyznaczonym do tego parkingiem. Na miejscu patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 17.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Franklina Roosevelta na chodniku leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna przewrócił się jadąc na rowerze, doznając przy tym urazu głowy. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego, po opatrzeniu ran głowy, zabrał mężczyznę w celu hospitalizacji. Rower do czasu odbioru, został zabezpieczony przez patrol SM.
W dniu 17.03.2021 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM od mieszkańca, że w rejonie ul. Witolda Lutosławskiego, z komina budynku wydobywają się kłęby dymu o nieprzyjemnym zapachu. Wysłany na miejsce patrol SM przeprowadził kontrolę paleniska w budynku i warsztacie przy ul. Ireny Przybysz, w miejscu wydobywania się dymu. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 17.03.2021 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, który wykazał się dużą dozą wrażliwości na los bezpańskiego kota, którego znalazł biegającego po jezdni, między jadącymi pojazdami na ul. Władysława Reymonta. Patrol SM pomógł mężczyźnie w bezpiecznym umieszczeniu kota w schronisku przy ul. Czystej.
W dniu 17.03.2021 r. na ul. Fryderyka Chopina, przy pomocy monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazd marki Citroen, który parkował, wykorzystując część drogi publicznej (trawnik), w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Wysłany na miejsce patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego.
W dniu 18.03.2021 r. w trakcie patrolu ulic miasta Żyrardowa, funkcjonariusze SM zabezpieczyli przed kradzieżą, odkręcony stojak na rower, leżący na chodniku przy ul. Romana Dmowskiego.
W dniu 18.03.2021 r. patrol SM w trakcie objazdu terenu miasta Żyrardowa, podjął czynności wystawiając wezwanie dla kierującego pojazdem marki Toyota, który parkując przy ul. Pięknej, wykorzystał część drogi publicznej (trawnik), w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
W dniu 19.03.2021 r. patrol SM po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego, podjął interwencję na ul. Filipa de Girarda, gdzie pojazd bez zaciągniętego hamulca stoczył się na jezdnię. Funkcjonariusze wtoczyli pojazd na miejsce parkingowe, zabezpieczając go przed ponownym zjazdem.
W dniu 19 i 20.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od kierującej, z prośbą o pomoc w rozruchu pojazdu marki Ford, przy ul. Środkowej/Limanowskiego. Wysłany patrol SM, przy pomocy urządzenia rozruchowego Booster, uruchomił pojazd.
W dniu 19.03.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące kłębów dymu wydobywających się z komina jednego z budynków, przy ul. Pomorskiej. Patrol SM przeprowadził kontrolę paleniska. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zwiększone zadymienie było spowodowane najprawdopodobniej nieumiejętnym rozpalaniem w piecu.
W dniu 20.03.2021 r. do dyżurnego SM, wpłynęło zgłoszenie dotyczące nieobyczajnego wybryku na klatce budynku mieszkalnego, przy ul. Romualda Mielczarskiego. Za popełnione wykroczenie Łukasz J. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 20.03.2021 r. dyżurny SM, otrzymał zgłoszenie dotyczące tworzącej się zapadliny w jezdni, przy studzience kanalizacyjnej na ul. Mazowieckiej. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Oznakował miejsce zapadniętej jezdni taśmą biało-czerwoną oraz przekazał zgłoszenie do pilnej realizacji.
W dniu 21.03.2021 r. w trakcie patrolu dworca PKP, funkcjonariusze SM podjęli interwencję w stosunku do mężczyzny, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym. Mężczyzna w godzinach popołudniowych oddawał mocz na schodach, przy wejściu na perony. Na Andrzeja CH. Został nałożony mandat karny. Ww. odmówił przyjęcia mandatu karnego, co spowoduje złożenie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.
W dniu 21.03.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie mieszkanki, dotyczące niebezpiecznej zapadliny w kostce brukowej chodnika, przy ul. Władysława Reymonta. Patrol SM zabezpieczył miejsce taśmą biało-czerwoną oraz przekazał zgłoszenie do pilnej realizacji.
Podczas pełnionych służb dokonano 16 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 34 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 26 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 6 dotyczyło m.in.: przewróconego betonowego słupka odgradzającego, niesprawnej sygnalizacji świetlnej, zanieczyszczonej jezdni i pasa drogowego.