tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 56 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniu 6.03.2021, operator monitoringu, zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, mężczyznę spożywającego alkohol. Wysłany na miejsce patrol S.M. ujął sprawcę, którym okazał się Andriia Z., obywatel Ukrainy. W związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym strażnicy, nałożyli na ww. mandat karny.
Ponadto:
W dniu 01.03.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że w lokalu przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 23, od kilku godzin bardzo głośno szczekają psy i taka sytuacja ma już miejsce nie pierwszy raz, a jest to bardzo uciążliwe dla sąsiadów, ponieważ psy szczekają każdorazowo, gdy są pozostawione same w mieszkaniu. Podjęto interwencję, w wyniku której dotarto do właściciela lokalu, przeprowadzając z nim rozmowę. W tym przypadku interwencja zakończyła się pouczeniem, jednak, gdy sytuacja się powtórzy, to właściciel psów może spodziewać się, że zostaną wyciągnięte surowsze konsekwencje, w postaci mandatu karnego lub wniosku o ukaranie do Sądu.

W dniu 01.03.2021 r. operator, przy pomocy systemu monitoringu zauważył pojazd marki Opel, który został zaparkowany w rejonie skrzyżowania ulic ks. Ottona Wittenberga/ Szarych Szeregów. Wysłany na miejsce patrol SM podjął, czynności w stosunku do kierującego pojazdem, Bogdana W., które zostały zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sadu.
W dniu 02.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że lokatorzy zamieszkujący w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 46, urządzają libacje alkoholowe i zanieczyszczają klatkę schodową, ponadto posiadają psa, którego nie wyprowadzają. Przeprowadzono wspólną kontrolę z przedstawicielem PGM, który administruje budynkiem, w trakcie której zgłoszenie nie zostało potwierdzone. Funkcjonariusze S.M., będą prowadzić czynności tylko w związku z udokumentowaniem poddania psa obowiązkowym szczepieniom.
W dniach 2 oraz 6.03.2021 r. strażnicy udzielili pomocy kierującym, nie mogącym uruchomić swoich pojazdów zaparkowanych na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Marii Nietrzebki oraz ul. Kpt. Stanisława Pałaca. Strażnicy przy użyciu urządzenia Baster uruchomili pojazdy, ku zadowoleniu ich właścicieli.
W dniu 02.03.2021 r. na ul. Legionów Polskich 76 w związku ze skargą mieszkańców, dotyczącą zakłócania spokoju i porządku przez cudzoziemców zamieszkujących w jednym z lokali, współpracowano z przedstawicielem ŻSM przeprowadzając również kontrolę pod kątem ilości osób przebywających w lokalu i złożonych deklaracji dotyczących odbioru odpadów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami będą prowadzone dalsze czynności przez funkcjonariuszy S.M.

W dniu 02.03.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że z jednej z posesji zlokalizowanej przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego, wybiegły dwa duże psy bez nadzoru, które spowodowały zagrożenie dla przechodniów poruszających się w tym czasie ulicą. Właściciel psów został pouczony o zachowaniu należytej ostrożności przy trzymaniu zwierząt i poinformowany, że o ile sytuacja się powtórzy to poniesie surowsze konsekwencje.
W dniu 02.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Gabriela Narutowicza, prawdopodobnie doszło do awarii sieci wodociągowej. Zgłoszenie zostało potwierdzone przez patrol SM, który zabezpieczył miejsce zdarzenia oraz przekazał informację do Dyspozytora PGK, w celu usunięcia awarii przez Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne.

W dniu 03.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Jana Kilińskiego 1 E, prawdopodobnie z zatoki parkingowej na jezdnię wytoczył się samochód, który utrudnia ruch innych pojazdów. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, dokonując jednocześnie zabezpieczenia pojazdu poprzez wepchnięcie do zatoki postojowej.

W dniu 03.03.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że na 1 Maja 50, spod poddasza, spadają luźne cegły na chodnik. Zgłoszenie niezwłocznie zostało przekazane do administracji PGM, w celu pilnego podjęcia działań zabezpieczających.

W dniu 03.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Łąkowej, za składem węglowym, unosi się dym. Patrol SM po dotarciu na miejsce, zastał palącą się wersalkę, którą ugasił we własnym zakresie. Stwierdzono również, zanieczyszczony teren, różnego rodzaju odpadami, dlatego też, dalsze czynności będą prowadzone w zakresie ustalenia właściciela zaśmieconego terenu, w celu jego uprzątnięcia.

W dniu 03.03.2021 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące nieprzestrzegania przez pracowników punktów usługowych przy ul. 1 Maja 40, przepisów dotyczących COVID – 19, poprzez brak maseczek podczas obsługi. W trakcie kontroli punktów patrol SM przeprowadził rozmowy pouczające.

W dniu 03.03.2021 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie z prośbą o pomoc przy wyjeździe z garażu usytuowanego przy ul. Andrzeja Struga z ul. Słoneczną, ze względu na zablokowany dojazd przez inny zaparkowany pojazd. Patrol SM udzielił pomocy przy wyjeździe z garażu.
W dniu 04.03.2021 r. przy pomocy systemu monitoringu, operator zauważył nieprawidłowo zaparkowany pojazd ciężarowy na przejściu dla pieszych, na ul. ks. Ottona Wittenberga 8. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za popełnione wykroczenie na kierującego Kamila T., został nałożony mandat karny.
W dniu 04.03.2021 r. operator monitoringu, zauważył na ul Łukasińskiego, pojazd marki Opel, zaparkowany na chodniku w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego. Tomasz K., za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.
W dniach 3 oraz 5.03.2021funkcjonariusze S.M. w związku ze zgłoszeniami o podejrzeniu spalania odpadów w piecach, przeprowadzili kontrole pod kątem używanego materiału opałowego na posesjach przy ul. Pięknej, Wspólnej oraz ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego. W trakcie kontroli nie stwierdzono spalania niedozwolonych materiałów. Najprawdopodobniej ponadprzeciętne zadymienie powstało w związku z nieumiejętnym rozpalaniem w piecu.
W dniu 5.03.2021 strażnicy podjęli interwencję na ul. Jana Skrowaczewskiego/Izy Zielińskiej w związku z prowadzeniem działalności handlowej w miejscu do tego niewyznaczonym. Sprawca wykroczenia został pouczony oraz zobligowany do zaprzestania handlu w danym miejscu. (foto nr 13)
Podczas pełnionych służb dokonano 13 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 49 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 25 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 19 dotyczyło m.in.: prowadzenia handlu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej, niesprawnego oświetlenia ulicznego; zanieczyszczonych miejsc publicznych; ubytków w nawierzchni dróg.